Keresés eredménye

11 találat a megadott pénzkezelés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Utalványozó és pénztári ellenőr
Kérdés: Házipénztár működtetése során az utalványozási jogkörrel rendelkező munkavállaló lehet-e egyben a pénztári ellenőr is, vagy ez összeférhetetlen?
Részlet a válaszból: […]egyértelműen alátámasztott-e stb. A pénztári ellenőr feladata viszont a pénzmozgások megtörténte után - többek között - annak az ellenőrzése is, hogy a be- és kifizetések a szabályszerű utalványozás után történtek, a be- és kifizetések utáni - nyilvántartás szerinti - pénzkészlettel a tényleges pénzösszeg megegyezik-e vagy sem stb. A pénztári ellenőr tehát az utalványozó tevékenységét is ellenőrizni köteles. Ez viszont azt jelentené, ha az utalványozóval azonos a pénztári ellenőr, hogy önmagát kellene ellenőriznie. Ez viszont összeférhetetlen! Megjegyzés:[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5054
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Pénzkezelés szabályozása
Kérdés: A 2361. és a 3937. számú kérdésekre adott válaszukhoz kapcsolódóan kérdezzük: elég-e, ha havonta egyszer számoljuk el a beltaggal a készpénzes számlákat? Jó-e az, ha a kiadási és a bevételi pénztárbizonylat nem szigorú számadású, hanem egy saját belső sorszám alapján, elszámolásonként - havonta - a sorszámot eggyel növeljük? A házi készítésű kiadási és bevételi pénztárbizonylatot alá kell-e írnia a pénz be- és kifizetőjének?
Részlet a válaszból: […]készpénzes számlákat az elszámolás időpontjával könyveljék. (Ezen számlákat viszont nem kell a pénztári nyilvántartásban rögzíteni!) A kiadási és a bevételi pénztárbizonylatokat kötelező szigorú számadású bizonylatként kezelni, az Szt. 168. §-ában foglaltaknak megfelelően. Ha a társaságnál nincs függetlenített pénztáros, akkor bevételi és kiadási pénztárbizonylat helyett a készpénzbevétel, illetve készpénzkifizetés alapbizonylatai (jellemzően a kimenő, illetve bejövő számlák) is megfelelőek lehetnek, ha azokat szigorú elszámolási kötelezettség alá vonták. Az előbbiekből következően a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 4031
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Egyéni vállalkozó pénzkezelési szabályzata
Kérdés: A 3029. kérdéshez kapcsolódóan szeretném megtudni, azoknak a bolti kiskereskedőknek, akik pénztárgépet üzemeltetnek, tehát a napi bevételeiket itt tartják nyilván, viszont folyamatosan érkeznek a szállítói számlák (havonta akár 200 felett is), hogyan lehet a pénzkezelésre vonatkozó követelményeknek megfelelni? Szerencsétlenek napközben értékesítsenek, vagy könyveljenek?
Részlet a válaszból: […]szükséges, hogy az egyéni vállalkozó a pénzforgalom bevételeit és kifizetéseit saját maga rögzítse a sajátosságait figyelembe vevő pénzforgalmi nyilvántartásban. A kérdésben bolti kiskereskedőről van szó, ahol pénztárgépet üzemeltetnek. Így a pénztárgép ellenőrző szalagja dokumentálja a napi készpénzbevételt, amelyet naponta egyszer, a bolti forgalom lezárásakor (az üzlet bezárásakor) az egyéni vállalkozó is rögzíteni tud a pénzforgalmi nyilvántartásában. Ha az adott napon készpénzes kifizetéseket teljesített, azok számláit is a napi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3137
4. találat: Nyugta, számla rögzítése a könyvviteli nyilvántartásokban
Kérdés: A háziorvosi tevékenységet folytató betéti társaság a vizitdíjról a bizonylatokat számítógépes programmal állítja elő. A számítógépes program a nyugtákról, illetve a számlákról napi összesítőket készít, amely összesítve tartalmazza az adott napon vizitdíjból befolyt összeget. A számviteli nyilvántartásban hogyan kell rögzíteni ezeket a bizonylatokat? Egy összegben rögzíthetjük a vizitdíjbevételt? Van-e különbség, hogy a készpénzben megfizetett vizitdíjról nyugtát vagy számlát állít ki a szolgáltató? A számlákat is és a nyugtákat is lehet a napi összesítő alapján egy összegben könyvelni (egy db pénztárbizonylat kiállításával)?
Részlet a válaszból: […]módon (kézzel), vagy számítógépes programmal állítják elő. Mivel készpénzbevétel a vizitdíj, akkor azt a pénztárkönyvben kell elsődlegesen bizonylatonként nyilvántartásba venni. Tekintettel azonban arra, hogy a vizitdíjról a nyugtákat számítógépes programmal állítják elő, nincsen akadálya annak, hogy a naponta kiállított nyugtákról a számítógépes program tételes jegyzéket, összesítőt készítsen, és ezen összesítő szerinti végösszeget rögzítsék 1 db pénztárbizonylat kiállításával a pénztárkönyvben. Sajnos, ezt a kérdésben leírtak miatt az adott esetben nem tehetik meg, mert a számítógépes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3132
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Egyéni vállalkozó pénzkezelési szabályzata
Kérdés: A 2897. kérdéshez kapcsolódóan az egyéni vállalkozó köteles-e kézi úton a pénzforgalom tételeit a pénztárkönyvbe tételesen naponta beírni? Vonatkoznak-e rá a pénzkezelési szabályozások?
Részlet a válaszból: […] A melléklet 2.2. pontja szerint az egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő köteles a naplófőkönyvet úgy vezetni, hogy annak alapján minden, az egyéni vállalkozói tevékenységével, illetve őstermelői tevékenységével kapcsolatban pénzbevételt vagy -kiadást eredményező gazdasági esemény (így különösen értékesítés, beszerzés, hitelfelvétel, kölcsönnyújtás, vállalkozói kivét felvétele) zárt rendszerben nyomon követhető legyen. A naplófőkönyv tartalmát a számviteli törvénynek az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozókra irányadó rendelkezései szerint kell megállapítani. Hasonlóan fogalmaz a 3.2. pont a pénztárkönyv vonatkozásában. A hivatkozottakból következik, hogy az egyéni vállalkozónak a naplófőkönyvbe, illetve a pénztárkönyvbe vagy a bevételi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3029
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Pénzkezelés kiszervezése
Kérdés: A 2361. kérdésre adott válaszban részletesen foglalkoztak a "kis cégek" pénzkezelési szabályzatával. Lehetséges, hogy a pénzkezelést "kiszervezzék"? És ne egy alkalmazott végezze, hanem egy "külsős"? Esetleg egy társaság ezzel megbízott tagja, alkalmazottja?
Részlet a válaszból: […]magát a pénzkezelést a társaságon kívüli személy vagy egy másik társaság végzi, látja el a pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat. (Összehasonlításként utalunk a könyvelésre, függetlenül attól, hogy a társaság alkalmazottja, tagja, vagy megbízás alapján egy könyvelő társaság könyvel, a könyvelt adatokat a társaság könyvviteli nyilvántartásaiban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2910
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Pénzkezelési szabályzat kis cégeknél
Kérdés: Kettős könyvvitelt vezető "kis cégek", bt.-k, kft.-k, szövetkezetek pénzkezelésével van gondunk. Nincs, aki végrehajtsa és ellenőrizze. Ezeknél a cégek vezetői kezelik a pénzt. A cégvezető tölti ki a bevételi pénztárbizonylatot, a pénztári jelentést. Lehetséges ez? Hogyan kell ezt a pénzkezelési szabályzatban előírni, hogy ne sértsenek jogszabályt?
Részlet a válaszból: […]felelősség egyértelműen a cég vezetését terheli. A pénztári pénzkezelés bizonylatai Az Szt. 165. §-a alapján valamennyi pénz- és értékmozgást bizonylattal alátámasztva és késedelem nélkül kell a könyvekben rögzíteni. Ez érvényes a "kis cégek"-re is. Természetesen a szabályozás során a sajátosságokat figyelembe kell venni. A pénztárban készpénzbevétel lehet a bankszámláról felvett összeg, az elszámolásra átadott és visszafizetett készpénz, az értékesítéshez kapcsolódó készpénzbefizetések, egyéb befizetések. Ezeket a pénztári befizetéseket dokumentálhatja a készpénzfelvétel banki alapbizonylata, az egyéb bevétel belső bizonylata, amelyeket folyamatos sorszámozással kell szigorú számadási kötelezettség alá vonni, az ügyvezető által kiállított szigorú számadási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2361
8. találat: Elszámolási kötelezettség az elszámolásra kiadott pénzeszközökkel
Kérdés: A kft. alkalmazottai (akik a kft. tulajdonosai is) rendszeresen vesznek fel a cég pénztárából 1-5 millió Ft-os összegeket elszámolásra. Bizonyos idő múlva ezt ugyan visszavételezik, de az alkalmazottak a felvett öszszegnél kisebb összegű vásárlásokat produkálnak. Így az elszámolásra kiadott összeg folyamatosan nő. Az elszámolásra kiadott összegek nagyságát a cég nem szabályozta. Jó ez így? Vagy a leírt gyakorlat a tulajdonosoknak adott kölcsönt leplez? Vagy netán a házipénztár hiányát akarják ezzel eltüntetni?
Részlet a válaszból: […]analitikus nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza: a pénz felvételének időpontját, a pénzt felvevő nevét, a felvett összeget és annak jogcímét, az elszámolás határidejét és időpontját, a ténylegesen felhasznált összeget, a felhasználás jogcímét és annak bizonylatát, a visszafizetett összeget, a pénzmozgás bizonylatainak adatait. Az elszámolásra kiadott összegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettséget úgy kell szabályozni, hogy a mérlegfordulónapon ilyen jogcímen követelés a mérlegben ne szerepeljen. Ha mégis van, a követelésekre vonatkozó előírások szerint kell annak a helyességét ellenőrizni. Amennyiben nem az előbbiekben felsorolt jogcímeken és elszámolási kötelezettséggel történik elszámolásra a pénzeszközök átadása, akkor a kft. alkalmazottainak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2359
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Törzstőke a pénztárban
Kérdés: Családi kft. 3000 E Ft törzstőkével. A működéshez nincs szükség a 3000 E Ft-ra. A bankból felveszik a pénzt, a pénztárban megjelenik. Ha meg akarnánk számolni a pénzt, az nincs meg. Valamire elköltötte a család. Ha az APEH ellenőriz, mi a következménye, hogy nincs meg a "saját tőkéjük."
Részlet a válaszból: […]számlával kell dokumentálni. Ha a pénztári nyilvántartás szerinti pénzeszköz ténylegesen nincs meg, akkor a pénztárban pénzhiány van, amit jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a hiány okainak megjelölésével. A pénzhiány oka lehet a bizonylati fegyelem durva megsértése (mert a pénz felhasználását nem bizonylatolták), de lehet az is, hogy azt a kft. tulajdonosai eltulajdonították (magukénak gondolták). Ez utóbbi viszont akár a csalás, a hűtlen kezelés, a hitelezők megrövidítése bűncselekmény tényállását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2031
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Számla kiegyenlítése készpénzzel
Kérdés: A számla ellenértékét a vevő készpénzben kívánja kiegyenlíteni. Az egyszeres könyvvitelt vezető bt. pénztárbizonylattal nem rendelkezik. Elegendő-e ilyen esetben, ha a számlán a pénzt átvevő dátum megjelölésével és aláírással a "fizetve" szót feltünteti?
Részlet a válaszból: […]nem bizonylatolja a pénzbevétel megtörténtét, a készpénzbevétellel történő elszámoltatást, ugyanis nincs a pénzbevételnek szigorú elszámolási kötelezettség alá vont bizonylata. Ha lehetőséget biztosítanak arra, hogy a korábban számlázott értékesítéseket készpénzben a vevő kiegyenlítheti (ennek nincs jogi akadálya), akkor - ennek a pénzkezelési szabályzatban történő belső szabályozásán túlmenően - mindenképpen rendszeresíteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1326
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés