Keresés eredménye

31 találat a megadott alvállalkozó tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Kulcsrakész kivitelezés alvállalkozóinak elszámolása
Kérdés: A társaság építési fővállalkozóként épületek kulcsrakész kivitelezésével, felújításával foglalkozik, amelyet kizárólag alvállalkozókkal végeztet el. A munkák irányítására, illetve végzésére saját főállású munkavállalóval nem rendelkezik, az alvállalkozói teljesítmények - a számviteli törvény szerint - nem minősülnek közvetített szolgáltatásnak. Hogyan kell elszámolni a megrendelővel még el nem számolt, de ténylegesen elvégzett munkák készletre vételét mint befejezetlen termelést? Lehet-e aktivált teljesítményként?
Részlet a válaszból: […]A kérdés szerinti esetben is erről van szó, bár a fővállalkozó a munkák irányítására, illetve végzésére saját főállású munkavállalóval nem rendelkezik.A számviteli törvény szerint a vásárolt szolgáltatás vagy közvetített szolgáltatás, vagy igénybe vett szolgáltatás, vagy egyéb szolgáltatás, vagy az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatás. Az egyes szolgáltatások tartalmának részletezése nélkül is belátható, hogy a kérdésben leírt esetben az igénybe vett alvállalkozók teljesítménye csak igénybe vett szolgáltatásnak minősíthető, és ezért elsődlegesen az 5. számlaosztályban számolandó el.Az adott esetben így - a fentiek alapján - a fővállalkozás saját tevékenységnek minősül. A számviteli törvény értékelési szabályaiból következően az 5. számlaosztályban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7730
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Alvállalkozók - lakóingatlan építése
Kérdés: A Számviteli Levelek 328. számában a 6715. számú kérdésre adott választ azzal fejezték be: "Fontos! A válaszban a kérdésben említett alvállalkozókra hivatkoztunk. Meg kell azonban jegyezni, hogy a helyi iparűzési adó alapjának megállapítása során ezek a teljesítmények adóalapot csökkentő tételként nem vehetők figyelembe, mivel a Htv. előírása szerinti alvállalkozói teljesítményeknek nem felelnek meg". Úgy tűnik, hogy a válaszban hivatkozott szakasz ellentmondásban van a Htv. 52. §-ának 32. pontja szerinti előírással. Véleményünk szerint a lakóingatlan-építéshez a víz-gáz szerelésre, villanyszerelésre vagy külső vakolásra, szigetelésre kötött és elvégzett alvállalkozói munkák értékeivel csökkenthető a helyi iparűzési adó alapja.
Részlet a válaszból: […]igénybe."A 6715. számú kérdésre adott válaszunk utolsó bekezdésében - sajnos - a törvényi előírásnak csak az első felét vettük figyelembe, mely szerint az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. A saját termelésű készletek közötti nyilvántartásba vétel esetén az adóalanynak (az építtetőnek) nincs megrendelője, akivel vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, a lakások értékesítésekor pedig a vevőkkel adásvételi szerződést fog kötni.A Htv. előírásának második fele viszont a kérdező véleményét támasztja alá.Ideértendő annak a szolgáltatásnak (víz-gáz szerelésre, villanyszerelésre, külső vakolásra, szigetelésre kötött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7159
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Élelmiszer-szállítás alvállalkozója
Kérdés: Egy szállítmányozással foglalkozó cég élelmiszer-szállításra, logisztikai szétszórására szerződést kötött vevőjével. A szerződés szerint a szállítandó árut a fuvarozó cég az ország területén több helyszínen felszedi, beszállítja egy központi raktárba, ahol szortírozás után kisebb kamionokba továbbrakva a végső helyszínre továbbszállítja, és átadja a vevő által megjelölt vállalkozásnak. A fenti szolgáltatáshoz a fuvarozó cég alvállalkozó-fuvarozót vesz igénybe, de nem a teljes feladatra, csak résztávolságra, például a központi raktárba történő beszállításra. Tekinthető-e a fenti ügylet alvállalkozói teljesítménynek, ha az adózó alvállalkozói szerződést köt a fuvarozójával, a vevővel kötött szerződésben pedig szerepel, hogy a fuvarozó alvállalkozót vehet igénybe? Milyen főkönyvi számlán kell nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának 32. pontja szerint az alvállalkozói teljesítések értéke az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind a megrendelőjével, mind az alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. A fuvarozási szerződés bár a vállalkozási típusú szerződések közé tartozik, nem vállalkozási szerződés, mivel vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozási díj megfizetésére köteles. Így a fuvarozási tevékenységhez igénybe vett szolgáltatót a helyi adó alapjának meghatározása során sem lehet alvállalkozónak tekinteni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6971
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Alvállalkozó által számlázott anyagok továbbszámlázása
Kérdés: "A" társaság az önkormányzat területén szennyvíztisztító telep kivitelezését végzi alvállalkozók bevonásával. "B" alvállalkozóval két különálló szerződést kötött. Az egyik szerződés szállítási szerződés, amely alapján "B" társaság szállítja a szennyvíztelep kivitelezéséhez szükséges gépészeti anyagokat, villamos vezérlőket, kábeleket, szivattyúkat, csővezetékeket. A másik szerződés vállalkozási szerződés, amelyben "B" társaság vállalja a szennyvíztelep építési, kivitelezési, gépészeti szakirányú munkáit. A szennyvíztelep létrehozása építésiengedély-köteles, az önkormányzat "A" társaságtól csak fordított adózással kiállított számlát fogad el. "B" vállalkozónak hogyan kell helyesen kiállítania a számlát a vállalkozási szerződés alapján számlázott teljesítésére vonatkozóan, illetve a szállítási szerződés alapján számlázott gépekre, anyagokra vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]"B" társaság a már elvégzett kivitelezési munkákat számlázná, az e munkákhoz szükséges és ténylegesen felhasznált anyagokkal együtt, és - természetesen - erről szólna a vállalkozási szerződés is. (Az elvégzett munkáért való műszaki felelősség elképzelhetetlen csak a kivitelezés munkadíját tartalmazó, a szükséges anyagok nélküli vállalkozási szerződés esetében!) Amennyiben "B" társaságnak az anyagok beszerzése miatt fizetési nehézségei vannak, akkor a vállalkozási szerződésben állapodjanak meg abban, hogy "A" társaság azok beszerzéséhez előleget ad, amelyet majd a vállalkozási szerződés szerinti ellenértékbe beszámítanak. Az ilyen módon adott előleg is, és a vállalkozási szerződés szerinti ellenérték is fordítottan adózik.Ha az előzőekben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6780
5. találat: Fordított adózás alvállalkozó, fővállalkozó, megrendelő kapcsolatában
Kérdés: A társaság (továbbiakban megrendelő) bérelt ingatlanon üzemcsarnokot építtet, ami építésiengedély-köteles. A megrendelő az építkezést fővállalkozóval végezteti el, aki viszont alvállalkozókat is bevon a kivitelezésbe. Kérdéseink:
1. Az alvállalkozó fordított áfás számlát bocsát ki a fővállalkozó felé, majd a fővállalkozó a megrendelő felé is fordított áfás számlát állít ki. Jól gondoljuk-e, hogy mind a fővállalkozó, mind a megrendelő a fordított áfás számla alapján az áfát levonásba helyezi, és egyben fizetendő áfaként is bevallja az adott időszaki bevallásában?!
2. Ha a fentiekkel kapcsolatban előlegszámlát bocsátanak ki a kivitelezés során, akkor az is fordított áfás kell hogy legyen?
3. Jól gondoljuk-e, hogy a fővállalkozó és a megrendelő közötti számlát az Áfa-tv. 10. § alapján termékértékesítésként kell továbbszámlázni?! Van-e ennek bármilyen jelentősége?
4. Jól gondoljuk-e, hogy nem befolyásolja a fentieket, hogy a fővállalkozó és a megrendelő az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban nem jelentkezett be az áfa alá?
Részlet a válaszból: […]alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető (pl. alanyi adómentes). Az ingatlanértékesítés adókötelessé tétele tehát nem feltétel, hanem egyébként ez is egy olyan ügylet, amely esetében alkalmazni kell a fordított adózás szabályait.Közbevetőleg megjegyzendő: az Áfa-tv. 10. §-ának d) pontja alapján az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak termékértékesítésnek minősül. Ez a kérdés szerinti esetben csak akkor következik be, ha a fővállalkozó a megrendelő felé csak egyszer, és csak akkor számláz, ha az üzemcsarnok kulcsrakész állapotában kerül a megrendelőnek átadásra (részteljesítés nincs). Ha a megrendelővel kötött szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6685
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
6. találat: Importtevékenység "alvállalkozói"
Kérdés: Importkereskedelmi tevékenységet végző kft. az importtevékenységhez más vállalkozásoktól szállítási, raktározási, egyéb logisztikai tevékenységet vesz igénybe. Ezen tevékenységek közül melyeket lehet alvállalkozói tevékenységnek minősíteni, az iparűzési adó alapját csökkentőként számításba venni?
Részlet a válaszból: […]Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll.A vállalkozási szerződéssel kapcsolatos követelményeket az új Ptk. 6:238-6:256. §-ai tartalmazzák. Az új Ptk. - a hivatkozott helyen - felsorolja a vállalkozási szerződés körébe tartozó szerződéseket. A szállítási, raktározási,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6519
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Fővállalkozó alvállalkozói
Kérdés: Kérdésem az építőipari kivitelezési tevékenységnél merül fel abban az értelemben, hogy szerződései minden esetben vállalkozói szerződések, mind az alvállalkozói, mind a megrendelői felé. Saját kivitelezési részlege nincs, az egész építési tevékenységet a bevont alvállalkozókkal végezteti, és kvázi továbbszámlázza azok szolgáltatását a megrendelő felé. A helyiadó-törvény 52. §-a értelmezi az alvállalkozói teljesítést, a közvetített szolgáltatást. Úgy gondolom, hogy az adott fővállalkozói tevékenység olyan alvállalkozói teljesítmény, amely közvetített szolgáltatássá válik, mivel megfelel az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontjában elő­írt feltételeknek. Kérem álláspontjukat, hogy a konkrét tevékenységnél az ún. alvállalkozói számlák 100%-ban levonhatók-e az iparűzésiadó-alap megállapításánál, vagy mint közvetített szolgáltatás csak korlátozottan (500 millió forint árbevétel felett)?
Részlet a válaszból: […]vállalkozási szerződés alapján az alvállalkozók végzik el. (A fővállalkozó megrendelőjének például épületet értékesít, és nem az épület elemeit, az építéshez igénybe vett szolgáltatásokat!)A közvetített szolgáltatás értelmező rendelkezése alapján - a kérdésben leírt fővállalkozás esetében - a fővállalkozónak a megrendelővel kötött vállalkozási szerződésében annak kellene szerepelnie, hogy az "X" alvállalkozó által elvégzett burkolómunkát részben vagy egészében fogja továbbszámlázni, a számlában pedig[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6186
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: Fogorvos alvállalkozói
Kérdés: A fogorvosi rendelőket működtető cég szerződés alapján alvállalkozókkal működik együtt (fogtechnikai laboratóriumok, közreműködő fogorvosok). Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve
- -az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások együttes összegével,
- -az alvállalkozói teljesítések értékével.
Adóalap-csökkentő tétel-e az alvállalkozókkal kötött szerződés alapján számlázott összeg ellenértéke?
Részlet a válaszból: […]alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. A hatályos Ptk. XXXV. Fejezete (389-416. §-ai) részletezi a vállalkozási szerződéssel kapcsolatos előírásokat. A fogtechnikai laboratóriumokkal, a közreműködő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6119
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
9. találat: Alvállalkozó vagy szolgáltató?
Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége máshova nem sorolt egyéb rendeltetésű gépgyártás. A gyakorlatban takarmánykeverő üzemek gépeinek gyártását, összeszerelését végezzük. A megrendelővel kötött szerződésben szerepel, hogy alvállalkozó igénybevétele lehetséges. A végleges átadási határidő ismerete, az akkor folyó munkák és leterheltség dönti el az alvállalkozók igénybevételét. Új takarmánykeverő üzem létrehozása során az építőipari munkákra alvállalkozókat veszünk igénybe. A számlázás tételes, minden eladott gépet, terméket felsorolunk. Ha a szerződésben nem tudjuk nevesíteni az alvállalkozót, de a vele kötött szerződésből kiderül, mit vásároltunk, amit változatlan formában továbbadunk, hova könyveljük? Ha igénybe vett szolgáltatásként, az iparűzési adó alapjából levonható? Az építési naplóból megismerhető az alvállalkozó, miért kell ezt a szerződésben nevesíteni? Ha ezek fennállnak, probléma lehet-e az, ha nem könyvelünk közvetített szolgáltatást?
Részlet a válaszból: […]akkor az alvállalkozók által számlázott, elfogadott ellenérték alvállalkozói teljesítésnek minősül. Ez esetben viszont a megrendelő felé nem lehet gépet, terméket számlázni, mivel építési-szerelési munkával létrehozott építményről van szó. Ha nem így történik, akkor szóba sem jöhet az alvállalkozás.Persze még lehet közvetített szolgáltatás, ha teljesülnek az Szt.-ben és a Htv.-ben előírt feltételek. A Htv. 52. §-ának 40. pontja alapján: a kérdező cég által saját nevében vásárolt és harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészében, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke a közvetített szolgáltatás értéke. Ehhez a kérdező cégnél[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6083
10. találat: Alvállalkozó számára biztosított étkezés
Kérdés: Társaságunk alvállalkozó bevonásával helikopteres növényvédőszer-permetezést végzett. Az alvállalkozói szerződésben a megrendelő kötelezettségei között napi egyszeri meleg étkezés biztosítása szerepel az alvállalkozó részére. Az étkezésekről a vendéglátóhely által kiállított számlán feltüntették azt, hogy permetezéshez kapcsolódó ebéd. Ebben az esetben az alvállalkozói díj részének tekinthető-e az étkezés (ugyanúgy, mint a permetezéshez biztosított növényvédő szer), és az a természetbeni juttatások utáni járulék alól mentes?
Részlet a válaszból: […]költségként elszámolt összeg (a számlázott ebéd és járulékok) fedezete térül meg. Valójában azonban nem erről van szó.A vendéglátóhely a megrendelő felé számláz permetezéshez kapcsolódó ebédet, amelynek ellenértéke nem rendezhető az Szja-tv. 71. §-a alapján béren kívüli juttatásként, de nem tartozik az egyes meghatározott juttatások közé sem, mivel egyértelműen megállapítható, hogy az az alvállalkozó nevében étkező magánszemély jövedelme. Ebből következően a vendéglátóhely által számlázott bruttó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5638
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés