Anyamag átadásának számlázása
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 193. számában (2009. március 5.), 4017. kérdésszám alatt

Kérdés: Társaságunk termeltetési szerződést kötött vetőmag előállítására. A termeléshez szükséges anyamagot a termeltető bocsátotta rendelkezésünkre szállítólevéllel történő átadással, de azt nem számlázta le. Társaságunk a termeltető részére átadott vetőmagról számlát állított ki, amelyet a termeltető nem fogadott el, mivel a számlán nem tüntettük fel az általa átadott anyag mennyiségét és értékét negatív előjellel. Helyesen jártunk el, hogy nem helyeztük levonásba az anyagot, hogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a termeltető az anyamag átadásáról számlát állítson ki?
Válasz (részlet): […]bizonylati fegyelem követelményét, hiszen a gazdasági eseményről (az anyamag átadásáról) nem állított ki számviteli bizonylatot, és így azt a könyvviteli nyilvántartásaiban nem rögzítette. (Készletként mutatta ki az anyamagot, amely nem volt a birtokában, de a termelőnél sem volt meg, mert azt felhasználta. Ha a termeltető az anyamagot még készletként sem mutatta ki, akkor a számviteli fegyelmet sértette meg, mivel a beszámolója valótlan, hamis adatokat tartalmazott, az adózás[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére