Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Cash flow-kimutatás

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2005. április 14. (Számviteli Levelek 104. szám, 2114. kérdés)

Olvasói kérdés A cash flow-kimutatás sorainak értelmezéséhez szeretném segítségüket kérni. Konkrétan a plusz-mínusz sorok alkalmazásához. Mikor növelő, mikor csökkentő? Például a szállítóknál, a paszszív időbeli elhatárolásoknál? Nagy segítség lenne, ha választ adnának, mert alig találok szakirodalmat.

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]apportálásának vesztesége (+); - térítés nélkül átadott immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök miatti veszteség (+); - térítés nélkül átvett immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, véglegesen átvett pénzeszközök miatt a rendkívüli bevételek között kimutatott összegek, bevétel (-) stb. 2. Elszámolt amortizáció (+) Az elszámolt terv szerinti értékcsökkenési leírás teljes összegét a pénzügyi eredmény megállapításához azért kell hozzáadni, mert olyan költség elszámolásáról van szó, amely az üzleti évben közvetlenül nem járt pénzeszköz-felhasználással. 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírása Amennyiben az adott időszakban elszámolt értékvesztések, terven felüli értékcsökkenés együttes összege meghaladta a visszaírt értékvesztések, viszszaírt terven felüli értékcsökkenés együttes összegét, akkor az előjel (+), ha fordított a helyzet, akkor az előjel (-). Az elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés, illetve ezek visszaírt összegei olyan eredményt módosító tételek (ráfordítás, illetve bevétel), melyek az üzleti évben közvetlenül nem jártak pénzeszközkiadással. 4. Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete Amennyiben az adott időszakban a ráfordításként elszámolt céltartalékképzés összege meghaladta a céltartalék-felhasználás bevételként elszámolt összegét, akkor a különbözet előjele (+), fordított esetben az előjel (-). A céltartalék állományának növekedése (a képzés meghaladta a felhasználást) azt jelenti, hogy olyan többletráfordítást számoltak el, ami nem járt pénzeszköz-felhasználással, ezért (+). A céltartalék állományának csökkenése (a képzést meghaladta a felhasználás) azt jelenti, hogy olyan többletbevételt számoltak el, ami nem járt pénzeszközbevétellel, ezért (-). 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Amennyiben az adott időszakban a befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök) eladási ára (kamatozó értékpapír esetén a felhalmozott kamattal csökkentett eladási ára) meghaladja a könyv szerinti értéket (az értékesítés nyereséges), a különbözet előjele (-), amennyiben az eladási ár kevesebb, mint a könyv szerinti érték (az értékesítés veszteséges), a különbözet előjele (+). 6. Szállítói kötelezettség változása A szállítói kötelezettség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a beruházási szállítókat (azok a befektetési tevékenységhez kapcsolódnak). Amennyiben a szállítói kötelezettség év végén meghaladja a nyitó értéket, akkor a különbözet (a változás) előjele (+), fordított esetben (-). A szállítói kötelezettségek növekedése azt jelenti, hogy a kapcsolódóan elszámolt költségek, készletnövekedések meghaladják az azokra történt tényleges pénzeszköz-felhasználást. A szállítói kötelezettségek csökkenése esetén az elszámolt költségek, készletváltozások kisebbek, mint amennyit ilyen címen kifizettek. 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között nem szerepelhet a nyereségadó, továbbá a fizetendő osztalék, részesedés miatti rövid lejáratú kötelezettség, valamint a rövid lejáratú hitelek, kölcsönök miatti tartozások összegei, az átvállalt, pénzügyileg rendezendő kötelezettségek. Itt kell viszont számításba venni a váltótartozásokat, valamint a vevőktől kapott előlegeket. Amennyiben az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke év végén meghaladja a nyitó értéket, akkor a különbözet (a változás) előjele (+), fordított esetben (-). 8. Passzív időbeli elhatárolások változása A passzív időbeli elhatárolások állományváltozásának megállapításakor a halasztott bevételek közül azokat nem szabad számításba venni, amelyek véglegesen átvett pénzeszközökhöz, pénzmozgással nem járó rendkívüli és egyéb bevétel elszámolásához kapcsolódnak. A korrigált passzív időbeli elhatárolások értékének növekedésekor az állományváltozás előjele (+), fordított esetben (-). 9. Vevőkövetelés változása A vevőkövetelésekkel együtt kell számításba venni a váltóköveteléseket, nem tartalmazhatja viszont az immateriális javak, a tárgyi eszközök értékesítéséhez kapcsolódó követeléseket. Amennyiben a vevőkövetelések csökkennek, azt jelenti, hogy az üzleti évben az árbevételt meghaladó összegben realizálódott a pénzeszköz, ezért a különbözet előjele (+). Ebből következően, a vevőkövetelések állományának növekedése esetén a változás előjele (-), a befolyt árbevétel kevesebb, mint az eredménykimutatásban ilyen címen elszámolt öszszeg. 10. Forgóeszközök változása Itt kell kimutatni a készletek, az egyéb követelések, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok változásának a hatását a működési cash flow-ra. A készletek csökkenése valójában azt jelenti, hogy a költségként[…]

Figyelmébe ajánljuk

A számviteli törvény szabályozza, hogy miként kell az egyes gazdasági események cash flow-ra gyakorolt hatását bemutatni. A cash flow kimutatás összeállítása során bizonyos tételeket (a működési cash flow esetén) a mérlegből kell átvenni. Ugyanakkor, ha a mérleg és a cash...

Tovább a teljes cikkhez

Társaságunk saját munkavállalói részére IGG-antitestvizsgálat lehetőségét biztosítja. A vizsgálaton való részvétel önkéntes, de minden munkavállalónknak lehetősége lesz részt venni azon. Aszemélyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet...

Tovább a teljes cikkhez

Kérem, tájékoztassanak arról, hogy a tisztán elektromos (plug-in) meghajtású személygépjárműhöz az üzemanyagként felhasznált elektromos áram áfája levonható-e?

Tovább a teljes cikkhez

Kérem, szíveskedjenek egy példán keresztül bemutatni, hogyan kell kiszámítani a külföldi napidíj összegét!

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére