Jövőbeni rekultivációs költségek fedezete


Hulladéklerakót üzemeltető vállalkozás az elmúlt 15 évben a jövőbeli rekultivációs kötelezettségeinek a fedezetére, minden évben költségek passzív időbeli elhatárolását számolta el. A rekultivációval kapcsolatos jövőben felmerülő költségek összege a passzív időbeli elhatárolás időpontjában nem ismert, az elhatárolások kalkulációk alapján történtek. A rekultivációs költség felmerülésekor, a számla alapján költség nem kerül könyvelésre, hanem a számla nettó értéke a T 482. Rekultivációs felhasználás - K 454. Szállítók könyvelési tétellel kerül elszámolásra. A társaság az éves beszámolók kiegészítő mellékletében folyamatosan bemutatta, hogy mekkora értékű rekultivációs elhatárolást tart nyilván. A társaság a rekultivációval kapcsolatban céltartalékot nem képzett. A hulladékról szóló törvény már a 2013-ban hatályos szövegében előírja a céltartalékképzés kötelezettségét, méghozzá a külön kormányrendeletben meghatározott összegben. (A kormányrendelet 2023. év végéig nem jelent meg.) A hivatkozott törvény 2021. 03. 01-től hatályos szövege már nem tartalmazza a kormányrendeletre való hivatkozást, de a céltartalékképzés kötelezettségét fenntartja. A 2024. január 1-jétől hatályos 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet megerősíti a céltartalékképzési kötelezettségét, és útmutatást ad a céltartalék kiszámításának módjára. Az Szt. a jövőbeli környezetvédelmi költségekre vonatkozóan nem ír elő céltartalékképzési kötelezettséget. Álláspontom szerint meglehetősen bizonytalan szabályozásra tekintettel az alábbi kérdésekben szeretném kérni állásfoglalásukat:
1. Helyes volt-e az elmúlt 15 évben rekultivációs költségekre való tekintettel költségek passzív időbeli elhatárolását elszámolni?
2. Kötelező volt-e céltartalékot képezni egy hulladéklerakót üzemeltető vállalkozásnak a rekultivációs költségekre való tekintettel, és ha igen, mikortól, vagy csak választható lehetőség volt?
3. A számviteli elszámolás módján változtat-e a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet?
4. Mit kell tenni a passzív időbeli elhatárolásban lévő tételekkel? Meg kell szüntetni? Ha igen, közvetlenül lehet-e vezetni a céltartalékra? Mint céltartalékképzés társaságiadó-alapot növelő tételnek minősül?
5. Elképzelhető, hogy marad az eddig megképzett passzív időbeli elhatárolás, de 2024-től kezdve már kötelezően céltartalékot kell képezni? Ebben az esetben párhuzamosan él majd a két elszámolás?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. március 7-én (501. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9471

[…] akkor merülnek fel a rekultivációval kapcsolatos költségek, amikor az üzemeltetőnek nincs a hulladéklerakással kapcsolatosan bevétele. A bevételhiány áthidalására ezért akkor kell fedezetet képezni, a számviteli előírások (és a hivatkozott egyéb jogszabályok) alapján, amikor még van bevétele. A fedezetképzés eszköze a hulladéklerakás időszakában a céltartalék képzése, a rekultivációs költségek fedezete pedig a céltartalék majdani feloldása lesz. A rekultivációs költségek várható nagysága (értéke) és a hulladéklerakó várható (években kifejezett) időtartama figyelembevételével indokolt az évenkénti céltartalékképzés összegét meghatározni.2. A vállalatgazdálkodás íratlan szabályaiból is következik, hogy egy társaság léte (alapításától megszűnéséig) alatt nem indokolt veszteséget kimutatni, különösen akkor nem, ha nem szűnhet meg, mert még van olyan feladata, amelyet el kell végeznie. A bevételszerzés időszakában kell a bevétel nélküli időszak költségeinek a fedezetét megteremteni, különösen akkor, ha ezen költségek fedezete beépülhet a hulladéklerakás díjába. A számviteli előírások szerinti "képezhető" azt jelenti, hogy a jövőbeni költségekre céltartalék képezhető. Ha a körülmények indokolják (mint jelen esetben), akkor céltartalékot kell képezni. Ezt a válasz elején hivatkozott jogszabályok kötelezően elő is írják.3. A számviteli elszámolás módján nem változtat a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, amely ráerősít a céltartalékképzési kötelezettségre.4. Tekintettel arra, hogy a passzív időbeli elhatárolásokkal szemben a jövőbeni rekultivációs kötelezettségre költséget elszámolni nem lehet, a jogszabályi előírásokkal ellentétes költségelszámolást - önellen­őrzés keretében […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.