Lízingfizetési kötelezettség átvállalása

Kérdés: A cég úgy értékesít egy tehergépjárművet, hogy a vevő egy bizonyos összeg kifizetése mellett átvállalja a tehergépjárművet terhelő lízingszerződés hátralévő futamidejének fizetési kötelezettségeit is. A lízingcég "Átvállalási szerződés"-ben biztosította a vevő számára a lízing átvállalási lehetőségét. Kell-e a lízing összegének szerepelnie a számlában? Hogyan kell eljárni áfa szempontjából?
Részlet a válaszából: […] Feltételezhető, hogy a kérdést feltevő csak hallott azügyletről, annak sem a szerződésben rögzített elemeit, sem a vonatkozójogszabályi előírásokat nem ismeri.A válasznál abból kell kiindulni, hogy a tehergépjárművetcsak akkor lehet eladni, ha az eladó az adott eszköznek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 11.
Kapcsolódó címkék:  

Átvállalt lízingszerződés elszámolása

Kérdés: Az "A" cég pénzügyi lízingszerződést kötött a bankkal egy gép beszerzésére. A futamidő felénél "A" cég "B" cég részére átengedte, "B" cég pedig átvállalta a lízingszerződést. A bank "A" cég részére negatív összegű jóváíró számlát állított ki a hátralévő tőketartozásról. Kérem az ügylethez kapcsolódó könyvelési tételek bemutatását mind az "A", mind a "B" cégnél.
Részlet a válaszából: […] A könyvelési tételek bemutatása előtt egy kis pontosítás. Sem az Szt., sem az Áfa-tv. nem ismeri a jóváíró számlát. Az adott esetben helyesbítő számlát kellett kiállítani az Áfa-tv. 45. §-ában előírtak szerint, amelynek mindenképpen tartalmaznia kell az eredeti számla...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 14.
Kapcsolódó címke: