Munkabérek, járulékok könyvelése

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek ismertetni a havi munkabérek, járulékok kifizetésével kapcsolatos könyvelési lépéseket!
Részlet a válaszából: […] ...munkabért a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek megfelelően havonta kell kifizetni. A munkabér számfejtésének alapbizonylata elsősorban a munkaszerződés, egyéb dokumentumok és nem utolsósorban az Art. 50. §-a szerint havi adó- és járulékbevallás valamennyi adóról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 16.

Euróban meghatározott munkabér adói

Kérdés: Külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon működő társaság munkaviszonyban lévő ügyvezetőjének a munkabérét EUR-ban határozta meg, és EUR-ban szándékozza átutalni részére. [Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint lehetővé tett eltérést alkalmazta.] Milyen árfolyamon kell forintosítani a jövedelmet ahhoz, hogy az adókat és a járulékokat forintban le lehessen vonni, illetve milyen árfolyamon kell a kifizetendő nettó összeget EUR-ra visszaváltani ahhoz, hogy az illetőnek kifizessük? Kifizetés esetén van-e különbség az árfolyam tekintetében a között, hogy HUF-ban vezetett bankszámláról, vagy EUR-ban vezetett bankszámláról utaljuk át az összeget? A 3674. kérdés megválaszolása hasonló helyzetet ír le, de a válasz 2008. évi, azóta szinte minden jogszabály megváltozott.
Részlet a válaszából: […] ...kérdés megválaszolása előtt megjegyezzük, hogy az Mt. 154. § (1) szerint: A munkabért - külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - forintban kell megállapítani és kifizetni. A 209. § (1) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 29.

Számfejtett munkabér leírása

Kérdés: A bt. 2006-ban számfejtett 190.000 Ft munkabért a beltagnak, de a mai napig nem tudta kifizetni. Ha a beltag nyilatkozatban lemond, leírható-e a követelése? Ha igen, hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés, hogy a számfejtett, de ki nem fizetett munkabért mint kötelezettséget le lehet-e írni, ezt - ha később is, de - ki szokták fizetni. A munkabér számfejtése óta már eltelt több mint egy évtized azonban arra utal, hogy a beltag a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.

Elszámolt, de ki nem fizetett munkabér

Kérdés: Felszámolás alá került a cég, és a munkabért nem fizették ki. A 2015. évi igazoláson az szerepel, mintha teljesen megkapta volna a dolgozó a jövedelmét, csak az igazolás alján tüntették fel megjegyzésben, hogy mennyivel tartoznak. Az szja-bevallásban csak a ténylegesen megkapott jövedelmet kell bevallani?
Részlet a válaszából: […] ...kellene ennek megfelelően.A számviteli elszámolást azonban módosítani nem kell, mivel a bérköltségkénti elszámolás megtörtént, a munkabér-elszámolási számlán pedig - mint pénzügyileg a felszámolási eljárás keretében rendezendő - kötelezettségként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 16.

Munkabér bankszámlára utalása

Kérdés: Egyik munkavállalónk (akinek a bérét minden hónapban a bankszámlájára utaljuk) azzal állt elő, hogy fizessünk költségtérítést azért, mert neki pénzbe kerül, hogy a bankautomatán keresztül felvegye a fizetését. Van-e erre jogalapja? Ha igen, mely jogszabály alapján, milyen összeget kell neki kompenzálni? Másik munkavállalónk azt kérte, hogy fizetése egy részét minden hónapban készpénzben fizessük ki számára, a másik részét bankszámlájára kéri. Kérheti ezt a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 2007. április 1-jétől hatályos 154. §-ának (1)bekezdése alapján a munkabért - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - amagyar törvényes pénznemben kell megállapítani és kifizetni. E rendelkezés nemzárja ki, hogy a munkáltató kollektív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 30.

Devizaalapon meghatározott munkabér

Kérdés: Az Szja-tv. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni. A külföldi pénznemben keletkező bevételt az MNB hivatalos, a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes devizaárfolyama alapulvételével kell forintra átszámítani. A társaság a munkavállalójával olyan munkaszerződést köt, amelyben a bruttó bért a deviza árfolyam-ingadozásaihoz kötik. A devizában meghatározott bruttó bért forintban számfejtik és rendezik. Alkalmazni kell-e a fentebb hivatkozott rendelkezést a bér számfejtése során, vagy a társaság az átszámítást elvégezheti-e a valuta eladási árfolyamával? Ha ez utóbbi alkalmazható, akkor az MNB vagy a választott hitelintézet eladási árfolyamával? A cég tagja tagi jövedelmét (személyes közreműködésére tekintettel) devizában kívánja felvenni. A tagi jövedelem, a munkabér felvehető devizában?
Részlet a válaszából: […] ...válaszadás előtt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy azMt. 154. §-a alapján a munkabért megállapítani és kifizetni is csak a magyartörvényes pénznemben (forintban) lehet. (Ez a követelmény érvényes a tagijövedelem, a személyes közreműködés ellenértékének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 29.

Munkabér fizetése forintban külföldi részére

Kérdés: Van-e lehetőség a Magyarországon munkát végző külföldi állampolgárok (pl. ügyvezető) részére a munkabért, megbízási díjat, tagi jövedelmet stb.-t EUR-ban meghatározni HUF helyett és EUR-ban kifizetni azt a részükre? Ha igen, milyen árfolyamon kell forintosítani a jövedelmet ahhoz, hogy az adókat és a járulékokat forintban le lehessen vonni, illetve milyen árfolyamon kell a kifizetendő nettó összeget EUR-ra visszaváltani ahhoz, hogy az illetőnek kifizessük? Kifizetés esetén van-e különbség az árfolyam tekintetében a között, hogy HUF-ban vezetett bankszámláról vagy EUR-ban vezetett bankszámláról utaljuk át az összeget, illetve készpénzben fizetjük ki?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 154. §-a alapján a munkabért nemcsak megállapítani,hanem kifizetni is a magyar törvényes pénznemben (forintban) kell. A munkabérvédelmére vonatkozó szabályok alkalmazása, így a forintban történőmegállapításának és kifizetésének kötelezettsége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 15.

Munkabérhez kötődő kötelezettségek (eva)

Kérdés: Hogyan alakulnak a munkabérből eredeztethető jogviszonyok és kötelezettségek?
Részlet a válaszából: […] ...teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges nyilvántartások vezetése alól. Ebből következően minden, így a munkabérből eredeztethető jogviszonyok és kötelezettségek teljesítése alól nem mentesül az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. december 19.