Áfa-visszaigénylés EU-s társfinanszírozású projektnél
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 183. számában (2008. szeptember 25.), 3811. kérdésszám alatt

Kérdés: Egy civil szervezett elnyert egy 100%-os támogatottságú EU-s társfinanszírozású projektet. A civil szervezet jogosult áfa visszaigénylésére azoknál a projekteknél, tevékenységeknél, amelyek nem tartoznak az alaptevékenységéhez, pl. konferenciaszervezés, tanulmánykészítés stb. Mivel az alaptevékenység tárgyi adómentes érdekvédelmi tevékenység, ezért az áfa visszaigénylését elvileg arányosítással kell megállapítani, de ha egyértelműen megállapítható, hogy egy adott költségelem a tárgyi adómentes, vagy az áfás tevékenységhez kapcsolódik, akkor az Áfa-tv. szerint másképpen is megoldható. Mivel a szervezetnek van áfalevonási jogosultsága, így az EU-s társfinanszírozású projekt esetében nettó módon számolt el (mivel a visszaigényelhető áfát az állam nem téríti meg), vagyis a támogatás nettó összegét a pályázat keretében igényelte vissza, míg az áfa összegét levonásba helyezte, mivel azt az APEH-től kellett visszaigényelni. Kérdés, hogy helyesen járt-e el a civil szervezet, hogy az elkülönített nyilvántartás alapján igényelte vissza az áfát, vagy arányosítással kellett volna visszaigényelni azt? Nem okoz-e problémát az, hogy nincs vevői áfás számla a támogatás összegéről, mivel az állam, mint "vevő", ilyet nem állít ki?
Válasz (részlet): […]inputáfája levonási tilalom alá esik. Az arányosítás módszere azonban csak ezt követően, azaz akkor kerülhet szóba, ha a fent említettek szerinti, nyilvántartással alátámasztott tételes elkülönítés már nem lehet járható út azon oknál fogva, mert egy adott beszerzés [pl. igénybe vett közüzemi (villany, víz, gáz) szolgáltatások] egyaránt szolgálja az adóalany adóköteles és adómentes tevékenységét is [Áfa-tv. 123. §-ának (3) bekezdése]. Ez esetben ugyanis kizárólag már csak az arányosítás módszerével állapítható meg az, hogy az adóköteles és adómentes tevékenységet is szolgáló beszerzés milyen arányban tudható be az adóköteles tevékenységbe, ezáltal pedig, hogy az arra jutó inputáfa milyen - az adóköteles tevékenységbe betudható! - arányban helyezhető levonásba[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére