Osztalék utáni szociális hozzájárulási adó
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Számviteli Levelek 406. számában (2019. május 30.), 7932. kérdésszám alatt

Kérdés: A kft. magánszemély tagjai részére a 2018. évi beszámoló elfogadásakor 2019 májusában osztalékot állapított meg. Az osztalék után ki a szociális hozzájárulási adó kötelezettje? A jövedelmet szerző természetes személy? Ez esetben a kifizető társaságnak van szociálishozzájárulásiadó- (előleg-) levonási kötelezettsége az osztalék kifizetésekor? Mikor keletkezik az osztalékkifizetés utáni adófizetési kötelezettség? Az 1908. bevallásban kell bevallani? Hol? A szociális hozzájárulási adó végső összegét a magánszemély a 2019. évi szja-bevallásban állapítja meg? A felső határ megállapításakor a magánszemély bérjövedelme mellett figyelembe vehető-e a bérbeadásból származó jövedelme? Év közbeni osztalékfizetés mellett elfogadható-e a magánszemély nyilatkozata a várható éves jövedelméről?
Válasz (részlet): […]származó jövedelem,- az Szja-tv. 1/B. §-a hatálya alá tartozó természetes személy e tevékenységből származó jövedelmeután a 19,5 százalékos adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személynek a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelme [1. § (1)-(3) bekezdése] és az előzőekben említett, (5) bekezdés szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (az adófizetési felső határt).A Szocho-tv. 29. §-a alapján a természetes személyt a naptári év folyamán mindaddig terheli az adófizetési kötelezettség, amíg a kifizetőnek nem nyilatkozik, hogy elérte az adófizetési felső határt. A természetes személy nyilatkozhat arról is, hogy a számításba veendő jövedelmének összege várhatóan eléri az adófizetési felső határt.[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére