Társasház- vagy sorházépítésnél egyéni szerződés az építtetőkkel


Az Investment Kft. (építési telkekre társas- vagy sorházakat épít) egyéni szerződéseket köt a jelentkező építtetőkkel. Az építtetők egyénileg szerződnek hitelért bankjukkal. A kivitelezést végző Investment Kft. építi a házakat, számlázza a tulajdonosoknak a kettőjük között kötött szerződés alapján. Ez a szerződés azon alapul, amit a bank meghatározott, és az ügyfél, építtető elfogadott, azzal azonos feltételű. A bankok meghatározzák, hogy milyen készültségi foknál mennek ki a műszaki ellenőreik a készültséget igazolni. Ez bankonként eltérő. A beruházó cég azt követően számlázhat, amikor azt a bank ellenőre igazolta, és ez a meghatározott határ, 60%-os készültségi fok vagy 80% stb. Ha az építkezés meghaladja a banki ellenőr kiérkezésének határát, pl. 60%, az ellenőr ezt igazolja (60%), és a beruházó ennyit számlázhat. Így jelentős összegű eltérés mutatkozik a tényleges teljesítés és az igazolt között. A cég ezt év végén időbeli elhatárolással könyvelte és számolta el. Mi a helyzet, ha 2021-ben elmulasztotta a teljesítéseket figyelembe venni? A számviteli politika szerint a mérlegkészítés időpontja január 31. 2022-re időbeli elhatárolással önellenőrzésként figyelembe lehet venni? Jelentős összegű a hiba, 3 soros mérleg készítendő?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2024. május 9-én (505. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 9550

[…] építtetőnként veszi figyelembe. Az építtetők felé a bank ellenőrei által elismert teljesítményt számlázza, és nem azt, amit az építtető elfogadott (ha az építtető által elfogadott tényleges teljesítést számlázná, akkor nem lenne eltérés).Nagy baj, hogy az építtetők hitelszerződései teljesítési feltételeiből indul ki a kérdés szerinti kft., és nem az építtetőkkel kötött szerződésben rögzítettekből. Nem lehet tudni, hogy az építtetők felé a kft. építési-szerelési munkát számláz (mert az Investment Kft. végzi a kivitelezést), vagy adásvételi szerződés alapján eladási árat (részteljesítést). A költségelszámolást is ehhez kellene igazítani. Építési-szerelési munka számlázása esetén a még nem számlázható teljesítmény költségeit év végén készletre kell venni, mint befejezetlen termelést, adásvétel esetén értelmezhetetlen a befejezetlen termelés.Összefoglalóan: mivel az építtetők a kérdésben leírt esetben nem tekinthetők megrendelőnek, az Investment Kft.-nek csak a kivitelezés befejezésekor kellene a már kész lakást, irodát számláznia, addig a felmerült költségeket befejezetlen termelésként kimutatnia. [Szerintünk a szerződés elszámolási egysége konstrukció nem alkalmazható!] A banki ellenőrök általi igazolás alapján […]
 
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.