Alapítványnál az alapítótól kapott támogatás

Kérdés: Két alapítványunk kapott az alapítótól nagy összegű, vissza nem térítendő támogatást. A támogatás nyújtásának célja az volt, hogy az alapító több évre biztosítsa az alapítványok cél szerinti tevékenységének folytatását. A támogatás nagyságrendjét és az alapítványok cél szerinti tevékenységének átlagos éves költségét figyelembe véve indokoltnak látszik a bevétel 3 évre történő elhatárolása. Van-e erre törvényes lehetőségünk? Ha a bevételt nem határoljuk el, a mérleg egészen torz nyereségadatot fog mutatni, míg a további évek folyamatos veszteséget mutatnak majd. Milyen lehetőségünk van?
Részlet a válaszából: […] Az alapítványok is a számviteli törvény hatálya alá tartoznak. Így a kérdésre adandó válasznál is az Szt. előírásaiból kell kiindulni. Az Szt. 44. §-a (2) bekezdése alapján passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.
Kapcsolódó címkék: