Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

7 találat a megadott munkabér tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Euróban meghatározott munkabér adói
Kérdés: Külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon működő társaság munkaviszonyban lévő ügyvezetőjének a munkabérét EUR-ban határozta meg, és EUR-ban szándékozza átutalni részére. [Az Mt. 209. §-ának (1) bekezdése szerint lehetővé tett eltérést alkalmazta.] Milyen árfolyamon kell forintosítani a jövedelmet ahhoz, hogy az adókat és a járulékokat forintban le lehessen vonni, illetve milyen árfolyamon kell a kifizetendő nettó összeget EUR-ra visszaváltani ahhoz, hogy az illetőnek kifizessük? Kifizetés esetén van-e különbség az árfolyam tekintetében a között, hogy HUF-ban vezetett bankszámláról, vagy EUR-ban vezetett bankszámláról utaljuk át az összeget? A 3674. kérdés megválaszolása hasonló helyzetet ír le, de a válasz 2008. évi, azóta szinte minden jogszabály megváltozott.
Részlet a válaszból: […]le lehessen vonni, illetve nettó összeget EUR-ra visszaváltani - a teljesítés időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Válaszható azonban az is, ha a bevétel adóelőleg-levonásra kötelezett kifizetőtől származik, hogy a kifizető az adóelőleg megállapításához a bevétel, illetve a kiadás forintra történő átszámítására a bevétel megszerzése napját megelőző hónap, illetve a kiadás teljesítésének napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot alkalmazza.A kérdés második fele bonyolulttá teszi a választ, mivel egyrészt nem írja meg a kérdező, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vagy forintban vezeti, másrészt az euróban való kifizetés a forint-, illetve euró­bankszámláról történik.A kérdés szerint az ügyvezető munkabérét euróban határozták meg, és euróban kívánják kifizetni.Először abból indulunk ki, hogy a könyvviteli nyilvántartásokat euróban vezetik. Ez esetben az euróban meghatározott bruttó munkabér a 471. Jövedelemelszámolási számla Követel oldalán van.Az euróban meghatározott munkabért terhelő adók és járulékok - fentiekben már körülírt módon meghatározott - forintértékének alapját jelentő euróösszeget levonásba helyezve kapjuk meg a ténylegesen euróban kifizetendő nettó munkabért. (Természetesen az adók és járulékok forintösszegeit a hó utolsó napja szerinti választott Ft/euró árfolyamon kell euróra átszámítani a könyveléshez. Az így számított euró és a forintérték alapját jelentő euróösszeg közötti különbözetet árfolyam-különbözetként kell könyvelni.)A 471. számlán a levonás után maradó összeg a nettó munkabér euróban, amelyet euróban fizetnek ki. Ha a kifizetés az euróbankszámláról történik, akkor - euróban vezetett könyvelés esetén - nincs árfolyam-különbözet. Ha a kifizetés a forintbankszámláról történik, akkor a nettó munkabérnek megfelelő eurót meg kell vásárolni, és ez esetben a megvásárolt euró összege és a Ft vételárnak a vételkori választott euró/Ft árfolyamon euróra átszámított összege közötti különbözet lesz árfolyam-különbözet.Ha a könyvviteli nyilvántartásokat forintban vezetik, akkor az adott hónap utolsó napján érvényes választott euró/Ft árfolyamon kell az euróban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8355
2. találat: Számfejtett munkabér leírása
Kérdés: A bt. 2006-ban számfejtett 190.000 Ft munkabért a beltagnak, de a mai napig nem tudta kifizetni. Ha a beltag nyilatkozatban lemond, leírható-e a követelése? Ha igen, hogyan kell könyvelni?
