Elromlott tárgyi eszköz visszavétele

Kérdés: 200 ezer forint feletti tárgyi eszközt szereztünk be. A számlát a beruházási számlára könyveltük, majd aktiváltuk, és havonta elszámoltuk az értékcsökkenést. A tárgyi eszköz 3 hónap múlva elromlott, és szervizbe került. A szerviz megállapította, hogy a készülék nem javítható. A készülékről helyesbítő számla készült, és a vételárat visszatérítették. Hogyan kell könyvelni a helyesbítő számlát és a tárgyi eszközt? Kérem, a főkönyvi számlaszámok feltüntetésével szíveskedjenek válaszolni!
Részlet a válaszából: […] ...helyesbített számlaérték könyvelése: T 455 - K161, 466;-a visszatérített vételár elszámolása: T 384 - K 455;-a szervizbe vitt tárgyi eszköz aktivált értékének a kivezetése: T 161 - K 131 (141);-az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 24.
Kapcsolódó címke:

Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása

Kérdés: Egy online előadáson azt hallottam, hogy 2021-től nem kell a 200 E Ft alatti, kis értékű tárgyi eszközöket a 16. számlacsoportban könyvelni, majd onnan a megfelelő főkönyvi számlára átvezetni, hanem a teljesítés időpontjában értékcsökkenésként elszámolhatom. Ennek az lenne a következménye, hogy nem kell nyilvántartani, leltározni, selejtezni ezeket az eszközöket. Igaz-e az állítás, szabályosan járok el, ha így számolom el a kis értékű eszközöket, vagy valamit félreértettem? Nem találok erre vonatkozóan semmit a számviteli törvényben, ezért bizonytalanodtam el.
Részlet a válaszából: […] ...(tehát a 16. számlacsoport és nem számlaosztály) között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe nem helyezett tárgyi eszközök bekerülési értékét. Ez az előírás a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke könyvelésére is vonatkozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 10.

200 ezer forint alatti eszközök egyéni vállalkozó átalakulásakor

Kérdés: Szja alá tartozó egyéni vállalkozó egyszemélyes kft.-vé alakulna. A jogutódlással történő megszűnés esetén a tárgyi eszközökkel kapcsolatban az alábbi kérdéseim merültek fel. Az Szja-tv. 10. sz. melléklet II. pontja szerint a 200 E Ft-ot meg nem haladó értékű eszközt bevételként kell szerepeltetni az egyéni vállalkozó megszűnésekor. Milyen értékben lesz bevétel, hiszen a nyilvántartási értéke 0 Ft? Bekerülési értéken, vagy piaci értéken? A 200 E Ft alatti értéken pontosan mit kell érteni megszűnéskor? Van olyan, még nettó értéken lévő eszköz, aminek a beszerzési ára 200 E Ft alatti volt, de nem számoltak el utána egyösszegű értékcsökkenést. Ezeket az eszközöket figyelembe kell venni olyan értéken, amennyi értékcsökkenést elszámoltak?
Részlet a válaszából: […] ...történő megszűnés esetén az egyéni vállalkozónak a 200 ezer forintot meg nem haladó értékű tárgyi eszköz esetében az áfát nem tartalmazó beszerzési ár 50 százalékos értékét kell vállalkozói bevételnek tekinteni. Az Szja-tv. 10. számú melléklet II./1...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 11.

Egyéni vállalkozónál tárgyi eszköz beszerzése hitelből

Kérdés: Egyéni vállalkozó hitelre vásárolt tárgyi eszközt, munkagépet, a saját erőt befizette, a többit részletben fogja. Hogyan könyvelem le? Az áfáját vissza szeretném igényelni, mert megkezdett beruházás.
Részlet a válaszából: […] ...egyéni vállalkozó a naplófőkönyvben tudja pénzkiadásként könyvelni a hitelre vásárolt tárgyi eszközre, munkagépre befizetett saját erőt, majd a későbbiekben a többi részletet. A naplófőkönyv tartalmát a számvitelről szóló törvénynek az egyszeres...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 5.
Kapcsolódó címkék:  

Pályázati forrás felhasználása

Kérdés: Cégünk 2018. évben 40 M Ft pályázati forrást nyert részben tárgyi eszköz beszerzésére, részben bérköltség fedezetére. A pályázati forrás 50%-a előlegként decemberben lehívásra került. 2019 januárjában várhatóan további 40 százaléka lehívásra kerül, ha a részelszámolás elkészül. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó létszámnövekedés már 2018 szeptemberében teljesült, a tárgyieszköz-beszerzés 90%-a 2019 januárjában teljesül. Az Szt. változása kötelezővé teszi-e 2018. évre a pályázati részteljesítés elszámolásához kapcsolódó összeg bevételkénti figyelembevételét? A 2019. januári részteljesítéskor elszámolt pályázati forrást a feltöltési kötelezettségnél figyelembe kell-e venni?
Részlet a válaszából: […] Kivonatosan idéztük a kérdést, bár a válaszhoz feltétlenül szükséges sarokpontokat a kérdés maga nem tartalmazza.Ismerni kellene, hogy a 40 M Ft pályázati forrást a támogatási megállapodásban összegszerűen megbontották-e tárgyieszköz-beszerzésre, illetve a bérköltség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 14.
Kapcsolódó címkék:  

Leállított üzem tárgyi eszközeinek hasznosítása

Kérdés: 2018 nyarán a társaság egyik üzemét az üzemben folyó tevékenység beszüntetése miatt véglegesen leállították. A leállított üzemben lévő speciális berendezések, tárgyi eszközök így feleslegessé váltak. Mi történjen ezen eszközökkel? Milyen dokumentumok alapján lehet azokat a könyvviteli nyilvántartásokból kivezetni? Meg kell-e különböztetni egymástól a jövőbeni hasznosításuk reményében ezeket az eszközöket?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a véglegesen leállított üzemben lévő speciális berendezések, tárgyi eszközök a leállítás időpontjával feleslegessé váltak. Azok a vállalkozási tevékenységet, a működést már nem szolgálják. Ezért ezen eszközöket a tárgyi eszközök közül ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 8.
Kapcsolódó címke:

Kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása

Kérdés: A kis értékű tárgyi eszközöket csak az analitikában vagy a főkönyvi könyvelésben is ki kell mutatni? Mit jelent az egy összegben történő leírás? Át kell vezetni a beruházási számlán? Sokféle gyakorlat van, vajon melyik a helyes?
Részlet a válaszából: […] ...kétféle gyakorlat van: az egyik szerint a tárgyi eszközök között aktiválni kell, az értékcsökkenés elszámolása után a könyvekben azonos összegű a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés (ellenkező előjellel). A másik szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 21.

Konditerem kialakítása, berendezése

Kérdés: Társaságunk tevékenységi körén kívül eső beszerzést tervez. Van egy nemrég felújított irodaépületünk, ahol az egyik üres helyiséget és a hozzá kapcsolódó vizesblokkot úgy alakították át, hogy azt konditeremként lehessen használni. Most szereztünk be gépeket a terembe (szobakerékpár, súlyzók stb.), ezeket a dolgozók térítés nélkül használhatják munkaidőn kívül. Hogyan kell nyilvántartásba venni ezeket az eszközöket? Eddig azt gondoltuk, hogy a tárgyi eszközök között, és - mint béren kívüli juttatás - a számla könyvelésekor megfizetjük az szja-t, az ehót. Helyesen járunk el?
Részlet a válaszából: […] ...(a konditerem) fűtésével, világításával, vízellátásával kapcsolatos költségek is.Természetesen, a konditerembe beszerzett gépeket tárgyi eszközként kell kimutatni (biztos, hogy megfelelnek a befektetett eszközként történő kimutatás követelményének), de nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 26.
Kapcsolódó címkék:  

Beszerzett eszközök nyilvántartása

Kérdés: A kft. tárgyi eszközöket kíván vásárolni (pl. építőipari állványok, betonkeverő, építőipari gépek), amelyeket a későbbiek során kizárólag bérbeadásra kíván használni. A termékbeszerzést az 1. vagy a 2. számlaosztályban kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerint eszközök tehát használatuk alapján befektetett eszközök, és mint ilyeneket az 1. számlaosztályban kell kimutatni. A tárgyi eszközök beszerzését azonban elsődlegesen beruházásként kell elszámolni (T 161, 466 - K 454), és mindaddig a beruházási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  

Edzőeszközök besorolása

Kérdés: A kempingszolgáltatással foglalkozó ügyfél szabadban felállított edzőeszközöket (derék- és csípőformáló, gyalogló, dupla nyújtó, valamint komplex karerősítő eszközök stb.) szerzett be, egyedi értékük több mint nettó 100 ezer Ft. Milyen főkönyvi számlán kell aktiválni az eszközöket, hány százalék értékcsökkenéssel? Fejlesztési tartalék elszámolható?
Részlet a válaszából: […] ...igénybevételének díja - minden igénybe vevő számára - magában foglalja.) Ez esetben az edzőeszközöket a tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök közé - mint üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - indokolt besorolni.Ha nem felelnek meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
9