Leltárkészítés módszerei, követelményei


A könyvvizsgálatok során gyakran tapasztalom, hogy az Szt. 69. § (1)-(2) bekezdéseinek követelményeit csak részben teljesítik a beszámolót összeállítók, előfordul, hogy önálló leltárdokumentációt egyszerűen nem is készítenek, a főkönyvi egyenlegek és az analitikák egyeztetéséről nem készülnek végrehajtást igazoló dokumentumok, mert azt mondják, ezt a törvény nem írja elő, sok esetben elegendőnek tartják a főkönyvek zárásának bemutatását. Hivatkoznak a törvény 165. § (1) bekezdésére, mely szerint bizonylattal az eszközök források összetételének változását kell alátámasztani, és a főkönyvi könyvelés-analitika egyeztetés nem eredményez változást, csupán ténymegállapítást. Az ellenőrzésre alkalmasság követelménye is gyakran sérül, rendszerint azzal, hogy a leltárnak nevezett dokumentumok tartalma és terjedelme hiányos, és nem teljesül az Szt. 165. § (4) bekezdésében elvárt logikailag zárt rendszerre vonatkozó elvárás, távolról sem felelnek meg a 166. § és 167. § (1) bekezdésében leírt számviteli bizonylattal szembeni követelményeknek. Míg az ellenőrzésre alkalmasság, lehetőségmeghatározás véleményem szerint igen tág fogalom, és nehezen számonkérhető, addig a logikailag zárt rendszer teljesülése talán pontosabban mérhető és megkövetelhető. Hogyan kell értelmezni a számviteli törvényben meghatározott leltárkészítési követelményekben megfogalmazott elveket? Milyen bizonylatolási, alaki és tartalmi követelmények vonatkoznak a főkönyvi könyvelés és az analitikák egyeztetésére és általában a tényeket rögzítő leltárra? Mit jelent pontosabban az ellenőrzésre alkalmasság és a logikailag zárt rendszerre vonatkozó követelmény?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. június 16-án (467. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8892

[…] kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél minden üzleti év mérlegfordulónapjára kötelező a leltározást egyeztetéssel elvégezni.A mennyiségi felvétel a vagyonelemek tényleges megszámlálását, megmérését jelenti. Egyeztetésre akkor kerül sor, ha a leltározás nem valósítható meg mennyiségi felvétellel. Az egyeztetés a főkönyvi szám­láknak az analitikus nyilvántartásokkal vagy a könyvelés helyességét igazoló okmányokkal való összevetését jelenti. Ilyen okmányok lehetnek például a banki kivonatok, folyószámla-kivonatok, egyeztetőlevelek stb.A leltárral szemben támasztott alapvető követelmények a következők:-a teljesség, vagyis a leltár tartalmazza a vállalkozás valamennyi eszközét és forrását;-a valódiság, vagyis a leltárnak a valóságot - az eszközöknek a leltározás során fellelt, illetve a mérlegfordulónapon meglévő tényleges mennyiségét és helyesen megállapított értékét - kell tükröznie;-a világosság, ami szerint a leltárnak áttekinthetően, leltározási helyenként és ezen belül fajta, típus, méret és minőség szerinti részletezéssel kell tartalmaznia az eszközöket, forrásokat (azaz az érthetőség, az áttekinthetőséget biztosítása;-a tételesség, vagyis a leltárban az előbbi részletezettség mellett kell az egyedi értékelés elvének érvényesülnie. Figyelemmel kell lenni a bruttó elszámolás elvének azon követelményére is, hogy a követelések és a kötelezettségek egymással szemben - a számviteli törvény 15. §-a (9) bekezdésében szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók el;-az ellenőrizhetőség (pl. az ellenőrizhetőség szempontjából a leltárnak elkülönítve kell tartalmaznia azon eszközöket, amelyek nem a vállalkozás székhelyén, telephelyén találhatók, ilyenek pl. a bérmunkára, javításra, bizományba, tárolásra átadott eszközök, bérbe adott eszközök, úton lévő eszközök stb.).Az ellenőrizhetőség követelményéhez az is hozzátartozik, hogy a mérleget alátámasztó leltárnak az egyértelmű azonosításhoz szükséges jelöléseket (megnevezés, méret, minőség, cikkszám, nyilvántartási szám, teljes értékű vagy csökkentett értékű stb.) is tartalmaznia kell.Ebből következően fontos követelmény, hogy a leltárnak elkülönítve kell tartalmaznia azon eszközöket, melyek valamilyen ok miatt nem teljes értékűek. Ilyen lehet pl. a megrongálódott, a szabványoknak meg nem felelő eszköz, vagy a tevékenység módosulása miatt feleslegessé vált eszköz. Amennyiben "idegen" eszközök kerülnek leltározásra, akkor ezeket is elkülönítetten indokolt tartalmaznia a leltárnak, de ez esetben csak az eszközök mennyiségét tartalmazza a leltár. […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.