Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott áfalevonási jog tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Nem érvényesített áfalevonási jog és következményei

Kérdés: Áfakörös cég tárgyi eszközt vásárolt áfásan, de az áfalevonással nem élt. Amennyiben 60 hónapon belül eladja a tárgyi eszközt, amiről áfás számlát állít ki, arányosítható-e a levonható áfa és milyen mértékben?
Részlet a válaszból: […]tárgyi eszköz beszerzésekor érvényesített előzetesen felszámított áfa levonása a használat ideje alatt is ténylegesen levonhatónak minősül-e, azzal, hogy amennyiben a tárgyi eszköz teljes mértékben adóköteles tevékenységet szolgál, akkor az adózót a figyelési időszakban nem terheli pótlólagos adófizetési kötelezettség.Az Áfa-tv. 120-121. §-ai rögzítik, hogy az adóalany az adólevonásra abban a mértékben jogosult, amilyen mértékben - ilyen minőségében - a terméket, szolgáltatást adólevonásra jogosító, azaz adóköteles termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja. A levonási jog gyakorlásának további feltétele, hogy az adott beszerzés ne szerepeljen a levonást tiltó rendelkezések körében, illetve ha ott szerepel, akkor a mentesítő rendelkezéseknek feleljen meg (Áfa-tv. 124-126. §), továbbá a beszerző adóalanynak rendelkeznie kell a levonási jog gyakorlásának tárgyi feltételeként meghatározott, levonásra jogosító megfelelő bizonylattal (Áfa-tv. 127-130. §). Az adólevonási jog az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával nyílik meg (Áfa-tv. 119. §), és egy ügylet során áthárított áfát főszabály szerint abban az időpontban lehet levonásba helyezni, amikor az ügylet tényállásszerűen megvalósult (Áfa-tv. 55. §).Ettől eltérően, a levonható adót a keletkezésétől számított meghatározott időn belül bármelyik adómegállapítási időszakban érvényesíteni lehet, azonban az Áfa-tv. 153/A. § (1) bekezdésének b) pontja ezt az időt 2 évben korlátozza. Az elévülési időn belül keletkezett, de a keletkezésétől számított maximum 2 éven belül nem érvényesített levonható adó esetében pedig továbbra is fennmarad a levonási jog, azonban az adóalany a levonási jogát csak abban az adómegállapítási időszakában érvényesítheti, amelyben a levonási jog keletkezett [Áfa-tv. 153/A. § (3) bekezdés].Az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8410
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,