Törzstőkeemelés bejelentése
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 395. számában (2018. november 8.), 7759. kérdésszám alatt

Kérdés: A kft. törzstőkéjének emelésével kapcsolatban kérem a segítségüket. A taggyűlési határozat szerint a társaság törzstőkéjét 530 E Ft-tal emelik meg, 470 E Ft törzstőkén felüli pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésével, egy új tag belépésével. Be kell-e jelenteni a cégbírósághoz a 470 000 forint tőkeemelést, és hova kell könyvelni?
Válasz (részlet): […]erről a kft. jogi képviselője a végzést megkapta, ennek birtokában könyvelhető a kft.-nél a jegyzett tőke változása (T 355 - K 411, 530 E Ft). Az új tag által teljesített befizetés: T 384 - K 355, jelen esetben 1000 E Ft.A Ptk. nem tartalmaz előírást a jegyzett tőkén felüli tőke kezelésére vonatkozóan. Így azt a cégjegyzékben sem kell rögzíteni, és ezért azt a cégbíróságra sem kell bejelenteni. A törzstőke emelésével egyidejűleg elhatározott, a taggyűlési határozatban rögzített törzstőkén felüli pénzbeni vagyoni hozzájárulás kimutatásával a számviteli törvény foglalkozik.Az Szt. 36. §-a (1) bekezdésének[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére