Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott aláírás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Aláírás bélyegzővel

Kérdés: A kft. hivatalos iratait a képviselő írja alá. A cégnél a kft. képviselője a munkáltatói jogok gyakorlója is. A képviselő úgy döntött, hogy 2011. július 1-jétől a tényleges aláírás helyett aláírás-bélyegzővel írja alá a kft. iratait. A cégnek ezt az újfajta aláírást a szabályzataiban rögzíteni kell? A képviselő egyáltalán aláírhat-e aláírás-bélyegzővel?
Részlet a válaszból: […]ellátni, vagy a kormányzati portálon keresztül nyújtható az be. Jogszabály kötelezően előírja a személyesen történő aláírást a cég nevében történő aláírásra való jogosultság esetén. Ennek sajátos dokumentuma a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány. Ha jogszabály szerint a szerződést írásban kell megkötni (ilyen például a munkaszerződés), azt a cég képviseletében eljáró személynek (a munkáltatónak) személyesen kell aláírnia. (A szóban megkötött adásvételi szerződéseken - természetesen - semmilyen aláírás nincs!) Az Áfa-tv. szerint nem lehet kötelezővé tenni a számla aláírását, kivéve az elektronikus úton kibocsátott számlát, amelyet legalább fokozott biztonságú[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5098
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Aláírás-hiányos számla könyvelése

Kérdés: Mi a teendője a könyvelőnek, ha olyan egyszerűsített számlát kap, amelyről hiányzik az új Szt. 167. §-ának (3) bekezdése szerinti aláírás, de a feltüntetett ellenérték már készpénzben kiegyenlítésre került?
Részlet a válaszból: […]szabad rögzíteni. (Aláírás nélkül a számla olyan, mintha nem lenne.) Az Áfa-tv. 35. §-ának (1) bekezdése szerint az adólevonási jog kizárólag az előzetesen felszámított adó összegét hitelesen igazoló dokumentum birtokában gyakorolható. Így a nem hiteles egyszerűsített számla alapján az áfát nem lehet levonni. Mit tehet a vállalkozó-könyvelő ilyen esetben? Csak a törvényi előírásoknak megfelelően járhat el! Kérnie kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 249
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: A gazdálkodó azonosító adatai a számlán

Kérdés: Az új Szt. 167. §-ának (3) bekezdése alapján kötelező-e az aláírásnál újból feltüntetni a gazdálkodó azonosító adatait, ha az a számla más helyén már szerepel? A feltüntetés történhet-e előnyomottan?
Részlet a válaszból: […]általánosan előforduló esetre vonatkoznak, amikor a számla aláírója nem azonos a cég jegyzésére jogosult személlyel. A gazdálkodó képviseletére jogosult személy által a bizonylat aláírására feljogosított személy aláírása mellett fel kell tüntetni - akár előnyomottan is - annak a szervezeti egységnek (boltnak)
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 248
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Mikor nem kötelező a számlát aláírni?

Kérdés: Mikor mentesül a számla kibocsátója az aláírási kötelezettség alól?
Részlet a válaszból: […]állítják ki. A számlakiállításhoz szükséges mért alapadatok (az egyedi fogyasztási adatok) összegyűjtésének módja - az adott vállalkozás működési feltételei által meghatározottan - eltérő lehet. Ha ez teljesen automatikusan történik, akkor a számítógépes úton, zárt rendszerben, emberi beavatkozás nélkül, folyamatosan és nagy tömegben kiállított számlák hitelessége, megbízhatósága közvetlenül biztosított. Ez esetben nemcsak a számlakiállítás, hanem a teljes munkafolyamat technológiailag zárt rendszert alkot. Ha a számlakiállításhoz szükséges mért alapadatok (egyedi fogyasztási adatok) összegyűjtése az adott vállalkozás döntésétől, működési feltételrendszerétől, a végzett tevékenység sajátosságaitól függően áttekinthető, belsőleg szabályozott módon, de nem automatikusan történik, akkor a mért alapadatok számlázási rendszerbe történő bevitelekor szükséges az érintett külső felek számára is egyértelmű és ellenőrizhető hitelesítést elvégezni. Ilyen hitelesítő eljárás lehet például az adatok összegyűjtéséért, illetve ezek ellenőrzéséért felelős személynek a papíralapú vagy az elektronikus alapadatok átadásakor, ellenőrzésekor rögzített aláírása. A folyamat ez esetben két részfolyamatra bomlik, egyrészt a számlázáshoz szükséges mért alapadatok (az egyedi fogyasztási adatok) előállítására, azok összegyűjtésére, másrészt a számla előállításának (kiállításának, kinyomtatásának) folyamatára. A számlázáshoz szükséges alapadatok összegyűjtésének módja eltérő lehet, ideértve a leolvasó személy által mechanikusan vagy elektronikusan rögzített (feljegyzett), valamint az elektronikusan, optikai úton továbbított adatokat, amelyeknél a technológiai zárt rendszer (az emberi beavatkozás nélküli folyamat) jelenleg még nem minden esetben biztosítható. Ezért a zárt rendszerbe történő bevitel előtt kell biztosítani a bevitt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 61
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: A számla aláírása

Kérdés: A számlát a számviteli törvény szerint alá kell írni. Kinek kell aláírnia és hogyan? Kell-e ellenőrizni a bejövő számlákon az aláírást?
Részlet a válaszból: […]személyek által használt aláírásokat, azok formáját indokolt belső szabályzatban rögzíteni. A Polgári Törvénykönyv szerint vélelmezett képviselet azt jelenti, hogy a gazdálkodó bármelyik üzletében lévő eladó(k), vezető(k) a gazdálkodó képviseletében jár(nak) el, így jogosultak a számlák, az egyszerűsített (készpénzes) számlák aláírására [Ptk. 220. § (1) bekezdés]. Az előbbiekből következik, ha a számla aláírója nem azonos a cég jegyzésére jogosult személlyel, akkor nem elegendő a számlán a számla kibocsátójának nevét, címét és adóigazgatási azonosító számát feltüntetni, fel kell tüntetni annak az egységnek az azonosító adatait is, amely egységet képviseli az aláíró. Tehát a törvényi előírás utolsó fordulata nem a gazdálkodó azonosító adatainak megismétlését kéri, hanem az aláíró azonosításához szükséges adatokat. Arról nem szól a törvény, hogy ezen azonosító adatokat előnyomottan, bélyegzővel, vagy a számlára rágépeléssel, ráírással kell-e feltüntetni. A bizonylatokkal szembeni követelmény alapján azonban mindenképpen időtállónak kell lennie, a bizonylatmegőrzési időn belül. Milyen legyen az aláírás? A számviteli törvény egésze - a polgári és társasági joggal összhangban - nem tartalmaz külön követelményeket az aláírás formájára vonatkozóan. Nincsen olyan előírás, hogy annak például olvashatónak kell lennie, vagy a teljes nevet kell tartalmaznia. Az olvasható aláírás megkövetelése ellentmondana a hitelesség követelményének. Az aláírás célja pedig éppen a számla hitelességének biztosítása, a számlában szereplő adatok valódiságáért felelős személy egyedi és egyértelmű azonosításának biztosítása. Ennek megfelelően az aláírással egyenértékűnek kell tekinteni a szignót (a rövid aláírást, a kézjegyet) is, ha az kétséget kizáróan alkalmas tulajdonosának egyértelmű azonosítására. A leírtakból az is következik, hogy az aláírásbélyegzővel gyakorolt aláírás általában nem felel meg a követelményeknek. Ellenőrizhetetlen,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2001. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 60
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,