Adományként átvett eszközök értékcsökkenése

Kérdés:

Térítés nélkül, adományként átvett eszközök értékcsökkenését minden esetben el kell számolni? Lehetnek-e olyan kivételek, speciális esetek [ide nem értve az Szt. 52. §-a (5) és (6) bekezdésében foglaltakat], amikor nem kell (vagy nem lehet) értékcsökkenést elszámolni a térítés nélkül átvett eszközökre?

Részlet a válaszából: […] Pontatlan a kérdés, mert nem nevezte meg a kérdező, hogy milyen eszközt vettek át térítés nélkül. Ha az készletnek minősül, akkor nem szabad a bekerülési értéke alapján értékcsökkenést elszámolni.Ha az adományként átvett eszköz immateriális jószág vagy tárgyi eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 9.
Kapcsolódó címkék:  

Természetben adott adomány

Kérdés: Kiemelten közhasznú alapítvány adományokat gyűjt. Sok cég nem pénzben, hanem természetben szeretne részükre adományozni (pl. építőanyag-kereskedő faanyagot adna, asztalos a munkaerejét, nyomdaipari cég kiadványt készítene térítésmentesen). A részükre adott termék és/vagy szolgáltatás piaci értékének megfelelő összegről adható-e igazolás, amely alapján az egyéb feltételek megléte esetén az adományozó adókedvezményt vehet igénybe? Hogyan kell ezen tételeket az alapítvány könyveiben szerepeltetni, hiszen pénzmozgás nem történik? Az alapítvány jogosult-e áfa levonására, visszaigénylésére?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv.-ben az adományra adott fogalom [4. § 1/a) pont]szerint térítés nélkül átadott eszköznél a könyv szerinti érték, térítés nélkülnyújtott szolgáltatásnál, annak bekerülési értéke minősül adománynak. Ebbőlkövetkezően igazolás az átvett eszköz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 20.
Kapcsolódó címkék: