Állatihulladék-begyűjtő és -átrakó telep eszközei


A kistérségi társulás állatihulladék-begyűjtő és -átrakó telep beruházását járműbeszerzéssel együtt végezte el. Önálló telket vásárolt, amelyen gyűjtő-átrakó épület, szociális épület, út, térburkolat, hídmérleg, víz- és szennyvízhálózat, villamos hálózat stb. került megépítésre. A beruházás során a kistérség településein lévő dögkutak rekultivációját is elvégezték. A telep építését és a rekultivációt közbeszerzés keretében nyertes fővállalkozó végezte. Az egyes beruházási területek, rekultivációs munkák bekerülési értéke külön-külön mérhető. A beruházás megvalósulása érdekében más vállalkozók által szolgáltatott műszaki ellenőri díjak, közbeszerzési eljárások költségei stb. is felmerültek. A leírt beruházást egy összegben vagy részeiben önállóan kell aktiválni? A dögkutak rekultivációs költségeit hogyan kell elszámolni? A műszaki ellenőri díjakat, a közbeszerzési eljárások költségeit hol kell kimutatni?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2007. október 25-én (162. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3365

[…] tekinthető egyetlen tárgyi eszköznek, jellemzően azért, mert elkülönült részei nem azonos időtartam alatt használódnak el, eltérő a hasznos élettartamuk, más-más formában jelennek meg az egyes eszközökkel kapcsolatos karbantartási, felújítási, esetleg pótlólagos beruházási munkák költségei. A kérdésben felsoroltakat tehát legkésőbb a rendeltetésszerű használatbavételkor elkülönítetten kell a tárgyi eszközök között kimutatni, aktiválni. Különálló tárgyi eszköz: – az ingatlanok között: a gyűjtő-, átrakóépület, a szociális épület, a telekhatáron belüli út, térburkolat, víz- és szennyvízhálózat, villamos hálózat, a hídmérlegnek az építmény része, – a gépek, berendezések, felszerelések között a hídmérleg - előbb nem említett – részei. (Ha valamely eszközből több van, azokat is külön-külön kell kimutatni.) A felsorolt eszközök bekerülési értéke – a kérdés szerint - külön-külön mérhető. A műszaki ellenőri díjakat (akár számlázott, akár a társaság alkalmazottja által végzett műszaki ellenőrzés díja, közvetlen önköltsége), a közbeszerzési eljárások költségeit, ráfordításait a hulladékbegyűjtő és -átrakó telep beruházásköltségei között kell kimutatni. Ha már a felmerüléskor van arra lehetőség, hogy ezen költségek az előbbiekben felsorolt eszközökhöz vitathatatlanul hozzárendelhetők, akkor azok bekerülési értékében kell számításba venni. Amennyiben az eszközhöz való közvetlen hozzákapcsolás, hozzárendelés hiányzik, akkor az ilyen címen összegyűjtött költségeket, ráfordításokat – megfelelő vetítési alap segítségével – az egyes eszközökre fel kell osztani. A felosztásnál – jobb híján – vetítési alap lehet az eszközök […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.