Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Iparűzési adó: ideiglenes építőipari tevékenység

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2002. február 28. (Számviteli Levelek 29. szám, 581. kérdés)

Olvasói kérdés Építőipari tevékenység esetén mikortól kell fizetni az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adót, illetőleg mely naptól kezdődően kell számítani a Htv. 37. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenységvégzés időtartamát? Hogyan kell eljárni építőipari tevékenység esetén a napok számítása során az iparűzési adónál? Van-e iparűzésiadó-kötelezettség akkor, ha a munkákat kizárólag alvállalkozók végzik?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]tényleges tevékenységvégzés 31. napján kezdődik, s legfeljebb annak 180. napjáig tarthat. [Amennyiben a Htv. 37. §-a (2) bekezdése b) pontja szerinti tevékenységek folytatásának időtartama a 6 hónapot (180 napot) meghaladja, akkor azok helyszíne telephellyé válik.] A Htv. 37. §-a (2) bekezdésének b) pontja konkrétan meghatározza, hogy mely tevékenységek végzése esetén, milyen feltételek teljesülésekor lehet szó ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységről. Ez azt jelenti, hogy ezen tevékenységek ideiglenes vagy állandó iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségének megítélése szempontjából a tevékenységvégzés időtartamának számítása során annak kezdő napja nem lehet más, mint a tevékenység tényleges megkezdésének napja. Ennek meghatározása jellemzően az építési napló alapján történhet, nevezetesen a tényleges tevékenységvégzés első napja az első (munkavégzés kezdő napját rögzítő) bejegyzéshez köthető. A tevékenységvégzés kezdő napja a legritkább esetben egyezik meg a (megrendelővel kötött) szerződés aláírásának napjával, s a munkaterület átvételének napja is rendszerint megelőzi a tényleges munkavégzés kezdő napját. A tevékenység megszűntének napja a tényleges munkavégzés végleges befejezése, a vállalkozónak a munkaterületről való végleges levonulásának napja, azaz jellemzően (de nem feltétlenül) a munka megrendelőnek vagy - alvállalkozó esetén - a fővállalkozónak történő műszaki átadásának napja. Amennyiben a szerződés szerinti teljesítéshez a munkaterületről való végleges levonulást követően is kell további munkákat végezni, akkor természetesen annak időtartamát is számításba kell venni az adóévben a tevékenységvégzés napjainak meghatározása során. Figyelemmel az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adó átalányjellegére, kiemelendően fontos, hogy a munkavégzés időtartamának meghatározása naptári évenként történjen, annak időtartama a tevékenységvégzés tényleges megkezdésének napjától megszűntének napjáig terjedő időszakot foglalja magában. Tehát[…]

Figyelmébe ajánljuk

Építőipari tevékenységet végző társaság befejezetlen termelési értékének megállapítása hogyan történjen a mérlegkészítéskor? Esetleg célszerű az építtetővel elfogadtatni a készültségi fokot vagy az értéket?

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk egy másik vállalkozóval közösen konzorciumi megállapodás keretében egy nem engedélyköteles építőipari beruházás kivitelezését vállalja 50-50%-ban. A tagok a megrendelővel közösen szerződnek, a vállalkozási díjat 50-50%-os megoszlásban számlázzák a...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk építőipari tevékenységgel foglalkozik. 2007. év végén átadásra került egy munka, amely 2007. évben kiszámlázásra is került. 2008. évben még felmerülnek költségek a telephely rendberakásával: anyag, igénybe vett szolgáltatás, bér és járulékai. Helyesen...

Tovább a teljes cikkhez

Székhelyen, telephelyen kívül végzett építőipari tevékenység esetén mikortól és meddig kell fizetni az ideiglenes jellegű tevékenység utáni napi iparűzési adót?

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére