Hivatalos külföldi utazás költségeinek elszámolása


Ügyvezető igazgató külföldön partnercéghez megy. Nem vesz fel kiküldetési előleget, hanem az ott-tartózkodás alatt keletkezett számlákat hozza haza. Ilyen a tankolás, esetleges autójavítás, illetve üzleti vendéglátásról szóló számlák. Hogyan lehet ezeket a számlákat elszámolni? Külföldön tankolásról nem adnak nevére szóló számlát. El lehet-e ezt a valutapénztár terhére számolni? Lehet-e költségként érvényesíteni? A külföldi tartózkodás alatt az étkezési számlák elszámolhatók-e? Természetbeni juttatásnak minősülnek-e?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2003. május 15-én (60. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1246

[…] mellékleteként el kell fogadni, ha azok felmerülése, az érintettek általi jogos igénybevétele egyébként hitelt érdemlően igazolható. Például a külföldi utazás során vásárolt üzemanyag szükségessége a megtett út hosszával, a jármű üzemanyag-fogyasztási normájával igazolható, az ellenérték megfizetését igazoló blokk segítségével pedig az elszámolandó összeg is meghatározható. A külföldi pénzértékre szóló számlák a számlával azonos módon kezelendők, a számla helyett kapott bizonylatok valutaértékei - a teljesítés igazolása után - a valutapénztárból kifizethetők. Amennyiben azokat a pénztárból forintban egyenlítik ki, akkor a valutaértékeket azon a választott hitelintézeti vételi devizaárfolyamon kell forintra átszámítani, amelyet a számlán feltüntetett fizetési napon jegyeztek. Adózási szempontból az olyan külföldi tartózkodás számít külföldi kiküldetésnek, amelyre a magánszemély a Magyar Köztársaság területén kívül (külföldön) tartózkodva szerzi a jövedelmét, vagy végzi a kifizető (a kiküldője) tevékenységével összefüggő feladatát, és ennek érdekében utazik külföldre. A külföldi kiküldetés minősített esete a külszolgálat, amely viszont csak a munkáltató-munkavállaló kapcsolatában jelenti a külföldi kiküldetést, függetlenül annak időtartamától. A külszolgálat olyan külföldi kiküldetés, amelynek tartalma alatt a magánszemély a munkáltatója által elrendelt külföldi munkavégzést folytat. A külföldi kiküldetés (külszolgálat) minden esetére igaz, hogy az utazásra, a szállásra - amelybe beleértendő a külföldi tartózkodás idejére bérelt lakás bérleti díja is - és egyébként a törvény által elismert költségekre kapott összeg után nem kell adót fizetni, ha arról a magánszemély bizonylattal elszámol a kifizetőnek, vagy ha ezeket a kifizető közvetlenül viseli. Ezzel összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy az Szja-tv. nem ismeri el költségként az utazásra, szállásra fordított kiadást, ha a vonatkozó dokumentumok, körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali/üzleti. A külföldi kiküldetésre (külszolgálatra) tekintettel "napidíj" adható, amelynek nagyságára nincs korlátozás. (Ez az összeg szolgálhat az étkezési költségek megtérítésére is.) Az ilyen címen kapott összegből a jövedelem úgy állapítható meg, hogy ezen összegből levonható annak 30 százaléka, legfeljebb azonban a külföldi kiküldetés időtartamára számítva 10 USA-dollárnak megfelelő forintösszeg. A külszolgálat címén […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.