Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

72 találat a megadott nonprofit tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Civil szervezet kiegészítő melléklete

Kérdés: A 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-a (1) bekezdése szerint: "A civil szervezet egyszerűsített éves beszámolója a mérleg és az eredménykimutatás mellett - az Ectv. vonatkozó előírásai figyelembevételével - a Tv. szerinti kiegészítő mellékletet is tartalmaz", és amely előírást először a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni. Az itt említett civil törvény különös előírást e tekintetben a támogatások, illetve a megvalósított programok tekintetében ír elő. Egyesületünk kettős könyvvitelt vezet, egyszerűsített beszámolót készít, közhasznú alaptevékenységén kívül más tevékenységet nem folytat, bevételei tagdíjakból és oktatási díjakból (összesen 2 millió), illetve a kapott támogatásokból (10 millió) tevődik össze. A beszámoló elkészítésére az OBH által közzétett, az idén PK-542 számot viselő nyomtatványt használjuk, amelynek 9. oldala a "Kiegészítő melléklet", az azonban csak a civil törvényben nevesített közzétételeket tartalmazza ugyanúgy, ahogy a korábbi években is. Mit kell tartalmaznia a mi esetünkben a kiegészítő mellékletnek (kell-e külön kiegészítő melléklet)? Szükséges-e esetünkben mérlegképes könyvelői minősítéssel rendelkező szakembert alkalmazni a beszámoló összeállítására (ellenjegyzésére)?
Részlet a válaszból: […]kell tartalmaznia. Feltételezhetően a 96. § (4) bekezdésében felsoroltak közül - értelemszerűen - az adott civil szervezetnél csak néhány fordul elő, ami a kívülálló számára is fontos lehet, és nem egyezik meg a PK-542. számú nyomtatvány 9. oldalán bekért "Kiegészítő melléklettel".A második kérdésre a válasz egyértelműen igen, ami a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-ának előírásából következik (egyéb szervezetekre, így a civil szervezetekre is vonatkozó általános előírás). A kérdés szerinti egyesület összes (ár)bevétele meghaladja a 10 millió forintot, feltételezhetően az előző évben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8273

2. találat: Óvoda üzemeltetése

Kérdés: Nonprofit kft. (közhasznú) óvodát tart fenn. Az óvoda önálló adószámmal rendelkezik, de intézményként nem cégjegyzékben regisztrált szervezet. A kft. bevétele csak az állami támogatásból áll, az óvoda viszont a szülőknek költségtérítést számláz. Az óvoda fenntartási költségeit a kft. viseli, a számlák az ő nevére érkeznek. Mivel a támogatást rögtön átadja az óvodának, ezeket a költségeket úgy finanszírozzák, hogy az óvoda bevételeiből átutal a kft.-nek. Ezeket az óvoda számlájáról a kft.-nek átutalt összegeket hogyan könyveljük helyesen az óvodánál, illetve hogyan a nonprofit kft.-nél? (Úgy gondoljuk, hogy a fenntartó nonprofit kft. nem számlázhatja le a fenntartási költségeket az óvodának.)
Részlet a válaszból: […]költségtérítés és a kapott támogatás könyvvitelen kívül összevethető az óvoda fenntartásával kapcsolatos költségekkel, bár a bevételek is, a költségek is a kft. könyveiben kerülnek elkülönítetten rögzítésre.Amennyiben az óvoda bizonyos, meghatározott önállósággal rendelkezve közvetlenül is teljesíthet kifizetéseket, ezért külön bankszámlája van, akkor is a már leírtak szerint kell eljárni azzal, hogy a kifizetéseit a kft. mint fenntartó nevében teljesítse. (A külön bankszámla vagy pénztárszámla a kft. eszközei közé tartozik!)A kérdező a válasz után a következőket közölte: a nonprofit kft.-nek a normatív támogatást haladéktalanul át kell utalnia az általa fenntartott intézménynek. Ez jogszabályi kötelezettsége. A kérdező azonban a konkrét jogszabályt, annak a hivatkozott előírását nem jelölte meg. (A választ adó nem tud ilyen jogszabályról.)Nyilvánvaló, hogy a normatív támogatást is annak kell megkapnia, amely szervezetet megillet. Az eredeti kérdés szerint a kft. kapja meg a támogatást, és nem az óvoda. Ezért született a kérdés utáni válasz.Feltételezhetően - a kiegészítés alapján - a normatív támogatás az óvodát illeti meg, az óvodának önálló adószáma van, akkor az óvodát számviteli és adózási szempontból is önálló intézménynek kell tekinteni, és az Szt. 6. §-ának (3) bekezdése szerint az óvoda alapítójának kell meghatároznia, hogy az intézmény az Szt. hatálya alatt milyen szervezeti formában működik. Az így meghatározott formára vonatkozó könyvvezetési és beszámolókészítési kötelezettség terheli az óvodát. Ebből következően az óvodánál kell megjelennie az óvoda működésével kapcsolatos minden bevételnek, és minden költségnek, ráfordításnak.Az eredeti kérdéshez visszatérve, a kft.-nek az óvodával kapcsolatos beszerzéseit értékesítésként, az óvodával kapcsolatosan igénybe vett szolgáltatásait közvetített szolgáltatás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8248

3. találat: Megépített játszótér átadása alapítványnál

Kérdés: Alapítvány pénzbeli támogatást kapott, amelyből játszóteret építtetett külső vállalkozóval. A megépített játszóteret, amelyet bevett egyház belső egyházi jogi személye birtokában lévő területen létesítettek, az alapítvány aktiválás előtt át kívánja adni a terület birtokosának. Az átadás tényét számlával kell dokumentálni? Vagy adományként is átadható a belső egyházi jogi személynek, aki Anya- és Gyermekotthont tart fenn, így a birtokába kerülő játszótéri eszközök üzemeltetése összhangban van alapfeladataival? Kérjük a segítségüket a folyamatok könyvekben történő rögzítésében is.
Részlet a válaszból: […]azt az átadás/átvétel dokumentuma alapján számlázni nem kell, mert a külső vállalkozó által számlázott, előzetesen felszámított áfát nem vonták le, azt le nem vonható áfaként kezelték. Az átadáskor a beruházási értéket az egyéb ráfordítások között kell elszámolni (T 8647 - K 161), a célzottan kapott és halasztott bevételként elhatárolt támogatás összegét pedig meg kell szüntetni (T 4832 - K 9646).A Tao-tv. 9. §-a (2) bekezdésének f) pontja alapján csökkenteni kell az adózás előtti eredményt a térítés nélkül átadott játszótérnek a 7. § (1) bekezdésének d) pontja szerint számított nyilvántartási értékével, növelni ennek a könyv szerinti értékével (a két érték - terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának hiányában - azonos összegű). A kapott támogatást az adóalapnál sem növelő, sem csökkentő tételként nem kell számításba venni.Adomány esetén sem változnak a könyvelésre vonatkozó előírások (legfeljebb akkor, ha vállalkozási tevékenység érdekében történő beszerzésnek minősíthető a játszótér létesítése, mert akkor az áfa levonható, továbbá az Áfa-tv. 259. §-ának 9/A. pontja alapján a térítés nélküli átadás közcélú adománynak tekinthető, amely viszont nem minősül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek, és ezért az áfát nem kell felszámítani).A Tao-tv. 4. §-ának 1/a. pontja szerint az adomány a közhasznú szervezet részére törvényben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7947
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Nonprofit gazdasági társaság közhasznú jogállásának megszűnése

Kérdés: Egy általunk könyvelt közhasznú nonprofit gazdasági társaság megszünteti közhasznú jogállását. Az elmúlt években jelentős adómentesen képzett saját tőkéje halmozódott fel. Milyen főkönyvi tétellel kell ezt a kérdést rendezni a könyvelésben?
Részlet a válaszból: […]külön kormányrendelet sem a beszámolókészítésükre vonatkozóan.Ugyanakkor a Tao-tv. 13/A. §-ának (3) bekezdése előírja a saját tőke adózottan és adómentesen képződött összegének kimutatását. Ez - szerintünk - teljesíthető a főkönyvi nyilvántartáson kívüli nyilvántartással, de a főkönyvi
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7831
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Közhasznú nonprofit gazdasági társaság áttérése a kivára

Kérdés: Ha 2019-től áttérnénk a kivára (közhasznú nonprofit gazdasági társaság), akkor a 2018-as társaságiadó-bevallásunkban meg kell növelnünk az adóalapot a saját tőke adómentesen képződött részével? [A kérdező ezt követően idézi a Katv. 27. §-át és a Tao-tv. 13/A. §-a (2) bekezdésének a) pontját, (3) bekezdését.]
Részlet a válaszból: […]nyilvántartásban adómentes saját tőkeként kimutatott értékkel.A Tao-tv. 16. § (7) bekezdése szerint jogutód nélküli megszűnésnek számít - többek között -, ha az adózó - az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti megszűnést kivéve - bármely okból kikerül e törvény hatálya alól. Jogutód nélküli megszűnésnek tekinti a Katv. hatálya alá kerülést a Katv. 27. §-a is. Ebből következően a kivára 2019. 01. 01-től áttérő adózó e nappal kikerül a Tao-tv. hatálya alól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7829

6. találat: Alapítvány továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvénye

Kérdés: Egy országos szakmai egyesület, valamint egy szintén országos szakmai alapítvány többnapos, közös, továbbképző és tapasztalatcsere-rendezvényt szervez. A rendezvény az alapítvány cél szerinti, közhasznú tevékenységét is szolgálja. Az egyesület a rendezvény költségeit a részére átutalt részvételi díjakból, az alapítvány a támogatásaiból fedezi. A részvételi díj tartalmazza a szakmai programok költségeit, az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit, valamint a résztvevőknek átadott emléktárgy beszerzésére fordított kiadásokat. Az alapítvány vállalja (fedezi) a konferencia költségei közül:
- az előadások helyiségének bérleti díját,
- átutalja diákok és nyugdíjasok részvételi díját (15.000 és 25.000 Ft/fő),
- rendezi a kis értékű emléktárgyak elkészítésének költségeit.
Kérem szíves segítségüket az alábbiakban:
1. A bevételeknek és a költségeknek ilyen módon történő elszámolása nem ütközik-e törvényi előírásba?
2. Hogyan kell könyvelni az emléktárgyakat?
3. Kell-e az alapítványnak adó- és járulékfizetéssel számolnia?
Részlet a válaszból: […](bérleti díjak) kell elszámolni. Az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit viszont a személyi jellegű egyéb kifizetések között kell megjelentetni, függetlenül attól, hogy az adóköteles reprezentációnak minősül-e vagy sem. (Ezen szabály az emléktárgyként átadásra kerülő tárgyak beszerzési értéke elszámolására is vonatkozik).Az alapítvány a diákok és nyugdíjasok részvételi díját csak az egyesület tételes számlája ellenében utalhatja át. A tételes számla szerinti költségeket pedig az előző bekezdésben leírtak szerint kell könyvelnie, amennyiben a diákok és nyugdíjasok továbbképzésével és tapasztalatcseréjével kapcsolatos feladatok ellátása a cél szerinti, közhasznú tevékenység keretébe egyértelműen beletartozik.Ha a kis értékű emléktárgyakat az alapítvány készíti el, az elkészítés anyag-, bér- és járulékköltségeit a termék-előállítás elszámolási szabályai szerint kell könyvelni, majd saját előállítású termékként készletre venni, és mint saját előállítású terméket kell az átadáskor (közvetlen önköltségen) a személyi jellegű egyéb kifizetések között kimutatni.Ha a rendezvény az alapítvány cél szerinti, közhasznú tevékenységét is szolgálja, akkor a részvételi díjak is az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység bevételének minősülhetnek, és így társasági adó szempontjából nem merül fel adókötelezettség.Ha a részvételi díj tartalmazza a szakmai programok költségeit, az előadások közötti büfé, ebéd, baráti vacsora költségeit, valamint a résztvevőknek átadott emléktárgy beszerzésére fordított kiadásokat, akkor személyijövedelemadó- és járulékfizetéssel sem kell számolni. Ha azonban az alapítvány hozzájárul a büfé, ebéd, baráti vacsora költségeihez, emléktárgy beszerzésére fordított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7606
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Nonprofit gazdasági társaság adókötelezettsége

Kérdés: Közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit kft. idősek otthona működtetésével foglalkozik. Más tevékenységet nem folytat. A kft. nevében szerepel a nonprofit kifejezés, de egyértelműen nem rendelkezik közhasznú besorolással. Bevétele kizárólag a gondozottak térítési díjából és az államkincstári normatív támogatásból származik. Ez a tevékenysége közhasznú - megítélésünk szerint. Az önkormányzattal nincs erre vonatkozóan szerződése. Alkalmazható-e a Tao-tv. 6. sz. melléklet E) (1) bek., mely szerint kedvezményezett tevékenységnek minősül, és nem minősül vállalkozási tevékenységnek? Várhatóan a 2017. éve nyereséggel zárul, és az a kérdés, hogy van-e taofizetési kötelezettsége.
Részlet a válaszból: […]foglaltakat csak a közhasznú nonprofit gazdasági társaság alkalmazhatja. A közhasznú besorolással nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságnak a társaságiadó-alapot
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7596
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Nonprofit kft. nyeresége

Kérdés: Közhasznú jogállással nem rendelkező nonprofit kft. idősotthont működtet. Vállalkozási tevékenységet nem folytat, bevétele csak a gondozási díjakból és az állami normatív támogatásból van. Év végén várhatóan nyeresége lesz. Ez a nyereség, mint közhasznú tevékenység eredménye, mentes-e a társasági adó alól?
Részlet a válaszból: […]eredménye, mentes-e a társasági adó alól. Így a kérdés alapján nem dönthető el, hogy a nonprofit kft. közhasznú-e vagy sem? Közhasznú, ha a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel folyamatos szolgáltatás teljesítésére megkötött szerződés alapján folytatott tevékenységből származó bevétele van, ami nem minősül vállalkozási tevékenység bevételének. Ha a nonprofit[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7473
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Fenntartott intézmények és tartozások kikerülése

Kérdés: A szociális intézményeket fenntartó nonprofit kft.-től az intézmények kikerültek, állami fenntartásúak lesznek. A kft. és az átvevő Főigazgatóság megállapodása alapján az intézményekkel a tartozásállományt is átvették, a kiegyenlítetlen számlákat a Főigazgatóság fogja kiegyenlíteni. Az átadást követően még a kft. nevére kiállított számlákkal mi a teendő? A megállapodás alapján a szerződéseket átveszik, de a szerződések módosítása még folyamatban van, és a Főigazgatóság azt a tájékoztatást adta a szállítók részére, hogy a szerződésmódosításig még a kft. nevére állítsák ki a számlákat. A kft.-nek meddig kell ezeket a számlákat befogadnia, a könyvelésében szerepeltetni? Könyveléstechnikailag az átmeneti időszakban mi a helyes a számlákkal kapcsolatban?
Részlet a válaszból: […]élő szerződéseket, azok esetleges felmondását és annak a jogkövetkezményeit, illetve azoknak az átvevőre történő átírásának a lehetőségét, az átírás záros határidőn belüli megvalósulásának a követelményét stb.).Nem az intézmények fenntartásához kapcsolódik a még ki nem egyenlített szállítói számlák kiegyenlítésének átvállalása, mivel a tartozásátvállalás támogatásnak minősül annál, akitől átvállalják (tehát a kft.-nél). A tartozásátvállalás szabályait a Ptk. 6:203-6:204. §-ai tartalmazzák. A kérdésben említett esetben - a Ptk. előírásainak figyelembevételével - a kft.-nek és az átvevő Főigazgatóságnak különmegállapodásban kellett volna rögzítenie tételesen az átvállalt - a szállítókkal szembeni - tartozásokat, továbbá az azok kiegyenlítésére vállalt határidőket, és ezekről a szállítókat írásban kellett volna tájékoztatni. (A kérdésből nem derül ki, hogy ez a tájékoztatás megtörtént-e?) A Főigazgatóság által átvállalt tartozásokat 2016. január 1-jétől a nonprofit kft.-nél is az egyéb bevételek között kell kimutatni (T 454 - K 9644), bizonylata a már említett különmegállapodás, továbbá az átadott-átvett tartozások tételes jegyzéke (a szállító nevével, címével, bankszámlaszámával, a szerződés adataival, a tartozás összegével).A kft. és a Főigazgatóság közötti különmegállapodásban kellett volna rögzíteni azt is, hogy a már megtörtént beszerzések, már igénybe vett szolgáltatások - átadás/átvétel után - beérkező számláit a kft., illetve a Főigazgatóság fogja kiegyenlíteni. Ha a Főigazgatóság, akkor ezen számláknak - a tartozásátvállalás szabályai melletti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7196
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Cél szerinti tevékenység az egyesületnél

Kérdés: Az egyesület cél szerinti tevékenysége a magyar irodalom képviselete, valamint "síkraszáll az akadálytalan gondolatközlésért minden országban". Az egyesület a migráció kérdésével kapcsolatos "vitanapot" szervez, amelyre külföldi előadókat hív meg. A meghívottak szállásköltségét és utazási költségét az egyesület fizeti, az egyesület nevére szóló számla alapján. Étkezést is biztosítunk a konferencián. Elgondolásunk szerint a felmerült költségek a cél szerinti tevékenységgel kapcsolatosak, adómentesen elszámolhatók, az étkezést reprezentációnak tekintjük. Helyesen gondoljuk?
Részlet a válaszból: […]vitanap témája között sem. Így a tervezett vitanap - véleményünk szerint - nem tartozik az egyesület cél szerinti tevékenysége körébe.A kérdésben nem esik szó arról, hogy csak az egyesület tagjai részére, tagdíjuk fejében szervezik a vitanapot a migráció kérdéséről, vagy azon az egyesület tagjain kívül mások is részt vehetnek. Ha a létesítő okiratban a tagok rendszeres tájékoztatása az őket érintő, érdeklő kérdésekről szerepel, és a vitanapot csak a tagok részére szervezik, akkor "belefér" az egyesület cél szerinti tevékenysége körébe.A hivatkozott Civil-törvény szerint a cél szerinti juttatás a civil szervezet által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatás.Ha a fentiek alapján a vitanap szervezése nem minősül cél szerinti tevékenységnek, akkor az gazdasági-vállalkozási tevékenység lesz.Az Szja-tv. 3. §-ának 26. pontja tartalmazza a reprezentáció fogalmát, amiből az következik, reprezentációról csak akkor beszélhetünk, ha az az egyesület tevékenységével [az Szja-tv. 70. §-a (2a) bekezdése alapján az egyesület cél szerinti tevékenységével] összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében merül fel.Így, ha a kérdés szerinti rendezvény nem minősíthető a cél szerinti tevékenység keretébe tartozónak, akkor a meghívottak szállásköltségét és utazási költségét az Szja-tv. 70. §-a (1) bekezdése hatálya alá tartozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7069
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 ... | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést