Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott elszámolási egység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Alvállalkozás-szerződéses elszámolási egység

Kérdés: A vállalkozás szerződések alapján, építkezéseken villanyszerelési munkálatokat lát el, ehhez kapcsolódóan nyújt szolgáltatást. Ezen munkálatok egy részében közvetlenül a megrendelő felé szolgáltat, de sok esetben egy projektnél alvállalkozói szerepben tevékenykedik.
1. Ezen szolgáltatások szerződéses elszámolási egységnek minősülnek-e számviteli szempontból, és így kell-e alkalmazni az új szabályt ezen ügyletekre?
2. Befolyásolja-e az, hogy éppen milyen státuszban van, avagy ki tekintendő "megrendelőnek" ezen esetben (csak a közvetlen megrendelő vagy a fővállalkozó is)?
3. Mi tekinthető jelen esetben a törvényi megfogalmazás alapján a "megrendelő által meghatározott jellemzőkkel meghatározott szolgáltatásnak"? Konkrétan milyen ismérv alapján dönthető el? (Épületek árammal, füstjelzőkkel, riasztókkal való ellátását végzik, természetesen a szakhatósági előírások szigorú betartásával.)
Részlet a válaszból: […]hogy hol, milyen villanyszerelési munkákat kell elvégezni, természetesen a szakhatósági előírások megtartásával. A szerződésben kell rögzíteni azt is, hogy a megrendelő elfogad-e részteljesítést, annak mennyi az értéke. Egy szerződés keretében több munkahelyen történhet a munkavégzés, nyilvánvalóan külön-külön meghatározva az egyes munkahelyeken végzett munka ellenértékét, mint a projektmunka egyes szakaszának a részteljesítését. Ez - véleményünk szerint - megfelel a szerződéses elszámolási egység követelményeinek. Ilyennek tekinthető a kérdés végén zárójelben lévő eset is, feltéve, hogy egy adott épület esetében a megrendelővel kötött szerződésben külön-külön fejezetben (és díjazással), részteljesítéssel jelenik meg az árammal való ellátás, a füstjelzőkkel való ellátás, illetve a riasztókkal való ellátás (legalább három részteljesítés).A megrendelő által meghatározott jellemzőkkel rendelkező szolgáltatás az is, ha a megrendelő a szerződéshez tételes költségvetést, munkaidő- és anyagráfordítást csatol, illetve - ha azt a kivitelező készítette el - a megrendelő a szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8586
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szerződés elszámolási egysége, teljesítési foka

Kérdés: A számviteli törvény alapján a teljesítési fok a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított - a számviteli politikában meghatározott módszer szerinti - arányát fejezi ki. A megjelent szakirodalmak a teljesítési fok meghatározásának lehetséges módszereként sorolják fel:
a) az elvégzett munka felmerült költségeinek a szerződéses munka becsült költségéhez viszonyított aránya;
b) az elvégzett munka felmérése;
c) a szerződéses munka egy fizikai részének teljesítése.
A fenti módszerek közül választottat milyen dokumentumokkal, naplókkal, egyéb iratokkal kell alátámasztani, hogy az árbevétel-elszámolás megfelelő mértékű legyen? Ha a társaság a 2019-es évben induló ügyletben nem alkalmazta még a projektelszámolás új szabályait a 2019. 12. 31-i beszámolójánál, akkor választhatja most 2020-ban, hogy a fordulónapon alkalmazza a számviteli törvény megváltozott előírásait (2019-2022 közötti projekt esetén)?
A teljesítési fok a tényleges teljesítésnek a szerződés elszámolási egységére meghatározott mértéke, amely a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányát fejezi ki. A számviteli törvény 3. § (4) bekezdés 12. pontjának az előírása alapján a teljesítési fok meghatározásának módszerét a vállalkozónak a számviteli politikájában kell rögzítenie.
Részlet a válaszból: […]azonos (illetve közel azonos) lesz az árbevétel-arányos nyereség (nyereséghányad), amely a szerződés elszámolási egysége egészének nyereségét tükrözi.Így például, ha a teljesítési fokot a szerződés elszámolási egysége felmerült szerződéses költségeinek az összes szerződéses költséghez viszonyított aránya alapján határozzák meg, akkor e tekintetben a szerződés elszámolási egységének költségeit kell figyelembe venni. Aszerződés elszámolási egysége költségeinek a megállapítása például történhet úgy is - ha a vállalkozó a munkákat csak és kizárólag alvállalkozókkal végezteti el -, hogy az alvállalkozók által adott vállalási árakat összesíti.Lehet azonban a teljesítési fokot műszaki felméréssel - amiről jegyzőkönyv készül - vagy teljesítésigazolással stb. is meghatározni.A szerződés elszámolási egységére vonatkozó elő­írások 2020. január 1-jén léptek hatályba, azokat a 2020-ban induló üzleti évben kell alkalmazni elő­ször [a számviteli törvény 177. §-ának (76) bekezdése azonban lehetővé tette a 2019-es üzleti évre történő alkalmazást is]. A számviteli törvény 177. §-a (77)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8419
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,