Keresés eredménye

2 találat a megadott alaptőke tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Alaptőke leszállítása
Kérdés: A zrt. magánszemély tulajdonosai az alaptőkét 50 százalékban leszállítják. A cég pozitív eredménytartaléka ötszöröse az alaptőkének. A saját tőke tartalmaz még értékelési és fejlesztési tartalékot is, amelyek az alaptőke hatszorosát teszik ki. Igaz-e, hogy a tőke leszállításakor az alaptőkén felüli vagyonból kivont összeg nem az osztalékfizetés szabályai szerint adózik? A vonatkozó adókat a cégbírósági bejegyzés napjával vagy a tényleges kifizetés napjával kell bevallani és befizetni? A döntéshez szükség van-e könyvvizsgálóval auditált közbenső mérlegre, vagy felhasználható a 2007. 12. 31-i auditált éves beszámoló? Az adózásban milyen eltérést okoz, ha a cég a részvényeket visszavásárolja, majd utána vonja be, vagy a magánszemély tulajdonosok részvényei közvetlenül kerülnek bevonásra?
Részlet a válaszból: […]részvények szerzési értéke közötti különbözet összegében, amelyet 25 százalékos személyi jövedelemadó terhel, továbbá az Eho-tv. 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerint 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás is terhelheti a hozzájárulás-fizetési felső határ (450 ezer forint) eléréséig. Az alaptőke leszállításához kapcsolódó - a Gt.-ben, illetve a cégtörvényben rögzített - előírások teljesítése után a tőkeleszállításhoz kapcsolódó tételeket a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a bejegyzés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni. Ebből az következik, hogy a zrt.-nél a jegyzett tőkét, illetve az eredménytartalékot a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjával lehet előírni a magánszemélyekkel (a tulajdonosokkal) szembeni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3902
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Alaptőke leszállítása részvények bevonásával
Kérdés: A zrt. közgyűlése dönthet-e úgy, hogy a Gt. által korábban előírt 20 millió Ft-os alaptőkét 5 millió forintra úgy csökkenti le, hogy a 15 millió Ft névértékű részvényt a társaság névértéken visszavásárolja a magánszemély tulajdonosoktól, és 1 éven belül ezen részvények bevonásával a zrt. eredménytartalékát növelendően leszállítja az alaptőkéjét? Amennyiben a leírtak alkalmazhatók, átalakulás esetében a jogelőd vagyonából apportként bevitt, valamint az eredménytartalék terhére történő emelésben érintett alaptőkerészek ellenértéke adóköteles, mint a vállalkozásból kivont jövedelem?
Részlet a válaszból: […]részvények visszavásárlása a visszavásárlási értéken (akkor is, ha ez az érték a névértékkel egyezik meg!) saját részvények beszerzését jelenti, amelyet a forgóeszközök között kell elsődlegesen állományba venni (T 373 - K 384, 381). Ezt követően, tehát külön lépésben, történhet az alaptőke leszállítása a Gt.-ben előírt feltételek teljesülése mellett, az rt. tulajdonában álló saját részvények bevonásával. A saját részvények számviteli elszámolásánál az Szt. 86. §-ának rendelkezéseit kell figyelembe venni. E szerint - a visszavásárolt saját részvények visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét rendkívüli ráfordításként (T 887- K 373), - a visszavásárolt saját részvények névértékét a jegyzett tőke csökkenéseként, a rendkívüli bevételek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. augusztus 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3774
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,