Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Behajtási költségátalány elszámolása

Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A válaszadás időpontja: 2014. július 10. (Számviteli Levelek 308. szám, 6364. kérdés)

Olvasói kérdés A Ptk. 2013. július 1. napjától hatályos elő­írása új rendelkezést vezetett be a gazdálkodó szervezetek késedelmes fizetése vonatkozásában, amelyet 2014. 01. 01-től tovább pontosítottak. A gazdálkodó szervezetek kötelesek 40 eurónak megfelelő összegű behajtási költségátalányt fizetni, ha fizetési kötelezettségüket határidőben nem teljesítik. Kérdéseink: a költségátalány számlázásának szabályai, a költségátalány számviteli elszámolása, a jogosult a késedelembe esést követően lemondhat-e a behajtási költségátalányról, és ha megteszi, hogyan kell azt elszámolni?

ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
ha nem előfizetőnk a teljes választ elküldjük e-mailen évente egyszeri alkalommal
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.
Válasz (részlet): […]vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis.A behajtási költségátalány számviteli elszámolása az Szt. előírásaiból egyértelműen következik. Úgy, mint a késedelmi kamatot, azaz- a kötelezettnél a kötelezettség kezdőnapján a 40 eurónak megfelelő behajtási költségátalányt a jogosulttal szembeni kötelezettségként elő kell írni az egyéb ráfordítások közötti elszámolással (T 8632 - K 479);- a jogosultnál viszont csak akkor lehet könyvelni, ha a behajtási költségátalánynak megfelelő pénzösszeg hozzá megérkezett (T 384 - K 9632), illetve ha a következő üzleti évben, de legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig megérkezett (fizetett a kötelezett) (T 391 - K 9632).Az új Ptk. hivatkozott előírásainak jogi értelmezése szerint a jogosultság elválik az igény érvényesítésétől, ez utóbbira a jogosultnak nincs jogszabályi kötelezettsége. A behajtási költségátalány vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az új Ptk. "köteles megfizetni" fordulata a behajtási költségátalány vonatkozásában sem teszi kötelezővé, hogy azt a jogosult érvényesítse. Ezen értelmezés alapján tehát a jogosult eltekinthet a behajtási költségátalány érvényesítésétől, és erről - a kötelezettség keletkezését követően - írásban nyilatkozik a kötelezett felé.A jogosultnak azon nyilatkozata alapján, mely szerint eltekint a behajtási költségátalány érvényesítésétől, a kötelezett helyesbíti a könyvelését (T 479 - K 8632), mivel nem elengedett kötelezettségről van szó. A jogosultnál, mivel pénzügyi rendezés nem volt, nincs könyvelési feladat.A behajtási költségátalány ellenében - a jogosult, vagy­is a szerződést elszenvedő fél - teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem értelmezhető, ezért az Áfa-tv.[…]

Figyelmébe ajánljuk

Az új Ptk. a kft.-k esetében sajátos törzstőke­feltöltésről rendelkezik. Hogyan kell ezt a rendelkezést értelmezni? Hogyan kell számvitelileg elszámolni?

Tovább a teljes cikkhez

Olvastam, hogy a behajtási költségátalányról új törvény lépett hatályba, amely szerint a kötelezettet terhelő, kereskedelmi ügyletekből eredő fizetési kötelezettség teljesítésének késedelme esetén a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei...

Tovább a teljes cikkhez

A Ptk. hatályos előírása szerint a gazdálkodó szervezetek kötelesek 40 eurónak megfelelő összeget fizetni a számla jogosultjának behajtási költségátalányként, ha határidőben nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek. Esetenként a számla később érkezik, mint az...

Tovább a teljes cikkhez

A NAV állásfoglalása szerint a behajtási költségátalány rendkívüli bevételnek minősül, ha a jogosult eltekint attól, az Önök válaszában az elengedett kötelezettség az egyéb ráfordítást csökkenti. Ezt 2014. 01. 01-től kell alkalmazni. Melyik megoldás a helyes? Minden...

Tovább a teljes cikkhez

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére