Aláírás bélyegzővel

Kérdés: A kft. hivatalos iratait a képviselő írja alá. A cégnél a kft. képviselője a munkáltatói jogok gyakorlója is. A képviselő úgy döntött, hogy 2011. július 1-jétől a tényleges aláírás helyett aláírás-bélyegzővel írja alá a kft. iratait. A cégnek ezt az újfajta aláírást a szabályzataiban rögzíteni kell? A képviselő egyáltalán aláírhat-e aláírás-bélyegzővel?
Részlet a válaszából: […] ...utóbbi kérdésre a válasz az, hogy igen. Minden olyanesetben, amikor nem kötelező az aláírás.Ha jogszabály kötelezően előírja, hogy a cég valamely iratahivatalos legyen, azt a cég képviselőjének személyesen kell aláírnia, sőtmeghatározott esetekben minősített,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 4.

A gazdálkodó azonosító adatai a számlán

Kérdés: Az új Szt. 167. §-ának (3) bekezdése alapján kötelező-e az aláírásnál újból feltüntetni a gazdálkodó azonosító adatait, ha az a számla más helyén már szerepel? A feltüntetés történhet-e előnyomottan?
Részlet a válaszából: […] ...a számla aláírója nem azonos a cég jegyzésére jogosult személlyel. A gazdálkodó képviseletére jogosult személy által a bizonylat aláírására feljogosított személy aláírása mellett fel kell tüntetni - akár előnyomottan is - annak a szervezeti egységnek (boltnak)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 28.

Aláírás-hiányos számla könyvelése

Kérdés: Mi a teendője a könyvelőnek, ha olyan egyszerűsített számlát kap, amelyről hiányzik az új Szt. 167. §-ának (3) bekezdése szerinti aláírás, de a feltüntetett ellenérték már készpénzben kiegyenlítésre került?
Részlet a válaszából: […] ...az egyszerűsített számla alaki és tartalmi hitelességét, megbízhatóságát is az aláírás igazolja, aláírás nélkül a számla nem szabályszerű, annak alapján adatokat a könyvviteli nyilvántartásokban nem szabad rögzíteni. (Aláírás nélkül a számla olyan, mintha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. június 28.

A számla aláírása

Kérdés: A számlát a számviteli törvény szerint alá kell írni. Kinek kell aláírnia és hogyan? Kell-e ellenőrizni a bejövő számlákon az aláírást?
Részlet a válaszából: […] ...megbízhatóságát - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a gazdálkodó képviseletére jogosult személy vagy az általa a bizonylat aláírására feljogosított személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerint vélelmezett képviseletet is) a gazdálkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 22.

Mikor nem kötelező a számlát aláírni?

Kérdés: Mikor mentesül a számla kibocsátója az aláírási kötelezettség alól?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 67. §-ának (4) bekezdése szerint:"Mentesül az általa kiállított számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okmány aláírási kötelezettsége alól az a vállalkozó, amelyik főtevékenységként olyan szolgáltatást végez, amelynél a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2001. február 22.