Külföldi napidíj kiszámítása

Kérdés: Kérem, szíveskedjenek egy példán keresztül bemutatni, hogyan kell kiszámítani a külföldi napidíj összegét!
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos külföldre történő utazás, ideértve különösen a külszolgálatot és az ezzel összefüggő utazást.A külföldi kiküldetés napidíja elszámolásának elsődleges bizonylata a kiküldetési rendelvény. Az Szja-tv. 3. §-ának 83. pontja részletesen előírja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Két hónapot érintő külföldi napidíj

Kérdés: Cégünk munkavállalója 4 napos külföldi kiküldetésen vesz részt, amelyből 2 nap április hónapra, 2 nap május hónapra esik. A napidíj összege magas, emiatt van adóköteles része. A napidíjat előre fizetjük a munkavállalónak. Jelenleg 2 nap napidíját áprilisra, 2 nap napidíját májusra számoljuk el, és adózunk utánuk. Szabályos ez? Mikor kell valójában könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...amiből az következik, hogy számviteli elszámolás szempontjából a kiküldetéssel kapcsolatos összes költség elszámolásakor célszerű a napidíjat is elszámolni.A kérdés szerinti napidíj azonban adóköteles jövedelemrészt is tartalmaz. A kérdező cég az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 16.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi kiküldetés napidíja

Kérdés: Cégünk napidíjat fizet külföldi kiküldetés esetén a dolgozóknak. Ez - a belső szabályzatunk szerint - 30 euró vagy 38 USD naponta. A kiküldött - a hazaérkezés után - költségelszámolást készít, ami alapján utólag fizetjük a napidíjat forintban, az utazás dátumát megelőző hónap 15-i MNB-árfolyamon átszámítva. Továbbá fizetünk még ún. "inconvenience free"-t (kényelmetlenségi díjat), ha a külföldön végzett munka miatt fokozott stressz, illetve megterhelés érte a dolgozót. Ez - egyedi elbírálás alapján - 20-35 euró között van, amelyet szintén forintban fizetünk ki. Alkalmazhatjuk a napidíj árfolyamát? Vannak dolgozók, akik a külföldi munkavégzés után jutalomban részesülnek, egyedi elbírálás alapján. A jutalom euróban van meghatározva, és forintban van fizetve. Milyen árfolyamot alkalmazzunk?
Részlet a válaszából: […] ...fő kérdés az, hogy az euróban, USD-ben meghatározott külföldi napidíjat, kényelmetlenségi díjat, jutalmat, amelyet forintban, utólag fizetnek ki, milyen euró-, USD-árfolyam alkalmazásával kell forintra átszámítani. A válasznál abból kell kiindulni, hogy a dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 15.
Kapcsolódó címkék:    

Külföldi kiküldetés napidíjának elszámolása

Kérdés: A dolgozók részére szabályzat alapján biztosított napidíj és dologi kiadás előleg devizában, a valuta, deviza növekedése MNB-árfolyamon, csökkenése átlagárfolyamon kerül meghatározásra. A kérdés ezzel kapcsolatosan tartalmazza az elszámolás módját, valutapénztárból történő kifizetés esetén, illetve a valutapénztár megszüntetése mellett, kétfajta megoldási lehetőséggel. Mivel a kérdésben leírt elszámolási mód nem minden esetben helyes, így azt itt nem mutatjuk be, a válaszban térünk vissza arra.
Részlet a válaszából: […] ...kiküldetés napidíjának elszámolása valutapénztár esetén:Az elszámolás követhetősége, átláthatósága érdekében néhány főkönyvi számla számát és elnevezését mutatjuk be:3613. Egyéb elszámolások a munkavállalókkal (felesleges a külföldi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 10.
Kapcsolódó címkék:  

Külföldi utazással kapcsolatos napidíj elszámolása

Kérdés: 2010-től megváltozott a napidíjra vonatkozó elszámolás. Augusztus 16-tól a bevétel forintra történő átszámításához a megszerzés napját követő hónap 15. napján érvényes MNB-devizaárfolyamot kell alapul venni. A bérszámfejtés ezek alapján ki fog hozni napidíjként az előbb említett árfolyamon számolva egy forintösszeget. A munkavállaló azt - viszont - valutában kapta meg. Mi van abban az esetben, ha a napidíjként meghatározott valutaösszeget a valutapénztárból fizetik ki, a valutapénztárban pedig a FIFO módszer szerint történik a valutafelhasználás elszámolása? Így a bérszámfejtés adata és a könyvelés adata el fog térni egymástól. Ezt hogyan kezeljük?
Részlet a válaszából: […] ...hónap (és nem a követő hónap) 15. napján érvényes MNB hivatalosdevizaárfolyamot alkalmazza.A kérdés a valutában fizetett napidíjhoz kapcsolódik, ésfeltételezve, hogy a napidíjat fizető kifizetőnek minősül, akkor a kifizetőneka magánszemélyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 16.
Kapcsolódó címkék:  

Napidíj euróban

Kérdés: A külföldi kiküldetésben részt vevő alkalmazott részére a cég a napidíjat euró/napban állapítja meg. Amennyiben a kiküldött nem euróban szeretné felvenni a napidíját, hanem forintban, illetve a külföldi útra felvett előleg nem euró, hanem forint volt, akkor milyen árfolyamon fizethető ki neki napidíj? Milyen értéken fizethető ki neki a külföldön felmerült szállásdíj forintértéke?
Részlet a válaszából: […] ...vagy devizában) vezeti (vezetheti)könyvviteli nyilvántartásait a kérdező társaság. Ha forintban, akkor nemszerencsés a külföldi napidíjat euróban megállapítani, majd forintban fizetni.Ez esetben viszont célszerű előre meghatározni, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 4.
Kapcsolódó címkék:  

Tehergépkocsi-vezetők napidíja forintban

Kérdés: Nemzetközi árufuvarozásban részt vevő tehergépkocsi-vezetők részére a munkáltató külföldi kiküldetés címén a napidíjukat forintban szeretné kifizetni. Mi a helyes eljárás a kifizetéssel kapcsolatban? Milyen árfolyamot kell alkalmazni akkor, ha a napidíj kifizetése havonta, utólag a tárgyhavi bérelszámoláskor esedékes?
Részlet a válaszából: […] ...nemzetközi árufuvarozásban részt vevőtehergépkocsi-vezetők részére a külföldi kiküldetés címén adott napidíjforintban is meghatározható, belső szabályozásban, a munkáltató és amunkavállaló közötti megállapodásban rögzítendők annak a feltételei....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 19.
Kapcsolódó címke:

Változó munkahely esetén napidíj

Kérdés: Építőipari jellegű szolgáltatás (faanyagvédelem) a tevékenységünk, megbízásaink a székhelytől és a telephelytől távol, többnapos időtartamúak. A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozók élelmezési költségtérítését a 278/2005. (XII. 20.) sz. kormányrendelet szabályozza. Kiküldetésnek minősül-e, és elszámolható-e napidíj, ha a munkaszerződés szerint "a munkavállaló munkáját változó munkahelyen, heti 40 órában végzi", de a telephelytől a távolság miatt naponta a bejárás nem oldható meg, ezért a munkavégzés helyén szállást, szállodai elhelyezést biztosítunk számára, számukra? Ha a napidíj elszámolható, akkor az 500 Ft napidíjátalány. Az annál kevesebb természetben nyújtott élelmezés számlakülönbözete a munkavállaló részére kifizethető-e?
Részlet a válaszából: […] ...lévő munkavállaló élelmezéssel kapcsolatos többletköltségeinekfedezetére a kiküldetés időtartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár. Anapidíjat bizonylat alapján vagy költségátalányban lehet elszámolni.Ha a munkáltató költségátalányt fizet, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 11.
Kapcsolódó címke:

Gépkocsivezető napidíja külföldön

Kérdés: Magyarországon munkaviszonyban lévő gépkocsivezető részére a külföldi kiküldetés idejére napi 25 eurónak megfelelő költségtérítést adunk (tehát jövedelme nem keletkezik). Kell-e a munkáltatónak ezen összeg után 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást fizetnie?
Részlet a válaszából: […] ...költség,azaz napi 15 eurónak megfelelő forintösszeg. (Ez az adott esetben, 25 eurósnapi díj mellett, 7,5 euró.) Az azt meghaladóan fizetett napidíjat összevonandóegyéb jövedelemként kell kimutatni, amely jövedelmet nem csak személyijövedelemadó terheli, de ezen jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 3.
Kapcsolódó címke:

Gépkocsivezető napidíja nemzetközi közúti árufuvarozásban

Kérdés: Nemzetközi közúti árufuvarozásban gépkocsivezetőként foglalkoztatott munkavállalóink részére napi 25 euró napidíjat szeretnénk adni. A 168/1995. Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében leírtak alapján igazolás nélkül elismert költségként, adómentesen elszámolható a napi 25 euró, ha a napidíj mellett csak a gépjármű külföldön történő üzemeltetéséhez közvetlenül kapcsolódó és számlával igazolt költségeket számoljuk el. Kérdésünk lényege: Mi számít "gépjármű üzemeltetéséhez kapcsolódó költségnek"? A külföldi kiküldetéssel kapcsolatos autópályadíj és parkolási díj elszámolható-e, elismert költségnek számít-e az adómentesen juttatott 25 euró mellett?
Részlet a válaszából: […] ...gépkocsivezető és árukísérő munkavállaló külföldi kiküldetés(külszolgálat) címén kapott bevételéből (napidíjából) igazolás nélkül elismertköltségként napi 25 eurónak megfelelő forintösszeg vonható le, feltéve hogyezenkívül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 28.
Kapcsolódó címkék:  
1
2