Támogatáshoz kapcsolódó költségek elszámolása


Ügyfelem GINOP-támogatást nyert ("Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása"), amelynek részei: De minimis támogatás, Regionális beruházási támogatás, Kis- és középvállalkozások vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás, Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás. A projekt eredménye egy saját fejlesztésű egyedi gép prototípusának létrehozása, amely sorozatgyártásra lesz alkalmas (máshol). Létrejön saját forrásból és az igényelt támogatásból. A projekt során (eleje 2016, elszámolása várhatóan 2018) keletkezett eszközbeszerzések (amiből összerakják a gépet), a beléjük beépített szoftverek, közbeszerzési költségek, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások, anyagköltségek hogyan könyvelendők az évek során? Úgy gondoljuk, hogy az 5. Számlaosztályban elsődlegesen, majd év végén átvezetve azt a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként, lekötött tartalékképzéssel, minden évben. Majd a prototípus elkészülte után átvezetjük a szellemi termékek közé. 2016-ban támogatási előleget is kaptunk. Azt hogyan könyveljük?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2017. november 30-án (376. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 7466

[…] vásárolt anyagok között kell kimutatni, csak akkor lehet anyagköltségként elszámolni, ha azokat a prototípusnak minősülő géphez felhasználták. A vásárolt eszközökbe beépített szoftvereket, tervezőszoftvereket mindaddig az immateriális javak között kell kimutatni, amíg azokat be nem építik. A vásárolt eszközökbe beépítésre kerülő szoftverek a beszerzett eszközök értékét növelik, a tervezőszoftvereket pedig a várható használati idejük alatt terv szerinti értékcsökkenési leírásként kell elszámolni. A projekt megvalósításában részt vevők közvetlen munkabérét és annak járulékát (a szociális hozzájárulási adót) a tényleges felmerüléskor kell az 5. számlaosztályban elszámolni. (A kérdés szerinti "közbeszerzési költségek" az adott esetben nem értelmezhetők, a projekt érdekében felmerülő költségként jellemzően nem vehetők számításba!)Az előbbiek alapján a beépített eszközök, felhasznált anyagok anyagköltségként elszámolt összegének, a terv szerinti értékcsökkenési leírásnak, a közvetlen munkabérnek és járulékainak évenkénti együttes értékét indokolt a kísérleti fejlesztés aktivált értékeként az immateriális javak között állományba venni (T 112 - K 582), feltéve, hogy az az összeg a projekt jövőbeni hasznosításakor az árbevételben, illetve a támogatás összegében meg fog térülni. (A jövőben várhatóan megtérülő összeget meghaladóan jelentkező költséget aktiválni nem lehet!)A kérdés szerint már 2016-ban aktiválhattak ilyen címen költséget. De ha az nem felelt meg a fentiekben leírtaknak (például eszközbeszerzést anyagköltségként számoltak el, de azt csak 2017-ben vagy 2018-ban építették be, […]
 
Kapcsolódó címkék:    
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.