Céltartalék képzése visszafizetendő támogatásra


Társaságunk megpályázott és meg is nyert a kormány által indított versenyképesség-növelő támogatási programot, a beruházásként kapott támogatást 2020. folyamán meg is kapta. A támogatási szerződésben vállaltuk, hogy a támogatás folyósítását követő monitoring-időszakban a szerződésben meghatározott feltételeket teljesítjük. A2022. 03. 31-én zárult üzleti évre vonatkozóan azonban nem tudtuk teljesíteni a létszámra előírt kötelezettségvállalást, ezért vissza kell fizetni a korábban folyósított támogatás támogatási szerződésben meghatározott képlet szerint meghatározott nemteljesítéssel arányos részét. Mérlegkészítéskor már tudjuk, hogy a támogatás mekkora részét kell majd biztosan visszafizetni, de a lebonyolító szerv erről szóló felszólításának és a visszafizetés esedékessége ismeretének hiányában kötelezettségként még nem tudjuk a visszafizetendő összeget kimutatni. Mivel fejlesztési célú támogatásról van szó, passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként mutatjuk ki a támogatás még feloldásra nem került összegét az üzleti év végén. Társaságunk a lebonyolító szerv felszólításának kézhezvétele után, a hatálybalépés időpontjával fogja a visszafizetendő összeget az egyéb ráfordítások között elszámolni, és ezzel egyidejűleg és megegyező összegben a halasztott bevétel is feloldásra fog kerülni. Véleményünk szerint az élő támogatási szerződéshez kapcsolódóan társaságunknak biztosan keletkezik visszafizetési kötelezettsége, amivel a mérlegkészítéskor már tisztában vagyunk. A visszafizetendő összeg megállapítható, de esedékessége nem. Figyelembe véve az előbbieket, és azt, hogy a támogatási szerződésből adódó visszafizetési kötelezettség nem az üzleti tevékenységgel kapcsolatban folyamatosan felmerülő tétel, indokoltnak látjuk az óvatosság elvét biztosító céltartalék képzését a visszafizetendő támogatás összegében a 2022. 03. 31-én zárult üzleti évre, amit a visszafizetéskor kell majd feloldani. Kérdésünk, a céltartalékképzésre vonatkozó következtetésünket helyesnek gondolják-e?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. június 16-án (467. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8900

[…] céltartalékképzés melletti érvelésük ugyan megfelel a hivatkozott törvényi követelményeknek, egyetlen kitételről azonban elfeledkeztek, arról, hogy ha a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.A fejlesztési támogatások elszámolásának az a jellemzője, hogy a már megkapott (pénzügyileg rendezett) támogatást csak akkor lehet a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kimutatni, ha azt a támogató jóváhagyta, véglegesítette, addig támogatási előleg. A már jóváhagyott támogatás halasztott bevételként kimutatott összege is csak akkor szüntethető meg (lehet véglegesen egyéb bevétel) az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint, ha a támogatott eszköz bekerülési értékének arányos része költségként, ráfordításként elszámolásra került.A ráfordításkénti elszámolás sajátos esete az, amikor az Szt. 81. §-a (2) bekezdésének o) pontja szerint az előző üzleti év(ek)ben kapott, bevételként elszámolt támogatás, juttatás visszafizetendő összegét egyéb ráfordításként kell elszámolni.A beruházáshoz kötött és megkapott támogatást a társaság csak akkor mutathatja ki halasztott bevételként, ha azt nem támogatási előlegként kapták. Az Szt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.