Teendők bankcsőd esetén


Kérem tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy adott bank csődje esetén milyen kontírozási lépések szükségesek a meg nem térített és a megtérített rész vonatkozásában!


Megjelent a Számviteli Levelekben 2022. szeptember 29-én (472. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 8973

[…] csődegyezség bíróság általi jóváhagyása után a megállapodás egyes elemeit könyvelni kell: a követelés elengedését a cégnél egyéb ráfordításként: T 8643 – K 368, az átvállalt (megtérítésre kerülő) követelést kezességvállalás miatti követelésként: T 358 – K 368. A csőd­eljárás során csődegyezségi megállapodás keretében elengedett követelés behajthatatlan követelésnek minősül.Ha a felszámolási eljárást csődeljárás nem előzte meg, akkor a bankkal szembeni követelésként kimutatott összegből, azt az összeget, ami meg fog térülni, kezességvállalás miatti követelésként kell kimutatni: T 358 – K 368, amely összeget annak megtérülésekor (amikor a cég megkapja) az aktuális bankszámlára – mint pénzösszeget – kell könyvelni: T 384 – K 358.A bankszámla-követelésből meg nem térülő, a 368. számlán maradó összegnél, ha a felszámolási eljárás az üzleti év végéig nem fejeződik be, a mérlegfordulónapi értékelés során, az […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.