Hazautazás költségtérítése menetjegyek alapján

Kérdés: Munkavállalónk hazautazás jogcímén költségtérítést vesz igénybe. A menetjegyek havi együttes összege előreláthatóan meg fogja haladni a hazautazással kapcsolatos munkáltatói költségtérítés havi felső korlátját, ami 2021. évben 39 730 forint. Ha a munkáltató a fenti összeg feletti részt is téríteni kívánja, abban az esetben a különbözet adó- (és járulék-) kötelessé válik? Bérként kell kezelni, és a közterheket megfizetni? Vagy a jegyek 100%-os összegéig -- ha ez meg is haladja a 39 730 forintot - adómentesen téríthető?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. alapján a munkáltató mérlegelési jogkörben adhat a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt feltételeknek megfelelő munkavállaló számára a jegyek 100%-os összegéig adómentesen térítést,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Személyesen közreműködő társas vállalkozók munkába járása

Kérdés: A kft.-nek 3 fő ügyvezetője van, és mindhárman társas vállalkozók, akik személyesen közreműködnek. Kizárólag ez az egy jogviszonyuk van. Lakóhelyük és a telephelyük, ahol a tevékenységüket ténylegesen végzik, 80 km-re van, ahová saját gépjárművel utaznak. Miként kaphatnak sajátgépjármű-költségeikre juttatást/térítést? Milyen lehetőségek vannak költségtérítésre adómentesen, illetve, ha adóköteles, akkor annak mi a mértéke? Megilleti-e őket a munkába járás költségtérítése?
Részlet a válaszából: […] ...kft. 3 ügyvezetője, akik személyesen közreműködő társas vállalkozók, sajátgépjármű-költségeikre a munkába járásra tekintettel kaphatnak költségtérítést, de erre adómentesen nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy nem az Mt. szerinti munkaviszony keretében történik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 13.

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés

Kérdés: A munkába járás költségeinek elszámolásával az elmúlt években többször foglalkoztak. A vonatkozó jogszabályok alkalmazása során - az Önök válaszai ellenére - többször adódnak problémák. Ezért és az időközben bekövetkezett változásokra is tekintettel, kérem Önöket, térjenek vissza a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésekre, azok számviteli elszámolására, bizonylatolására is.
Részlet a válaszából: […] ...munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről a - többször módosított (legutóbb 2017-ben) - 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik.A Korm. rendelet 2. §-ának a) pontja alapján munkába járás:- a közigazgatási határon kívülről a lakóhely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 9.

Késő éjszaka véget ért szolgáltatások taxiköltsége

Kérdés: Színházak, késő éjszakáig, hajnalig nyitva tartó üzletek esetében a gyakorlatban sűrűn előfordul, hogy az előadások, szolgáltatások késő éjszaka, hajnalban érnek véget. A műszaki stáb és a kiszolgálószemélyzet tömegközlekedési eszközzel nem, vagy csak nagyon bonyolult módon tudna hazajutni Budapesten, emiatt taxiszolgáltatást kell igénybe venni. Természetesen, ha megoldható, akkor ezt a hazaszállítást egy kisebb szervezési munka előzi meg az útvonal és csoportok megtervezésével. Álláspontunk szerint ez megfelel a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 2. § a) és ab) pontjának. Tekinthető-e a fenti tényállás esetén a taxi igénybevétele a kifizető részéről adómentesnek? Természetesen az Áfa-tv. 124. §-a (2) bekezdésének d) pontja alapján áfa tekintetében levonási tiltás áll fenn.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben idézett, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 2. § a) és ab) pontja a munkába járásnak azt az esetét írja le, amikor a közigazgatási határon belül a lakóhely, valamint a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 11.

Hazautazás, munkába járás

Kérdés: Egy kft. közúti áruszállítással foglalkozik, többségében külföldön. A sofőrök kb. kéthetente mennek haza. Munkába járásnak számít-e, ha a cég telephelyéről hazamegy és vissza a dolgozó? Ha munkába járásnak számít, kell-e a 9 Ft-os költségtérítést fizetnie a munkáltatónak?
Részlet a válaszából: […] ...munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint munkába járásnak minősül a hazautazás is. Az említett Korm. rendelet szerint a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 13.

Munkába járás költségeinek elszámolása

Kérdés: A 299. számban a 6156. kérdésszám alatt megjelent válaszukban azt írják, hogy "A munkavállaló részére az Szja-tv.-ben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem kiszámításakor figyelembe nem veendő térítés akkor jár, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés; a munkavállaló munkarendje miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést...". 2010-ben megjelent egy APEH-tájékoztató a munkába járás költségtérítéséről: http://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/munkaba_jaras_kolts.html
Cégünk jelenleg is a tájékoztató alapján fizeti a 9 Ft/km költségtérítést a dolgozóinak. Az a munkavállaló is kap költségtérítést, akinek biztosított lenne a tömegközlekedés, de mégis gépkocsival jár dolgozni. Helyes-e ez az elszámolás?
Részlet a válaszából: […] ...a 2010. 06. 28-án a NAV honlapján megjelent Tájékoztató alapján elszámolni a munkába járás költségtérítését, amely a következőket jelenti.Az Szja-tv. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján lehetőség van arra, hogy a munkavállaló a munkába...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 29.

Munkába járás költségeinek megtérítése

Kérdés: A kft. dolgozói helyközi tömegközlekedési eszközzel járnak dolgozni, amihez a bérletet a kft. vásárolja és adja dolgozóinak, árának 14 százalékát levonják a bérükből. Néhány dolgozó a városhoz csatolt több településről közlekedik (lakcímkártyájukon a város neve szerepel, a bérletigazolványban pedig a tényleges település, ahol laknak). A bérlettel csak a település és a munkahely között lehet utazni, a városban helyi járat nincs. Ezen dolgozók kaphatják adómentesen ezt a juttatást? Elő­fordul olyan eset is, hogy a munkavállalóknak hétvégén túlórázniuk kell. Ez esetben a tömegközlekedés nem megfelelő vagy egyáltalán nincs. Ilyenkor a bérlet megléte mellett saját gépjármű használatára 9 Ft/km költségtérítést kapnak kész­pénzben. A költségtérítés után milyen közterheket kell fizetnie a kft.-nek, illetve a dolgozóknak?
Részlet a válaszából: […] ...munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) rendelkezik. Ezen rendelet alkalmazásában [2. § aa) pontja alapján] munkába járás a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 8.

Munkába járás költségeinek elszámolása

Kérdés: Munkába járás saját gépjárművel történő költségtérítése esetén a munkavállalók részére a városhatártól városhatárig, vagy a munkavállaló lakóhelye és a munkáltató telephelye közötti útszakaszra fizethetünk költségtérítést?
Részlet a válaszából: […] ...munkába járással kapcsolatos költségtérítésre vonatkozóan a választ teljes körűen adjuk meg.Az Szja-tv. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 23.

Munkába járás költségtérítése

Kérdés: Kft. dolgozói munkába járásra kapnak térítést. Az egyik dolgozó saját gépkocsiján hozza a kollégáját is. A könyvelő az utas kollégának is kifizetteti a kilométerenkénti 9 Ft-ot. Jól jár el? Egy kocsi után egyszer adható 9 Ft, nem? Ha a 9 Ft-on felül is térít a munkáltató, akkor a 9 Ft adómentes, és csak a felette lévő rész után kell bérként számfejteni?
Részlet a válaszából: […] ...esetén költségtérítésként egy kocsi után annyiszor 9 Ft/km adható a lakóhely és a munkahely közötti távolságra, ahány személy a gépkocsit használja. Tehát egy kocsi után nem csak egyszer adható 9 Ft/km összeg. Az Szja-tv. szabálya arról rendelkezik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 20.

Munkába járás költségeinek megtérítése

Kérdés: Kötelező-e budapesti székhellyel rendelkező cégünknek a hazajárást megtéríteni azon munkavállalónknak, akinek az állandó lakóhelye Nyíregyháza, hétfőtől péntekig Budapesten albérletben él, hétvégenként utazik haza a szüleihez Nyíregyházára. A cég nevére kiállított számla ellenében köteles ezt a cég megtéríteni?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítását jelenti.Mivel olyan jogszabályi előírás, amely a munkáltatót kötelezné a munkába járás költségeinek a megtérítésére, nem volt és jelenleg sincs, ebből következően a munkaszerződésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 4.
1
2
3