Keresés eredménye

7 találat a megadott utalvány tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Reklámszolgáltatás ellenében utalvány átadása
Kérdés: Szerződő felek: Kiadó és Partner. A Partner egy nagy- és kiskereskedelmi raktáráruházat üzemeltető gazdasági társaság. A szerződés a felek együttműködéséről szól, melynek keretében vállalják, hogy népszerűsítsék egymást, illetve egymás szolgáltatásait. A szerződésben vállalják, hogy egymás részére kölcsönösen szolgáltatást nyújtanak azonos értékben. A Kiadó által nyújtott szolgáltatás: megyei napi lapban reklámszolgáltatás nyújtása. A Partner társaság saját kereskedelmi egységében beváltható vásárlási utalványt biztosít a Kiadó részére, a Kiadó által nyújtott reklámszolgáltatással azonos értékben. A Kiadó ezeket az utalványokat meglévő előfizetőinek, illetve új előfizetőinek meghirdetett nyereményjáték győzteseinek adja át. A szerződésben a felek egymás felé történt értékesítés értékét áfával növelt összegben határozták meg, és az elszámolást a csereszerződés szabályai szerint rögzítették.
Az Áfa-tv. 259. § 15. pontja szerint az utalványok pénzhelyettesítő eszköznek minősülnek. A pénzhelyettesítő eszközök értéke nem ellenérték, így azt nem terheli áfa. Az áfát az utalványok beváltásakor kell megfizetni, az áfa szempontjából a teljesítés ekkor áll be. Mivel a vásárlási utalvány vételét, kibocsátását áfafizetési kötelezettség nem terheli, az utalványért kapott ellenértéket nem kell számlázni, de hitelt érdemlő módon dokumentálni kell. Számviteli bizonylattal, amelynek a szabályait az Szt.-ben találjuk.
1. Fentiek tükrében a Partner által kibocsátott, saját kereskedelmi egységeiben beváltható vásárlási utalvány értékesítése a szerződésben megjelenhet-e mint termék/szolgáltatás értékesítése, számlázható-e a Kiadó felé áfával növelt összegben?
2. Az első kérdésre "igen" válasz esetén, az utalványértékesítést a Partner vállalkozás értékesítés nettó árbevételeként és a fizetendő áfa összegét növelő tételként elszámolhatja el a könyveiben? Ha igen, akkor az utalvány beváltását nyomon kell-e követnie, hiszen a beváltáskor (levásárláskor) pénztárgépben rögzítésre kerül a bevétel, és ezáltal a bevétel és a fizetendő áfa elszámolására kétszer kerülne sor?
3. Az első kérdésre "nem" válasz esetén, a Kiadó által a Partner társaság részére nyújtott reklámszolgáltatás ellentételezésére átadott vásárlási utalvány tekinthető-e a szolgáltatás kifizetéséül szolgáló tranzakciónak? Ebben az esetben helyes-e az a jogértelmezés, hogy ha a Partner társaság a Kiadó által nyújtott szolgáltatás áfával növelt ellenértékét utalvánnyal fizeti ki, az utalvány fizetőeszköz-funkciót tölt be? A Partner társaságnál az árbevétel és a fizetendő áfa elszámolására az utalvány átadásakor nem kerül sor. A Partner társaság árbevételt és fizetendő áfaösszeget az utalványok beváltásakor számol el. Az utalványokról a kibocsátó sorszám szerint szigorú számadású nyilvántartás vezetésére kötelezett?
Részlet a válaszból: […]ellenértékét kell pénzhelyettesítő eszköz formájában kiegyenlítenie (azaz 1270 ezer Ft összegű utalványt kell átadnia a Kiadónak).A kibocsátott utalványokat szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni. Az utalványok értékét ekkor még nem lehet árbevételként elszámolni, azt kötelezettségként kell kimutatni. Amikor pedig az utalvánnyal rendelkező személy beváltja azt, akkor kell a beváltott utalvány ellenében átadott termék, nyújtott szolgáltatás számlázott ellenértékének megfelelő összeget árbevételként és fizetendő áfaként elszámolni, a kötelezettségként kimutatott összeg csökkentésével. Áfaköteles ügylet ugyanis az utalvány felhasználásakor valósul meg, az Áfa-tv. hatálya alá tartozó termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást az az ügylet valósítja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7015
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Utalvány visszaváltása készpénzutalványra
Kérdés: Ha a cégnél az alkalmazottak sportutalványt kapnak (béren kívüli juttatás címen), amit az utalványt kibocsátó cég utalványtőzsdéjén bármilyen utalványra cserélhetnek (többek között készpénzutalványra is), a cserélt sportutalvány béren kívüli juttatásnak minősül-e? A készpénz­utalványra való csere visszaváltásnak minősül?
Részlet a válaszból: […]milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel. Ebből az következik, hogy például a sportutalványt csak a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet vásárlása esetén lehet felhasználni. Természetesen annak, aki a sportutalványt közvetlenül kapta.Az Szja-tv. hivatkozott előírásai kifejezetten tiltják a visszaváltást,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6270
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Sporttevékenységre szóló belépőjegy, bérlet (utalvány)
Kérdés: Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.28. pontja szerint adómentes juttatásnak minősül a kifizető által ugyanazon magánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben juttatott, sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet. Kérdésünk, hogy az adómentesség abban az esetben is fennáll-e, amennyiben a kifizető utalvány formájában adja a magánszemélynek a juttatást?
Részlet a válaszból: […]vagy szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az adómentességre vonatkozó rendelkezésben foglalt feltételeknek. Úgy véljük, az Szja-tv. 1. számú melléklete 8.28. pontjának csak a sporteseményre szóló belépőjegy, bérlet megvásárlására jogosító utalvány tekinthető adómentes juttatásnak, az is csak akkor, ha azt az utalványt kapó magánszemély[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5032
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Utazási utalvány kibocsátása
Kérdés: Az utazási iroda utalványokat bocsátott ki, amely utalványokat magánszemélyek vehették meg, és ajándékozhatták át szeretteiknek, vagy használhatják majd fel későbbi utazásaikhoz. Az utazási iroda bocsáthat-e ki ilyen utalványokat? Mikor keletkezik az adófizetési kötelezettség? Hogyan kell az eladott utalványokat könyvelni? Mikor kell az áfát megfizetni? Mi van a fel nem használt utalványokkal? Jól gondolom, hogy a természetbeni juttatások adója nem terheli a kibocsátót? Milyen számlaosztályban kell nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]beváltásának a határidejét, azt, hogy milyen utakra, utazásszervezési szolgáltatásokra lehet igénybe venni, az utalvány beváltásának a helyét, továbbá a kibocsátó (illetve a beváltó) kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az előbbi feltételeknek megfelelő beváltó esetében az utalvány névértékét az utazásszervezés díjának pénzügyi rendezésébe beszámítja. Természetesen tartalmazhatja azt is, hogy az utalvány megvásárlója az utalványokat átruházhatja-e, illetve milyen feltételekkel ruházhatja át. Az utazási utalványok előállítási költségét a felmerülés időszakában kell az eredmény terhére elszámolni. Az utazási utalványokat az értékesítésig csak analitikusan (értékben a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban) kell nyilvántartani. Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4915
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Bármire felhasználható utalvány
Kérdés: Csekély értékű ajándékként adható adómentesen "bármire felhasználható" utalvány, vagy ez is csak nevesített utalvány formájában történhet? (Természetesen úgy, hogy megfelelne az Szja-tv. 1. melléklet 8.19. pontjában foglaltaknak is.)
Részlet a válaszból: […]szolgáltatáskörben használható fel, és egyebekben a juttatás körülményei megfelelnek az e törvényben a természetbeni juttatásokra vonatkozó rendelkezésekben foglaltaknak. Nem minősül természetbeni juttatásnak a bármire felhasználható utalvány, valamint a természetbeni juttatás helyett adott, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3694
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Utalvány beváltása viszonteladónál
Kérdés: Nagy üzletlánchoz tartozó bolti kiskereskedelemmel foglalkozó egyéni vállalkozó étkezési, vásárlási utalványokat vásárol értékesítés céljából. Üzletében el is fogad ilyen utalványokat, majd ezekkel elszámol a beváltóhelyeknek. Figyelembe véve a pénzforgalmi szemléletet, mi a helyes megoldás?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3049
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Természetbeni juttatás utalvány formájában
Kérdés: Utalvány formájában adott juttatás mikor lehet természetbeni juttatás?
Részlet a válaszból: […]adóköteles része, tehát a felettes része csak akkor volt természetbeni juttatás, ha azt minden dolgozónak azonos módon, feltételekkel vagy kollektív szerződésben rögzített módon adták. A 2005. évtől új rendelkezés szól arról, hogy minden természetbeni juttatást - akár adómentes, akár adóköteles - utalvány formájában is lehet adni, ha azon feltüntették,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1999
Kapcsolódó tárgyszavak: ,