Természetben adott adomány


Kiemelten közhasznú alapítvány adományokat gyűjt. Sok cég nem pénzben, hanem természetben szeretne részükre adományozni (pl. építőanyag-kereskedő faanyagot adna, asztalos a munkaerejét, nyomdaipari cég kiadványt készítene térítésmentesen). A részükre adott termék és/vagy szolgáltatás piaci értékének megfelelő összegről adható-e igazolás, amely alapján az egyéb feltételek megléte esetén az adományozó adókedvezményt vehet igénybe? Hogyan kell ezen tételeket az alapítvány könyveiben szerepeltetni, hiszen pénzmozgás nem történik? Az alapítvány jogosult-e áfa levonására, visszaigénylésére?


Megjelent a Számviteli Levelekben 2008. november 20-án (187. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 3892

[…] vezetése esetén egyéb bevételként, egyszeres könyvvitel vezetése esetén pénzügyileg rendezett bevételként kell kimutatni. Az így kapott támogatás továbbutalt, átadott összegét - a könyvvezetés módjától függően - egyéb ráfordításként vagy ráfordításként érvényesíthető kiadásként kell elszámolni. E támogatások továbbutalása, átadása nem minősül az Szt. szerinti költségek ellentételezésére, illetve fejlesztési célra adott támogatásnak, továbbá véglegesen átadott pénzeszköznek. A (6) bekezdés szerinti, továbbutalási céllal kapott támogatásnak minősül az olyan támogatás, amelyet a közhasznú szervezet az alapítójától, illetve más szervezettől, pályázati vagy egyéb más úton kap, és azt továbbutalja, illetve átadja olyan szervezet részére, amely a támogatás célja szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet a közhasznú szervezettől kapott eszközöket (pénzeszközöket, illetve egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. Az adott üzleti évben továbbutalási célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget, a kettős könyvvitelt vezetőknél időbelileg el kell határolni, egyszeres könyvvitelt vezetőknél kötelezettségként kell kimutatni. Amennyiben nem továbbutalási célú a támogatás, akkor azt a számviteli törvény általános előírásai figyelembevételével a rendkívüli bevételek között kell elszámolni, és időbelileg el kell határolni, majd a költségkénti elszámoláskor az időbeli elhatárolást meg kell szüntetni. Az Áfa-tv. 11. §-ának (1) bekezdése, illetve 14. §-ának (2) bekezdése szerint ellenérték fejében teljesített termékértékesítés, illetve szolgáltatásnyújtás, ha az adóalany azt más tulajdonába ingyenesen átengedi, illetve vállalkozásától idegen célok elérésére másnak ingyenesen nyújt szolgáltatást, feltéve hogy a termék vagy annak alkotórészei szerzéséhez, illetve a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan az adóalanyt egészen vagy részben adólevonási jog illeti meg. A hivatkozottak alapján az adományozót - jellemzően - az átadott terméknek, az általa nyújtott szolgáltatásnak az Áfa-tv. 68-69. §-a alapján meghatározott értéke alapján […]
 
Kapcsolódó címkék:  
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.