Arányosítási kötelezettség


Kizárólag adóköteles növénytermesztési tevékenységet folytató vállalkozás vagyunk. 2004 első félévében arányosítási kötelezettséget keletkeztető állami támogatásban részesültünk. Szeretnénk megtudni, hogy már év közben - a támogatás folyósításának időpontjában - arányosítanunk kellett volna, vagy megfelelően jártunk-e el akkor, amikor e kötelezettségünknek csak a 2004. évi utolsó adómegállapítási időszakról szóló bevallásunkban tettünk eleget?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2005. március 17-én (102. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 2097

[…] 1-et alkalmazzon. Ezáltal nyílt volna meg azon lehetősége, hogy a tárgyévi tényleges adatok alapján elvégzendő év végi adókorrekciót (mely pótlólagos befizetendő adót keletkeztet) csak a bevallás gyakoriságának megfelelő utolsó időszaki bevallásában rendezze. A 100%-os levonási hányad alkalmazása azonban - mivel e kérdésben egységes álláspont a jogalkotó és az adóhatóság között sokáig nem született, az eltérő értelmezések azonban nem eredményezhetik az adózók hátrányos helyzetbe kerülését - csak egyszeri alkalommal, kizárólag a 2003-2004. év vonatkozásában alkalmazható. Fontos hangsúlyozni tehát, hogy 2005-ben, illetve azt követően erre már nincs lehetőség. Ez alapján pedig megállapítható, hogy azok az adóalanyok, akik 2004-ben nem folytattak adóköteles tevékenységet, vagy folytattak, de államháztartási támogatásban nem részesültek, 2005-ben már nem alkalmazhatják […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.