Átalakulás után osztalékfizetés
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 385. számában (2018. május 10.), 7605. kérdésszám alatt

Kérdés: A társaság a tulajdonos magánszemélyek részére a 2016. évi beszámoló elfogadásakor osztalékot állapított meg, amit 2017-ben nem fizettek ki. 2017 végén a társaság tagjai kiválásról döntöttek, amelynek eredményeként az egyik tag 100%-os tulajdonával létrejött egy új társaság. A vagyonmérleg-tervezet szerint az új társaság a törzstőkén felül egy ingatlant és eredménytartalékot kapott. A cégbejegyzés 2018-ban megtörtént. Az átalakulás könyvvizsgálója szerint az a korábbi tulajdonos magánszemély, aki az osztalékfizetéskor már nem tagja a társaságnak, csak egyéb jövedelemként juthatna hozzá a benn maradt osztalékhoz, viszont a jogutód társaság, amelynek az érintett személy 100%-ban tulajdonosa, az osztalék adózásának megfelelően fizetheti ki részére az összeget. Ezért a végleges vagyonmérlegben, mint osztalékfizetési kötelezettség, ez a tartozás a jogutód mérlegébe került, a hozzá kapcsolódó pénzösszeg pedig a jogelőddel szembeni követelésként jelenik meg. Szerintem a jogelőd cég és az érintett magánszemély közötti osztalék tárgyévi kifizetésének és ennek megfelelő adózásának nincs akadálya. Lehetséges-e és milyen dokumentumok alapján biztosítható, hogy a megkapott összeg a jogutódnál szabályosan kerüljön osztalékként kifizetésre, adózásra és bejelentésre a NAV felé?
Válasz (részlet): […]történt) magánszemély tulajdonosát megillető osztalékot, és nem biztosították az eszközoldalon annak a fedezetét;- és mindezt a könyvvizsgáló nem kifogásolta, sőt ettől érdemileg eltérő javaslataival megzavarja a tulajdonosokat.A leírtak esetén a korábban megállapított osztalékot minden társaság a saját tulajdonosának fizeti ki.Az Szja-tv. 66. §-a (1) bekezdésének aa) pontja szerint osztalék a számviteli szabályok szerint osztalékként meghatározott összeg (ez az adott esetben a kötelezettségek között szerepel).Nincsen olyan követelmény, hogy csak akkor, ha az az osztalékot megállapító társaság (pontosabban a társaság legfőbb szerve) könyveiben szerepel.Az Szja-tv. 66. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint az adót a kifizető a kifizetés időpontjában állapítja meg, és az Art.[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére