Családi adókedvezmény érvényesítése


Élettársi közösségben élő egyéni vállalkozó apasági nyilatkozattal elismert gyermeke után vehet-e igénybe családi adókedvezményt, mivel az élettárs azt nem tudja igénybe venni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2001. október 25-én (20. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 399

[…] A nyilatkozat teljes hatályához szükséges az anyának, a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének és ha a gyermek a tizennegyedik életévét betöltötte, a gyermeknek a hozzájárulása is. Ha az anya, illetőleg a gyermek nem él, vagy nyilatkozatában tartósan gátolva van, a hozzájárulást a gyámhatóság adja meg. Az elismerést és a hozzájárulást anyakönyvvezetőnél, bíróságnál, gyámhatóságnál, illetőleg magyar külképviseleti hatóságnál jegyzőkönyvbe kell venni vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. Ezek után vizsgáljuk meg, hogy az Szja-tv. hatályos szabályozása alapján ki jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére. Az Szja-tv. 40. §-ának (6) bekezdése szerint a családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a Csjt. szerint nevelési ellátásra jogosult. A Csjt. alapján nevelési ellátásra, és így a családi kedvezmény igénybevételére is jogosult az a szülő (vér szerinti szülő, örökbe fogadó szülő, szülővel együtt élő házastárs), nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, gyám, aki a gyermeket saját háztartásában neveli (illetőleg gondozza). Az előzőek alapján a Csjt. szerint nevelési ellátásra jogosult a vér szerinti szülő, függetlenül attól, hogy házastársi vagy élettársi kapcsolatban él-e. Ebből az következik, hogy az élettárs jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére, ha a vér szerinti gyermek vele közös háztartásban él. Fontos hangsúlyozni, hogy az Szja-tv. a családi kedvezmény érvényesíthetősége szempontjából "nevelési ellátásra jogosult" szófordulatot használ, […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.