Részlet a válaszból: […]ítéli meg, hogy az a saját munkabére elmaradt kifizetésének a feltételeit a jövőben sem fogja biztosítani. Ezért hajlandó még lemondó nyilatkozatot is adni.A kérdésekre a válasz: a Jövedelemelszámolási számlán a számfejtett munkabérre tekintettel kimutatott kötelezettség - a munkabérre jogosult beltag lemondó nyilatkozata mellett - az egyéb bevételek közötti elszámolással (T 471 - K 9643) leírható, a társasági adó alapjának a megállapítása során annak összegével az adózás előtti eredményt külön tételben növelni nem kell (korábban a munkabért mint bérköltséget az adózás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7843
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Elszámolt, de ki nem fizetett munkabér
Kérdés: Felszámolás alá került a cég, és a munkabért nem fizették ki. A 2015. évi igazoláson az szerepel, mintha teljesen megkapta volna a dolgozó a jövedelmét, csak az igazolás alján tüntették fel megjegyzésben, hogy mennyivel tartoznak. Az szja-bevallásban csak a ténylegesen megkapott jövedelmet kell bevallani?
Részlet a válaszból: […]számlán jóváírták. Ha a kifizető az adóelőleggel csökkentett összeget átutalással, vagy készpénzkifizetés kézbesítése útján küldi el, a bevételt az átutalás, illetve a kifizetés napjával kell megszerzettnek tekinteni. Ilyenkor feltétel, hogy a magánszemély javára azt az adóbevallása benyújtásáig (munkáltatói adómegállapítása érdekében szükséges nyilatkozata megtételéig) fizetési számlán jóváírják, vagy azt a magánszemély vagy a javára más átvegye. Ha mindez nem történt meg, akkor az szja-bevallásban csak a ténylegesen megkapott jövedelmet és a levont adóelőleget kell bevallani. Véleményünk szerint a felszámolónak a kiadott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7016
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Munkabér bankszámlára utalása
Kérdés: Egyik munkavállalónk (akinek a bérét minden hónapban a bankszámlájára utaljuk) azzal állt elő, hogy fizessünk költségtérítést azért, mert neki pénzbe kerül, hogy a bankautomatán keresztül felvegye a fizetését. Van-e erre jogalapja? Ha igen, mely jogszabály alapján, milyen összeget kell neki kompenzálni? Másik munkavállalónk azt kérte, hogy fizetése egy részét minden hónapban készpénzben fizessük ki számára, a másik részét bankszámlájára kéri. Kérheti ezt a munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]megnyitására. Amennyiben viszont a kollektív szerződés rendelkezése írja elő a bankszámlára utalást, az valamennyi munkavállaló vonatkozásában irányadó, függetlenül attól, hogy tagja-e a kollektív szerződést kötő szakszervezetnek vagy sem. A leírtakból következően, ha a kérdező cégnél van kollektív szerződés, és az a munkabérnek bankszámlára utalásáról rendelkezett, akkor a kérdésben szereplő munkavállalók készpénzben történő munkabérkifizetés-igénye az Mt. 154. §-ában foglaltak alapján nem teljesíthető. Ha a bankszámlára történő utalás - kollektív szerződés alapján vagy a kollektív szerződés hiányában - egyéni megállapodáson alapul, az egyéni megállapodás a munkáltató és a munkavállaló közös döntése alapján - a munkavállaló kérésének megfelelően is - módosítható. A hivatkozott törvényi előírás szerint a munkabér vagy meghatározott részének bankszámlára történő utalása a munkavállaló részére költségtöbbletet nem okozhat. Erre törvényi "fedezetet" biztosított - 2006. december 31-ig - az Szja-tv. 1. számú mellékletének 5.5. pontja, mely szerint a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezően előírt át-utalásából adódó többletköltség munkáltató által történő megtérítése, legfeljebb évi 2 ezer forint összeghatárig, mint költségtérítés jellegű bevétel, adómentes volt. 2007. január 1-jétől azonban nincs ilyen rendelkezés. Az Mt. 154. §-át módosító 2007. évi XIX. törvényre hivatkozással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4106
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Devizaalapon meghatározott munkabér
Kérdés: Az Szja-tv. 5. §-ának (1)-(2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni. A külföldi pénznemben keletkező bevételt az MNB hivatalos, a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes devizaárfolyama alapulvételével kell forintra átszámítani. A társaság a munkavállalójával olyan munkaszerződést köt, amelyben a bruttó bért a deviza árfolyam-ingadozásaihoz kötik. A devizában meghatározott bruttó bért forintban számfejtik és rendezik. Alkalmazni kell-e a fentebb hivatkozott rendelkezést a bér számfejtése során, vagy a társaság az átszámítást elvégezheti-e a valuta eladási árfolyamával? Ha ez utóbbi alkalmazható, akkor az MNB vagy a választott hitelintézet eladási árfolyamával? A cég tagja tagi jövedelmét (személyes közreműködésére tekintettel) devizában kívánja felvenni. A tagi jövedelem, a munkabér felvehető devizában?
Részlet a válaszból: […]árfolyamának a változása. Véleményünk szerint ez ellentmond annak az általánosan megfogalmazott alapelvnek, hogy a munka díjazása az elvégzett munkával arányosan kerüljön megállapításra. Az előző vélemény figyelembevétele mellett bármilyen és bármikori deviza- és valutaárfolyam használható a forintban elszámolandó munkabér (a személyes közreműködés díja) meghatározására. Más a helyzet azonban akkor, ha a munkavállaló (a tag) forintban meghatározott - adókkal, járulékokkal csökkentett - (nettó) munkabérét (jövedelmét) valutában kívánja felvenni, vagy devizában kívánja bankszámlájára átutaltatni. Ez esetben olyan összegű valutát lehet kifizetni, illetve olyan összegű devizát lehet átutalni, amennyi valutát, devizát a nettó forintmunkabér összegéből a szabadpiacon meg lehet vásárolni a kifizetés, az átutalás időpontjában. A kifizetésre kerülő valuta, az átutalásra kerülő deviza összegének meghatározása során tehát a forintban meghatározott nettó munkabért el kell osztani[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3689
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Munkabér fizetése forintban külföldi részére
Kérdés: Van-e lehetőség a Magyarországon munkát végző külföldi állampolgárok (pl. ügyvezető) részére a munkabért, megbízási díjat, tagi jövedelmet stb.-t EUR-ban meghatározni HUF helyett és EUR-ban kifizetni azt a részükre? Ha igen, milyen árfolyamon kell forintosítani a jövedelmet ahhoz, hogy az adókat és a járulékokat forintban le lehessen vonni, illetve milyen árfolyamon kell a kifizetendő nettó összeget EUR-ra visszaváltani ahhoz, hogy az illetőnek kifizessük? Kifizetés esetén van-e különbség az árfolyam tekintetében a között, hogy HUF-ban vezetett bankszámláról vagy EUR-ban vezetett bankszámláról utaljuk át az összeget, illetve készpénzben fizetjük ki?
Részlet a válaszból: […]írja elő a bankszámlára utalást, az valamennyi munkavállaló vonatkozásában irányadó, függetlenül attól, hogy tagja-e a kollektív szerződést kötő szakszervezetnek vagy sem. A munkaidőalap védelme érdekében tapasztalható, hogy egyre inkább tért hódít az átutalásos fizetési forma. Egyebekben az Szja-tv. 5. §-a szerint a jövedelem megállapítása során a bevételt és a költséget forintban kell meghatározni. A külföldi pénznemben keletkezett bevételt a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos, a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítani, az olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell a forintra történő átszámításhoz figyelembe venni. Az így forintra átszámított összeg alapján kell meghatározni a fizetendő adót és járulékot, valamint a nettó kifizetés összegét. Ha a forintban megállapított és az adókkal, járulékokkal csökkentett nettó forintmunkabért euróban kívánják a külföldi részére átutalni, illetve kifizetni, akkor annyi eurót lehet átutalni, illetve kifizetni, amennyi eurót a nettó forintmunkabér összegéből a szabadpiacon meg lehet vásárolni.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3674
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Munkabérhez kötődő kötelezettségek (eva)
Kérdés: Hogyan alakulnak a munkabérből eredeztethető jogviszonyok és kötelezettségek?
Részlet a válaszból: […]nem mentesíti a más jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez és a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges nyilvántartások vezetése alól. Ebből következően minden, így a munkabérből
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2002. december 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1017
Kapcsolódó tárgyszavak: ,