Leltár alátámasztása – egyéni vállalkozó

Kérdés:

Áfakörös egyéni vállalkozó álláspontja szerint a leltárívek tételeihez a bizonylatok számát nem kell hozzárendelni, mivel a beszerzések számláinak a hozzárendelése a leltárban szereplő egyes kereskedelmi árukhoz – a költség-haszon elv figyelembevételével – olyan munka- és időigényes, ami kivitelezhetetlen, és valós, pontos eredményt nem eredményez. A készletek bekerülési értékét, és ezáltal annak év végi leltárértékét jelentősen "torzítják" a készletek beszerzéséhez közvetlenül kapcsolódó tételek, pl.: szállítási költség, kezelési díj stb., amelyek készletekhez való rendelése az egyszeres könyvvitelben nem megoldott. Valóban helytálló ez az álláspont, ha igen, hogyan ellenőrizhető a leltár tényleges tartalma, az Szja-tv. (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelkezésekre is figyelemmel?

Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 5. számú melléklet II./13. pont tartalmaz szabályt a leltári érték megállapítására. Eszerint az áfát az általános szabályok szerint fizető magánszemélynek (a 4. számú melléklet 1. pont első mondata) a leltárban:– a vásárolt anyagokat, a használatba nem vett,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 27.

Egyéni vállalkozó leltárának adattartalma

Kérdés: Áfakörös egyéni vállalkozó kereskedőnek az Szja-tv. 5. számú melléklet II. rész 13. pontja szerint készítendő év végi leltárában a készlet nettó beszerzési értékét alátámasztó bizonylat számát fel kell-e tüntetni, ha igen, hol van ez az Szja-tv.-ben szabályozva? "Számlajelölés hiányában" az adott készlet a leltárban vissza sem azonosítható, ami akár tetszőleges (akár más készlethez tartozó) nettó eladási ár feltüntetését is lehetővé teszi, mivel cikkszám szerint, ill. egyéb beazonosítható módon sincs a készletre vonatkozóan megjelölve a leltárban (csak darabszám, általános megnevezés, pl. nadrág és érték). Az Szja-tv. fenti rendelkezése a leltárban rögzítendő adatok pontos tartalmára (pl. bizonylatszám, cikkszám rögzítése) nem tartalmaz rendelkezést, ami – ha egyéb jogszabályi rendelkezés a bizonylat feltüntetését az adott készlethez rendelve nem írja elő – akár visszaélésre is lehetőséget ad.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 5. számú melléklet II. részének 13. pontja a leltárban rögzítendő adatok pontos tartalmára, pl. bizonylatszám, cikkszám rögzítésére rendelkezést valóban nem tartalmaz. Az egyéni vállalkozó döntésétől függ, hogy a leltárban milyen részletező adatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Egyéni vállalkozó leltárkészlete

Kérdés: A leltárkészlet módosítja-e az egyéni vállalkozó egyéni bevallását?
Részlet a válaszából: […] A leltárkészlet csak az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor módosítja az egyéni vállalkozó bevallását. Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor a korábban költségként elszámolt, és a megszűnéskor meglévő összes készlet (anyag, áru, félkész és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.