Becsléssel megállapított árbevétel következményei

Kérdés: A kft.-nél az adóhatóság a 2019. évi áfaellenőrzés során olyan árbevételi számlákat talált, amelyek nem kerültek könyvelésre. Ezen túlmenően becslés alapján is áfahiányt állapított meg. Akft. 2021-ben kapta meg a jogerős határozatot. Ez esetben mi legyen a társasági adó alapja az önellenőrzés során? Elegendő csak a feltárt árbevételi számlákat figyelembe venni? A becsült árbevételtől el lehet tekinteni? A társasági adó alapjához a készletet is kivezethetjük? A hiba jelentős. A 2019. évi helyesbített egyszerűsített éves beszámolót közzé kell tenni?
Részlet a válaszából: […] ...egyrészt növeli a "megtalált" számlák szerint könyvelt (elfogadás hiányában nem könyvelt) árbevétel összege, másrészt növeli a becslés szerint meghatározott áfahiány alapjának megfelelő árbevétel (amelyet könyvelni nem lehet). A 2019. évi társasági adó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Szoftverapplikáció használati díjának áfamentessége

Kérdés: Cégünk futárpostai szolgáltatás nyújtásával foglalkozik. A kézbesítések során, a szerződött partnereink megbízásából a címzettektől az utánvéteket készpénzben és bankkártyával is beszedjük. A bankkártyás fizetések lebonyolításához igénybe veszünk egy szoftvert, mely egy applikáció segítségével teszi lehetővé a bankkártyás fizetést a saját tulajdonunkban lévő eszközökön. Acég, amely működteti számunkra a szoftvert, mely lehetővé teszi a futárjaink számára a bankkártyás fizetési módhoz kapcsolódó applikáció használatát, számunkra utólag, az applikáció használata mértékében, "terminálbérleti díjként" számlázza le a szolgáltatását. A szolgáltatás mértékének alapját az képezi, hogy adott hónapban, adott munkanapokon hány futár használta az applikációt. Abban kérném az állásfoglalásukat, hogy a szolgáltató jogosult-e ezen szolgáltatását áfamentesen számlázni felénk?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adó elsősorban a felek közötti, polgári jogi szerződések tartalmára épülő adónem, így az Áfa-tv. szerinti kötelezettségeket is a felek közötti szerződések tartalma alapján kell, illetve lehet meghatározni. A Ptk. 6:59. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.

Becsléssel megállapított eva és áfa

Kérdés: Evás kft.-ként működtünk 2008-2009-ben, mint utólag kiderült - az APEH megállapítása szerint - jogtalanul. Emiatt a fenti időszakra az APEH az Eva-tv. 22. §-ának (4) bekezdése alapján becsléssel állapítja meg az adót. A becslési eljáráshoz bekérték a társaság összes bizonylatát, és ezek alapján állapították meg a társaságiadó- és az áfakötelezettségünket. A becslés során teljeskörűen elfogadták a beadott bizonylatokat, és kizárólag azok alapján állapították meg az adókötelezettségeket, és közölték, hogy hiába vannak meg a szabályos bejövő számláink, azok áfatartalmát nem lehet levonásba helyezni, hivatkoztak az Eva-tv. 22. §-ának (6) bekezdésére. Jogos az APEH álláspontja? Véleményem szerint ez a kitétel csak arra vonatkozik, amikor az adóhatóság a becslés során - számla hiányában - becsüli a költségeket is.
Részlet a válaszából: […] ...Art. 108-110. §-ai tartalmazzák - részletesen - azokat azelőírásokat, amelyek egyrészt a becslés alkalmazására, módszerére, másrészt azadózó magatartására vonatkoznak. Ezen előírásokra utal az Eva-tv. 22. §-ának(4) bekezdése is.A kettős könyvvitelt vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 9.

Adó megállapítása becsléssel

Kérdés: Egyéni vállalkozónál bevallások utólagos ellenőrzésére vonatkozó vizsgálatot rendelt el az APEH 2003. és 2004. évekre. A határozat szerint adóhiányt állapított meg azért, mert a leltár szerinti nyitókészlet és a beszerzés csökkentve az értékesítéssel, valamint a zárókészlet nem egyezett egyik évben sem. A revízió az értékesítéseket korrigálta oly módon, hogy a 12, illetve 15%-os áfatartalommal könyvelt tételeket és a 25%-os tételeket átrendezte, azaz a fizetendő áfát növelte, emiatt áfahiányt és szja-hiányt állapított meg. Kérdésem, hogy helyesen járt-e el az APEH, illetve miként lehet elkerülni a hasonló helyzeteket?
Részlet a válaszából: […] ...leírt esetben az adóhatóság a becslés egyik módszerévelállapította meg az adót. A becslés alkalmazására a megfelelő, korrektbizonylatok hiánya jogosította fel az ellenőröket. Az ilyen és ehhez hasonlóesetek akkor kerülhetők el, ha minden egyes gazdasági eseményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 29.

Becslés útján megállapított árbevétel könyvelése

Kérdés: Az APEH ellenőrizte az elmúlt évek gazdálkodását és 1998. évre becslés alapján a társaság árbevételét, és ugyanezen összeggel az adóalapot megnövelte. A megnövelt árbevétel után áfa és társasági adó megfizetésére kötelezte a társaságot. Hogyan kell ezt a megállapítást könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...illetőleg a készpénzben kapott (és rögzített) ellenérték.Az Art. 60. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján - többek között - becslés alkalmazható, ha az adó, illetve a költségvetési támogatás alapja nem állapítható meg. Az Art. 60. §-ának (6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. augusztus 22.