Autóbontó egyéni vállalkozó
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 265. számában (2012. május 3.), 5438. kérdésszám alatt

Kérdés: Az autóbontó egyéni vállalkozó térítés nélkül átveszi azokat a használhatatlan gépkocsikat, amelyek forgalmi engedélye lejárt. A gépkocsikból kiszereli a még használható alkatrészeket és azokat értékesíti. Milyen nyilvántartást kell az egyéni vállalkozónak vezetnie az ingyenesen átvett gépkocsikról, az értékesítésre kibontott alkatrészekről? Van-e a folyamatnak adójogi vonzata?
Válasz (részlet): […]jegyzőkönyvvel valójában a tulajdonába kerül a használhatatlan gépkocsi, jogosult azt a telephelyén tartani, szétbontani. Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni. A már említett jegyzőkönyvnek azt is tartalmaznia kell, hogy az átadásra kerülő gépkocsi legfeljebb formailag gépjármű, de használhatatlan volta miatt gépjárműként nem használható, a forgalomból kivonták. Ingó vagyontárgy térítés nélküli megszerzését ajándékozási illeték terheli, ha annak forgalmi értéke a 150 ezer forintot[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére