Negatív összeg a számlán

Kérdés: Új energiaszolgáltatóhoz került át a cégünk 2022 januárjától. A számlában szerepel egy ilyen tétel: "KAT és Prémium" adóalapon kívüli tétel, negatív összeggel. Ennek a könyvelésében kérem a segítségüket: költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, az egyéb bevételek között, helyes ennek a könyvelése?
Részlet a válaszából: […] ...rövid válasz az, hogy nem!A számlán a kérdésben feltüntetett adóalapon kívüli tételt nem lehet támogatásnak tekinteni, azt nem lehet másnak tekinteni, mint egy sajátos módon adott engedményt. Ha a szolgáltató támogatást adna, akkor azt nem a számlán kellene feltüntetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 28.

Számla mint pénztárbizonylat

Kérdés: Bármely gazdálkodó esetén szükséges-e kiadási és bevételi pénztárbizonylatot kiállítani a számlák mellé, vagy elegendő maga a számla?
Részlet a válaszából: […] ...és az ellenérték például egy pénztárba kerül befizetésre, akkor a szigorú számadási kötelezettség alá vont, sorszámozott számlákról vezethető olyan nyilvántartás, amely az elszámoltatás lehetőségét biztosítja.Ha a pénztárba különböző jogcímeken...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 14.

USD-ben kiállított számla kiegyenlítése

Kérdés: Cégünk USD-ben kiállított számlát kap a partnerétől, de ezt csak forintban vagy euróban tudja kiegyenlíteni, mivel USD-ben vezetett folyószámlája nincs. Helyesen járunk-e el, ha nem az adott pénznemben történik a számla kiegyenlítése, illetve ha igen, akkor ennek mi a helyes elszámolása?
Részlet a válaszából: […] ...a számviteli törvény előírásainak megfelelő módon kiállított bizonylattal alátámasztott.A kérdés szerinti cég USD-ben kiállított számlát kapott a partnerétől. Nyilvánvalóan azért, mert a partnertől valamit vásárolt, vagy a partner szolgáltatását igénybe vette....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 15.

Részletfizetéssel történő gépbeszerzés

Kérdés: Nagy értékű gép adásvétele történik. Aszerződésben az szerepel, hogy a vételárat részletekben fizeti meg a vevő az eladó számára. Kikötik továbbá, hogy amennyiben a teljes vételár nem kerül kifizetésre 2 éven belül, az eszköz tulajdonjoga az eladóra száll vissza. A vevő használta az eszközt a tevékenységéhez, azonban a vételár kifizetése nem történt meg. Mi a teendő ebben az esetben? Állíthat-e ki az eladó helyesbítő számlát, vagy a vevőnek kell az eladó felé számláznia? Változtat-e a számlázási/adózási következményeken az, ha az eladó nem gazdasági társaság, hanem egy magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...adóalap-csökkentés feltétele az Áfa-tv. 78. § (1) bekezdése alapján az, hogy a kötelezett az ügylet teljesítését tanúsító számla érvénytelenítéséről gondoskodjon (ha a felek az ügyletkötés előtti helyzetet állítják helyre), vagy annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 25.

Számlakiállítási határidők

Kérdés: A számla kiállítására 8 munkanap áll rendelkezésre. Ha valamelyik partner 8 napon túl állítja ki a számlát felénk, van-e ezzel kapcsolatban teendőnk, kötelességünk, van-e felénk irányuló szankció ennek következtében? Készpénzes számla kiállítása elfogadható-e úgy, hogy a teljesítés napja korábbi, mint a kiállítás napja?
Részlet a válaszából: […] ...számlakiállítási határidőkre vonatkozóan az Áfa-tv. 163. §-a fogalmaz meg szabályokat. Ezek a rendelkezések a számla kibocsátóját kötik, vagyis számára írják elő azt, hogy mely esetekben, meddig kell a számlát kiállítania. A számlabefogadó részére nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 26.

Visszaküldött számla könyvelése

Kérdés: Kiszámláztuk vevőnk részére a szerződésünk szerinti szolgáltatási díjat. A vevő visszaküldte a számláját vis maiorra hivatkozva, de kifizette azt az összeget, amit jogosnak gondolt. Cégünk fizetési felszólítást küldött, melyben értesítettük, hogy nem fogadjuk el a kifogást. A könyveinkben árbevételként és követelésként szerepeltethetjük-e az általunk kiállított számlát?
Részlet a válaszából: […] ...foglalja a szerződésben meghatározott feltételek szerinti teljesítés alapján kiállított, elküldött, a vevő által elismert, elfogadott számlában ... rögzített ... - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékkel egyező árbevételt.Az árbevétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 12.

Adatszolgáltatás el nem küldött hibás számláról

Kérdés: Az áfatörvény szabályai 2020. július 1-jével megváltoztak. A cég kereskedelemmel foglalkozik, számlázóprogrammal készíti el a számlákat, amelyeket a törvényi előírásnak megfelelően a program továbbít a NAV felé. Előfordult a számlázás során, hogy hibásan lett kiállítva a számla, és rögtön sztornózásra is került, még mielőtt a vevő megkapná, majd készül egy új, helyes számla. Ebben az esetben is minden számláról küldi a program az adatszolgáltatást. Az ügyfélnek (áfaalany) ebben az esetben elegendő-e csak a helyesen kiállított számlát odaadni, vagy mindhárom bizonylatból egy-egy példányt kell átadni?
Részlet a válaszából: […] ...az Áfa-tv., sem pedig a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (Számlarendelet) nem határozza meg pontosan, hogy mit kell a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 15.

Számlák kiegyenlítésének sorrendje

Kérdés: Egy cég a havi (azonos összegű) bérletidíj-számlákat mindig késve egyenlíti ki, az utalásokra ugyanazon számla sorszámát írja. Az utalt összeget mindig a legrégebbi tartozás kiegyenlítéseként számoljuk el. Helyes-e az eljárásunk?
Részlet a válaszából: […] ...kívánta kiegyenlíteni. Ebben segítséget jelenthet az átutalások közlemény rovatában feltüntetett nyilatkozat, például az ott megadott számlasorszám. Amennyiben ilyen szándék nem állapítható meg (mert például minden utalásnál ugyanazon, már kiegyenlített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. május 28.

Beruházással kapcsolatos számlák selejtezése

Kérdés: Beruházási számlánkról a meg nem valósult beruházással kapcsolatos számlákat (tervezési díj, talajvizsgálati díj) kellene selejteznünk. Számviteli szempontból hogyan kell helyesen könyvelnünk?
Részlet a válaszából: […] ...értékesíthetők.Ha a beruházás vagy annak egy része (a tervezési díj, a talajvizsgálati díj) feleslegessé vált, akkor azt a beruházási számláról ki kell vezetni, terven felüli értékcsökkenés elszámolásával (T 8664 - K 161). Az egyéb ráfordítások között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 13.

Mérlegkészítés időpontja utáni számla

Kérdés: Cégünknél a mérlegkészítés időpontja január 15-e. Gyakran előfordul, hogy ezen időpontig nem kerül elszámolásra az összes még le nem számlázott igénybe vett szolgáltatás. Ezek miatt minden évben önellenőrzéssel kell rendezni a többlet-társaságiadót. A jelentős árbevételű cégnél az egyedileg 20-100 ezer forintos tételek nem jelentősek. Van-e lehetőség a számvitel-politikában meghatározni egy korlátot, ami alatt ezek a számlák a következő évi beszámolóban szerepelhetnek, és nem kell önellenőrzést végrehajtani? Lehet-e ez esetben a későbbiek során adóhiányt megállapítani?
Részlet a válaszából: […] ...időpontját január 15-ében határozták meg, függetlenül attól, hogy kinek a döntése alapján történt ez, nyilvánvaló, lesznek olyan számlák, amelyek ezen időpontig nem érkeznek be, amelyeket a tárgyévre könyvelnek. Ha ezek könyvelése csak a tárgyévet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 30.
1
2
3
10