Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott alvállalkozó tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Igazolás nélküli pótmunka a beszámolóban

Kérdés: Az építőipari tevékenységgel foglalkozó cég egy csarnoképítésben alvállalkozóként vett részt. A vállalkozás leszámlázta a kialkudott ár szerinti tételeket. A pótmunka igazoltan pluszként jelent meg, amelyet a megrendelő elfogadott, viszont a fővállalkozóval szemben az igazolás a mai napig nem történt meg. Az ügy jogi útra terelődött. Ilyen esetben mi vonatkozik a pótmunkára, amelyet nem lehet számlázni?
Részlet a válaszból: […]megkapja. Így a peres eljárásba bekapcsolódik.A 2018. évi beszámolóhoz fel kell mérni, meg kell állapítani az elvégzett munka közvetlen önköltségét (függetlenül attól, hogy egyelőre nem számlázható!), és mint az építőipari tevékenység befejezetlen termelését készletre kell venni (T 231 - K 581). Ha a pótmunkát a fővállalkozó (illetve a fővállalkozó helyett a bíróság) igazolja, és az számlázható (T 311 - K 91-92, 467), akkor a készletre vételt meg kell szüntetni (T 581 - K 231). Amennyiben a bíróság a keresetet elutasítja, nem ismeri[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7929
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Kulcsrakész kivitelezés alvállalkozóinak elszámolása

Kérdés: A társaság építési fővállalkozóként épületek kulcsrakész kivitelezésével, felújításával foglalkozik, amelyet kizárólag alvállalkozókkal végeztet el. A munkák irányítására, illetve végzésére saját főállású munkavállalóval nem rendelkezik, az alvállalkozói teljesítmények - a számviteli törvény szerint - nem minősülnek közvetített szolgáltatásnak. Hogyan kell elszámolni a megrendelővel még el nem számolt, de ténylegesen elvégzett munkák készletre vételét mint befejezetlen termelést? Lehet-e aktivált teljesítményként?
Részlet a válaszból: […]igénybevétel nem minősíthető közvetített szolgáltatásnak, akkor az alvállalkozók által számlázott összeget, teljesítményt mint igénybe vett szolgáltatás költségét az 5. számlaosztályban kell elsődlegesen elszámolni. A kérdés szerinti esetben is erről van szó, bár a fővállalkozó a munkák irányítására, illetve végzésére saját főállású munkavállalóval nem rendelkezik.A számviteli törvény szerint a vásárolt szolgáltatás vagy közvetített szolgáltatás, vagy igénybe vett szolgáltatás, vagy egyéb szolgáltatás, vagy az eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatás. Az egyes szolgáltatások tartalmának részletezése nélkül is belátható, hogy a kérdésben leírt esetben az igénybe vett alvállalkozók teljesítménye csak igénybe vett szolgáltatásnak minősíthető, és ezért elsődlegesen az 5. számlaosztályban számolandó el.Az adott esetben így - a fentiek alapján - a fővállalkozás saját tevékenységnek minősül. A számviteli törvény értékelési szabályaiból következően az 5. számlaosztályban elszámolt költségeket kalkulációs egységenként (fővállalkozásonként) is gyűjteni kell (a mérlegfordulónapi készletérték meghatározásához).A közvetített szolgáltatásnak nem minősülő alvállalkozói teljesítmények számlázott összegei egyértelműen közvetlen költségnek tekintendők, és mint ilyenek, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7730
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Alvállalkozók - lakóingatlan építése

Kérdés: A Számviteli Levelek 328. számában a 6715. számú kérdésre adott választ azzal fejezték be: "Fontos! A válaszban a kérdésben említett alvállalkozókra hivatkoztunk. Meg kell azonban jegyezni, hogy a helyi iparűzési adó alapjának megállapítása során ezek a teljesítmények adóalapot csökkentő tételként nem vehetők figyelembe, mivel a Htv. előírása szerinti alvállalkozói teljesítményeknek nem felelnek meg". Úgy tűnik, hogy a válaszban hivatkozott szakasz ellentmondásban van a Htv. 52. §-ának 32. pontja szerinti előírással. Véleményünk szerint a lakóingatlan-építéshez a víz-gáz szerelésre, villanyszerelésre vagy külső vakolásra, szigetelésre kötött és elvégzett alvállalkozói munkák értékeivel csökkenthető a helyi iparűzési adó alapja.
Részlet a válaszból: […]jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően első ízben értékesített) lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés alapján vesz igénybe."A 6715. számú kérdésre adott válaszunk utolsó bekezdésében - sajnos - a törvényi előírásnak csak az első felét vettük figyelembe, mely szerint az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. A saját termelésű készletek közötti nyilvántartásba vétel esetén az adóalanynak (az építtetőnek) nincs megrendelője, akivel vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll, a lakások értékesítésekor pedig a vevőkkel adásvételi szerződést fog kötni.A Htv. előírásának második fele viszont a kérdező véleményét támasztja alá.Ideértendő annak a szolgáltatásnak (víz-gáz szerelésre, villanyszerelésre, külső vakolásra, szigetelésre kötött és elvégzett munkáknak) az ellenértéke is, amelyet az adóalany az általa (első ízben) értékesített új lakás előállításához a Ptk. szerinti, írásban megkötött vállalkozási szerződés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7159
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Élelmiszer-szállítás alvállalkozója

Kérdés: Egy szállítmányozással foglalkozó cég élelmiszer-szállításra, logisztikai szétszórására szerződést kötött vevőjével. A szerződés szerint a szállítandó árut a fuvarozó cég az ország területén több helyszínen felszedi, beszállítja egy központi raktárba, ahol szortírozás után kisebb kamionokba továbbrakva a végső helyszínre továbbszállítja, és átadja a vevő által megjelölt vállalkozásnak. A fenti szolgáltatáshoz a fuvarozó cég alvállalkozó-fuvarozót vesz igénybe, de nem a teljes feladatra, csak résztávolságra, például a központi raktárba történő beszállításra. Tekinthető-e a fenti ügylet alvállalkozói teljesítménynek, ha az adózó alvállalkozói szerződést köt a fuvarozójával, a vevővel kötött szerződésben pedig szerepel, hogy a fuvarozó alvállalkozót vehet igénybe? Milyen főkönyvi számlán kell nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]adózó számára, hogy az általa elvállalt fuvarozáshoz igénybe vett szolgáltató alvállalkozó-e vagy sem, mert ha alvállalkozói teljesítmény, akkor a helyi iparűzésiadó-alapja az alvállalkozói teljesítmény összegével csökkenthető.A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának 32. pontja szerint az alvállalkozói teljesítések értéke az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind a megrendelőjével, mind az alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. A fuvarozási szerződés bár a vállalkozási típusú szerződések közé tartozik, nem vállalkozási szerződés, mivel vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozási díj megfizetésére köteles. Így a fuvarozási tevékenységhez igénybe vett szolgáltatót a helyi adó alapjának meghatározása során sem lehet alvállalkozónak tekinteni, teljesítményét nem lehet adóalap-csökkentő tételként számításba venni.A számviteli, a helyi adózási előírások szerint is lehet viszont közvetített szolgáltatás, ha teljesülnek a közvetített szolgáltatással szembeni követelmények, például a Htv. 52. §-ának 40. pontjában elő­írtak szerint. Az önmagában kevés, hogy a vevővel kötött szerződésben szerepel, hogy a fuvarozó alvállalkozót vehet igénybe. A számlából[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6971
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Alvállalkozó által számlázott anyagok továbbszámlázása

Kérdés: "A" társaság az önkormányzat területén szennyvíztisztító telep kivitelezését végzi alvállalkozók bevonásával. "B" alvállalkozóval két különálló szerződést kötött. Az egyik szerződés szállítási szerződés, amely alapján "B" társaság szállítja a szennyvíztelep kivitelezéséhez szükséges gépészeti anyagokat, villamos vezérlőket, kábeleket, szivattyúkat, csővezetékeket. A másik szerződés vállalkozási szerződés, amelyben "B" társaság vállalja a szennyvíztelep építési, kivitelezési, gépészeti szakirányú munkáit. A szennyvíztelep létrehozása építésiengedély-köteles, az önkormányzat "A" társaságtól csak fordított adózással kiállított számlát fogad el. "B" vállalkozónak hogyan kell helyesen kiállítania a számlát a vállalkozási szerződés alapján számlázott teljesítésére vonatkozóan, illetve a szállítási szerződés alapján számlázott gépekre, anyagokra vonatkozóan?
Részlet a válaszból: […]kérdésben leírtak alapján - olyan beszerzést kell elsődlegesen készletre vennie, amelyre saját munka­erővel végzett tevékenysége során nincs szüksége, felelős lesz az így átvett eszközök minőségéért, gondoskodnia kell azok őrzéséről stb.)Valójában a helyes gyakorlat az lehetne, ha "B" társaság a már elvégzett kivitelezési munkákat számlázná, az e munkákhoz szükséges és ténylegesen felhasznált anyagokkal együtt, és - természetesen - erről szólna a vállalkozási szerződés is. (Az elvégzett munkáért való műszaki felelősség elképzelhetetlen csak a kivitelezés munkadíját tartalmazó, a szükséges anyagok nélküli vállalkozási szerződés esetében!) Amennyiben "B" társaságnak az anyagok beszerzése miatt fizetési nehézségei vannak, akkor a vállalkozási szerződésben állapodjanak meg abban, hogy "A" társaság azok beszerzéséhez előleget ad, amelyet majd a vállalkozási szerződés szerinti ellenértékbe beszámítanak. Az ilyen módon adott előleg is, és a vállalkozási szerződés szerinti ellenérték is fordítottan adózik.Ha az előzőekben leírtak a "B" társaság számára nem megfelelőek, akkor az általa számlázott anyagok ellenértékére az áfát fel kell számítania (egyenesen adózik), "A" társaság pedig - mint a vállalkozási tevékenységtől független - anyagbeszerzést számol el, azaz készletre veszi a beszerzett anyagokat.Az Szt. 51. §-ának (3) bekezdése alapján az előállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi] az idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, a vásárolt anyag tényleges beépítésekor.Az Szt. hivatkozott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6780

6. találat: Fordított adózás alvállalkozó, fővállalkozó, megrendelő kapcsolatában

Kérdés: A társaság (továbbiakban megrendelő) bérelt ingatlanon üzemcsarnokot építtet, ami építésiengedély-köteles. A megrendelő az építkezést fővállalkozóval végezteti el, aki viszont alvállalkozókat is bevon a kivitelezésbe. Kérdéseink:
1. Az alvállalkozó fordított áfás számlát bocsát ki a fővállalkozó felé, majd a fővállalkozó a megrendelő felé is fordított áfás számlát állít ki. Jól gondoljuk-e, hogy mind a fővállalkozó, mind a megrendelő a fordított áfás számla alapján az áfát levonásba helyezi, és egyben fizetendő áfaként is bevallja az adott időszaki bevallásában?!
2. Ha a fentiekkel kapcsolatban előlegszámlát bocsátanak ki a kivitelezés során, akkor az is fordított áfás kell hogy legyen?
3. Jól gondoljuk-e, hogy a fővállalkozó és a megrendelő közötti számlát az Áfa-tv. 10. § alapján termékértékesítésként kell továbbszámlázni?! Van-e ennek bármilyen jelentősége?
4. Jól gondoljuk-e, hogy nem befolyásolja a fentieket, hogy a fővállalkozó és a megrendelő az ingatlanértékesítéssel kapcsolatban nem jelentkezett be az áfa alá?
Részlet a válaszból: […]alkalmazási feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyiknek se legyen olyan jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető (pl. alanyi adómentes). Az ingatlanértékesítés adókötelessé tétele tehát nem feltétel, hanem egyébként ez is egy olyan ügylet, amely esetében alkalmazni kell a fordított adózás szabályait.Közbevetőleg megjegyzendő: az Áfa-tv. 10. §-ának d) pontja alapján az építési-szerelési munkával létrehozott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzendő ingatlan átadása a jogosultnak termékértékesítésnek minősül. Ez a kérdés szerinti esetben csak akkor következik be, ha a fővállalkozó a megrendelő felé csak egyszer, és csak akkor számláz, ha az üzemcsarnok kulcsrakész állapotában kerül a megrendelőnek átadásra (részteljesítés nincs). Ha a megrendelővel kötött szerződés szerint a fővállalkozó nemcsak az üzemcsarnok kulcsrakész állapotában számlázhat, akkor az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján történik a fordított adózás szerinti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6685
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Importtevékenység "alvállalkozói"

Kérdés: Importkereskedelmi tevékenységet végző kft. az importtevékenységhez más vállalkozásoktól szállítási, raktározási, egyéb logisztikai tevékenységet vesz igénybe. Ezen tevékenységek közül melyeket lehet alvállalkozói tevékenységnek minősíteni, az iparűzési adó alapját csökkentőként számításba venni?
Részlet a válaszból: […]végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll.A vállalkozási szerződéssel kapcsolatos követelményeket az új Ptk. 6:238-6:256. §-ai tartalmazzák. Az új Ptk. - a hivatkozott helyen - felsorolja a vállalkozási szerződés körébe tartozó szerződéseket. A szállítási, raktározási, egyéb logisztikai tevékenység szerződései egyik típusba sem sorolhatók be, tehát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6519
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

8. találat: Fővállalkozó alvállalkozói

Kérdés: Kérdésem az építőipari kivitelezési tevékenységnél merül fel abban az értelemben, hogy szerződései minden esetben vállalkozói szerződések, mind az alvállalkozói, mind a megrendelői felé. Saját kivitelezési részlege nincs, az egész építési tevékenységet a bevont alvállalkozókkal végezteti, és kvázi továbbszámlázza azok szolgáltatását a megrendelő felé. A helyiadó-törvény 52. §-a értelmezi az alvállalkozói teljesítést, a közvetített szolgáltatást. Úgy gondolom, hogy az adott fővállalkozói tevékenység olyan alvállalkozói teljesítmény, amely közvetített szolgáltatássá válik, mivel megfelel az Szt. 3. §-a (4) bekezdésének 1. pontjában elő­írt feltételeknek. Kérem álláspontjukat, hogy a konkrét tevékenységnél az ún. alvállalkozói számlák 100%-ban levonhatók-e az iparűzésiadó-alap megállapításánál, vagy mint közvetített szolgáltatás csak korlátozottan (500 millió forint árbevétel felett)?
Részlet a válaszból: […]teljesítmények összesenjének, bár a fővállalkozói tevékenység keretébe tartozó építési-szerelési (kivitelezési) munkákat vállalkozási szerződés alapján az alvállalkozók végzik el. (A fővállalkozó megrendelőjének például épületet értékesít, és nem az épület elemeit, az építéshez igénybe vett szolgáltatásokat!)A közvetített szolgáltatás értelmező rendelkezése alapján - a kérdésben leírt fővállalkozás esetében - a fővállalkozónak a megrendelővel kötött vállalkozási szerződésében annak kellene szerepelnie, hogy az "X" alvállalkozó által elvégzett burkolómunkát részben vagy egészében fogja továbbszámlázni, a számlában pedig külön tételben kellene szerepeltetnie "X" alvállalkozó teljesítményének a szerződés szerinti értékét. Ez esetben valósulna meg az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6186
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Fogorvos alvállalkozói

Kérdés: A fogorvosi rendelőket működtető cég szerződés alapján alvállalkozókkal működik együtt (fogtechnikai laboratóriumok, közreműködő fogorvosok). Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve
- -az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített szolgáltatások együttes összegével,
- -az alvállalkozói teljesítések értékével.
Adóalap-csökkentő tétel-e az alvállalkozókkal kötött szerződés alapján számlázott összeg ellenértéke?
Részlet a válaszból: […]értékének értelmező rendelkezését. E szerint az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Ptk. szerinti - írásban kötött - vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll. A hatályos Ptk. XXXV. Fejezete (389-416. §-ai) részletezi a vállalkozási szerződéssel kapcsolatos előírásokat. A fogtechnikai laboratóriumokkal, a közreműködő fogorvosokkal, továbbá a beteggel jogszerűen vállalkozási szerződés nem köthető,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6119
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

10. találat: Alvállalkozó vagy szolgáltató?

Kérdés: Társaságunk fő tevékenysége máshova nem sorolt egyéb rendeltetésű gépgyártás. A gyakorlatban takarmánykeverő üzemek gépeinek gyártását, összeszerelését végezzük. A megrendelővel kötött szerződésben szerepel, hogy alvállalkozó igénybevétele lehetséges. A végleges átadási határidő ismerete, az akkor folyó munkák és leterheltség dönti el az alvállalkozók igénybevételét. Új takarmánykeverő üzem létrehozása során az építőipari munkákra alvállalkozókat veszünk igénybe. A számlázás tételes, minden eladott gépet, terméket felsorolunk. Ha a szerződésben nem tudjuk nevesíteni az alvállalkozót, de a vele kötött szerződésből kiderül, mit vásároltunk, amit változatlan formában továbbadunk, hova könyveljük? Ha igénybe vett szolgáltatásként, az iparűzési adó alapjából levonható? Az építési naplóból megismerhető az alvállalkozó, miért kell ezt a szerződésben nevesíteni? Ha ezek fennállnak, probléma lehet-e az, ha nem könyvelünk közvetített szolgáltatást?
Részlet a válaszból: […]üzem létrehozására vállalkozási szerződést (építési-szerelési szerződést) kötöttek a Ptk. szerint, és ugyanúgy vállalkozási szerződést kötöttek az alvállalkozókkal is az építési-szerelési munkákra, akkor az alvállalkozók által számlázott, elfogadott ellenérték alvállalkozói teljesítésnek minősül. Ez esetben viszont a megrendelő felé nem lehet gépet, terméket számlázni, mivel építési-szerelési munkával létrehozott építményről van szó. Ha nem így történik, akkor szóba sem jöhet az alvállalkozás.Persze még lehet közvetített szolgáltatás, ha teljesülnek az Szt.-ben és a Htv.-ben előírt feltételek. A Htv. 52. §-ának 40. pontja alapján: a kérdező cég által saját nevében vásárolt és harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészében, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás értéke a közvetített szolgáltatás értéke. Ehhez a kérdező cégnél nemcsak a megrendelővel kötött szerződésben kell a közvetített szolgáltatás lehetőségének szerepelnie, de külön tételben kell a megrendelő felé kibocsátott számlában is feltüntetni.Ha az alvállalkozói teljesítés, illetve a közvetített szolgáltatás feltételeinek teljesülését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6083
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést