Oktatáson való részvétel elszámolása

Kérdés: A kft. munkavállalói 2 napos (belföldön) oktatáson vettek részt. A szállásdíjról és a fogyasztásról (étel, ital) a munkáltató nevére lettek kiállítva a számlák. A munkavállalók lakhelye és a szálloda egy településen van. Cégünknek lettek kiszámlázva az oktató, valamint az oktatáson részt vevő külföldi anyavállalatunk dolgozóinak a szállásdíjai is. A munkavállalóink utáni költségek (szállás, étel, ital) reprezentációhoz/egyes meghatározott juttatáshoz vagy belföldi kiküldetéshez sorolhatók-e, illetve az oktató és a többi résztvevő szállásdíja minek minősül, és miként kell könyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...például a szakmai program aránya kisebb, mint a szabadidőprogramé (Szja-tv. 3. § 26. pont).A külföldi anyavállalat dolgozóinak szállásdíja (és étel, ital) ugyancsak reprezentációnak minősíthető. Ha az oktató megbízási szerződés alapján díjazásban részesül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 26.

Határon túli iskola tanulóinak nyári tábor

Kérdés: Egyházi fenntartású általános iskolai oktatási intézmény vagyunk. Augusztus hónapban a határon túli testvériskola tanulóinak egyhetes nyári tábort szerveztünk. A tábor programjában szerepelt mozi, vármúzeum, strandlátogatás, és az ehhez kapcsolódó személyszállítás-, étkezés- és szállásdíj, amelyek számlái az iskola pénztárából kerültek kifizetésre. A fenti számlák után milyen adófizetési kötelezettség terheli az intézményt? Reprezentációnak minősül, kettős könyvelésben hová kell könyvelni a fenti kiadásokat?
Személyi jövedelemadó
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem állapítható meg, hogy az egyházi fenntartású általános iskolai oktatási intézmény milyen forrásból finanszírozta a gyermekek táboroztatását. Ennek azért van jelentősége, hogy adómentes lehet-e a táboroztatás költsége (beleértve a mozi, a vármúzeum, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 14.

Euróban fizetett szállásdíj rendezése forintban

Kérdés: A cég munkatársa Olaszországban járt, ahol a szállást készpénzben, euróban fizette ki. Nálunk nincs európénztár. Ki lehet fizetni a számlát a számla kiállítási napján érvényes MNB-középárfolyamon számítva forintban?
Részlet a válaszából: […] ...legfeljebb más összeg lesz a számviteli elszámolásokban, illetve a cég munkatársa vesztesnek érezheti magát.A készpénzben fizetett szállásdíjat a teljesítés, a szállás igénybevétele napján érvényes, a cég által választott euró-devizaárfolyamon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 26.

Közvetített szolgáltatás négyzetméter-arányosan

Kérdés: Társaságunk egy bevásárlóközpontot működtet, s a bérleti szerződés a bérleti díj mellett különféle (üzemeltetési) költségek megfizetésére is kötelezi a bérlőt. A bérlőre terhelt költségek két csoportba oszthatók. Az első csoportot a bérlő tényleges fogyasztása alapján átterhelt közüzemi díjak (villamos energia, földgáz, víz, szennyvízszolgáltatás) alkotják, a második csoportba a bevásárlóközpont fenntartásával kapcsolatos üzemeltetési költségek négyzetméter-arányosan történő továbbhárításából eredő díjrészek sorolhatók. Ez utóbbi csoport két további alkategóriára bontható: az épület közös használatú helyiségeinek üzemeltetetésével (takarítással, karbantartással, őrzéssel összefüggő), illetve a menedzsmentfeladatok (ügyintézés, számlázás, egyéb adminisztrációs feladatok) ellátásával kapcsolatos költségekre. A közüzemi költségeket a számla melléklete tételesen lebontva tartalmazza, az üzemeltetési költségeket egy összegben számlázzuk ki, de visszakövethető, hogy az egyes költségeket miképp kalkuláltuk. A helyi iparűzési adó szempontjából a közvetített szolgáltatások értékének definíciójával összhangban alkalmazható-e a négyzetméter-arányos díjszabás az üzemeltetési költségek felosztásához?
Részlet a válaszából: […] ...és a szobához vezető folyosó takarításának, világításának díját, az nem változatna azon, hogy ezen részdíjak végösszege lenne a szállásdíj, melyet a vendégnek a szállodai tartózkodásért kell fizetnie. Nem vonatkoztathatunk tehát el attól, hogy a felek között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 26.

Szálláshely-szolgáltatásnál kiegészítő szolgáltatás

Kérdés: A vállalkozás egyéb szálláshely-szolgáltatást végez. A közösségi helyiségben biliárdasztalt helyezett el, és a biliárdgolyókat pénzért adja oda a vendégeknek. Ennek az árát a szállásdíjba beépíti. Emellett a pincében szeretne tárolni mintaborokat, amelyeket palackosan értékesítene. A szobákban minibárt szeretne elhelyezni. Helyesen teszi-e, hogy a szállásdíj tartalmazza a biliárd használatát, vagy külön kell számlázni? Kell-e ezért valamilyen különadót fizetnie? A minibárhoz kell-e engedély az italok miatt, és azok elfogyasztásának számlázása hogyan történik? Folytathat-e borértékesítést?
Részlet a válaszából: […] ...díjat szednek. A szálláshely-szolgáltatás részét nem képező biliárdasztal használatának, a biliárdgolyóknak a díját nem lehet a szállásdíjba beépíteni, bár a szállásdíj számlája külön tételben, 27 százalékos áfa felszámításával tartalmazhatja azt (nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 26.

Nem számlázott idegenforgalmi adó

Kérdés: A szálláshely-szolgáltatást végző kft. az idegenforgalmi adót a vendégektől nem szedi be, a számlát csak az igénybe vett szolgáltatásról állítja ki. Ez esetben a kft. a vendégek nyilvántartásáról szóló kimutatás alapján megállapított, az önkormányzat felé bevallott és megfizetett idegenforgalmi adót egyéb ráfordításként elszámolhatja? Az így elszámolt ráfordítással növelni kell az adóalapot? Szabályos a társaság eljárása? Fel kell-e tüntetni az árjegyzéken, hogy a szobaár az idegenforgalmi adót is tartalmazza?
Részlet a válaszából: […] ...évi C. törvény 34. §-ának (1) bekezdése egyértelműen fogalmaz: szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó szedi be az idegenforgalmi adót. A 30. § (1) bekezdése szerint viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 9.

Kocsi állásdíjának elszámolása, áfája

Kérdés: A fuvarozócéget megbíztuk azzal, hogy "A" pontból "B" pontba szállítsa el az általunk beszerzett árut. A megadott időre a szállítmányozó cég kiállította a kocsit, de az árura várakoznia kellett. Mivel a várakozási idő meghaladta a szerződésben megengedettet, ezért társaságunk "kocsiállás" címén előre meghatározott tarifa szerinti díjat fizetett. Kérdésünk, ezt a díjat hogyan kell elszámolni a szállítmányozónál és a megrendelőnél? Áfa szempontjából mi a helyes eljárás? Az áruszállítóra milyen címen terheltethetjük tovább? (Ezt ugyan a szerződésben nem szabályoztuk, de a fuvarozócég elismeri a késedelmes teljesítést.)
Részlet a válaszából: […] ...időrefizetett "kocsiállás"-díj a fuvarozási szolgáltatáshoz kapcsolódó járulékosszolgáltatás.A leírtakból következően a kocsiállásdíjat az áfafelszámításával számlázni kell, a számlázott – áfa nélküli – összeget aszállítmányozó cég árbevételként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 12.

Szállodai programcsomagok értékesítése

Kérdés: A hotel programcsomagokat állít össze. "A" típusú csomag: csak szállást és minden szállodai vendégnek egységesen, kötelező jelleggel járó reggelit tartalmazza. "B" típusú csomag: az "A" típusú csomagon túl félpanziós ellátást és wellness-szolgáltatást is tartalmaz. Az "A" típusú csomagban található szolgáltatások az Áfa-tv. 70. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás járulékos költségeként kezelendők, és annak 18%-os adómértékével adóznak. A "B" típusú csomagban a wellness-szolgáltatás nem tartozik bele az alapcsomagba, így 25%-kal adózik. A hotel a programcsomagokat közvetlenül a vendégnek értékesíti, amelyet azonban a megvásárlástól számított egy éven belül lehet igénybe venni, a vendég által választott időpontban. Ez azonban – véleményünk szerint – nem zárja ki a kedvezményes kulcs alkalmazását. Alkalmazható-e a kedvezményes adókulcs a fentiekben leírt módon értékesített programcsomagok esetében az alapszolgáltatásra? Amennyiben a vendég az előre megvásárolt programcsomagba bele nem tartozó szolgáltatásokat is igénybe vesz, azok ellenértékét az elutazása napján – az erről szóló számla ellenében – külön megfizeti. Normál értékesítésnek (tehát nem elő­leg) minősül-e az ügylet a programcsomag értékesítésének napján, és ezt a napot kell-e teljesítési időpontként feltüntetni? Vagy az ellenérték átvételének napjára előlegszámlát kell kiállítani, és a tényleges igénybevétel utolsó napját teljesítési időpontként megjelölve kell majd a tényleges számlát kiállítani?
Részlet a válaszából: […] ...kötelező reggelittartalmazza. Tekintettel arra, hogy a reggelit minden szálláshely-szolgáltatástnyújtó kötelező jelleggel biztosítja, a szállásdíj (a szobaár) magában foglaljaazt. A kötelező reggeli ellenértéke a vendég számára ismeretlen, így azt nemlehet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 1.

Rendezvények kapcsolódó tevékenységei (áfa)

Kérdés: Üzleti reprezentációs rendezvények kapcsán nemcsak étkezési és szórakozási kiadások merülnek fel általában, hanem pl. termet kell bérelni, műanyag evőeszközöket beszerezni, a reprezentáció lebonyolításában részt vevő munkatársak szállásdíját ki kell fizetni stb. Az ilyen beszerzések áfatartalma levonható adóként elszámolható?
Részlet a válaszából: […]  Az adólevonási jog keletkezésének megállapításakor döntőszempont, hogy a levonás olyan mértékben illeti meg az adózót, amilyenmértékben a terméket, szolgáltatást az adóköteles tevékenységéhez szerzi be(Áfa-tv. 120. §). Ezenkívül figyelni kell a levonási jog...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 17.

Külföldiek szállásköltsége

Kérdés: A német anyacég és cseh leányvállalata dolgozói a magyar leányvállalatnál vannak kiküldetésben, és a magyar társaság fizeti szállásköltségüket, ami jelenleg panzióban való elhelyezést jelent. A magyar társaság elszámolhatja-e ezen költségeket kiküldetési költségként? Ha igen, milyen bizonylatolás szükséges ehhez? Ha nem, akkor milyen adóvonzata van?
Részlet a válaszából: […] ...kiküldetés során biztosított szállás adataival stb.);– a magyar leányvállalat nevére szóló, a szállásadó általkiállított, a szállásdíjat tartalmazó számla alapján (amelyet a magyarfoglalkoztató igazolt).A kiküldetési költségként elszámolt szállásköltség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 3.
1
2