Átvállalt lízingszerződés elszámolása


Az "A" cég pénzügyi lízingszerződést kötött a bankkal egy gép beszerzésére. A futamidő felénél "A" cég "B" cég részére átengedte, "B" cég pedig átvállalta a lízingszerződést. A bank "A" cég részére negatív összegű jóváíró számlát állított ki a hátralévő tőketartozásról. Kérem az ügylethez kapcsolódó könyvelési tételek bemutatását mind az "A", mind a "B" cégnél.


Megjelent a Számviteli Levelekben 2004. október 14-én (92. lapszám), a kérdés sorszáma ott: 1891

[…] másrészt a levonható áfa csökkenését előírja a bankkal szembeni követelésként (T 368 - K 466); amennyiben a bank az áfát nem utalja át, azt az "A" cégnek elengedett követelésként kell elszámolnia (T 8893 - K 368), és annak összegével növelnie kell a társasági adó alapját; a bekerülési értéket csökkentő összeggel csökkenteni kell a gép bruttó értékét (T 161 - K 131); a bruttó érték csökkentése után meg kell állapítani a gép nettó értékét [biztos, hogy van nettó érték, mert valószínűsíthetően a kötelezettség csökkenése (a még fennálló tőketartozás) kevesebb, mint a gép könyv szerinti értéke], amelyet terven felüli értékcsökkenésként kell elszámolni (T 8664 - K 138); ezt követően a géppel kapcsolatos főkönyvi számlákat össze kell vezetni (T 138, 139 - K 131), és ezzel a gépet az állományból kivezették. A terven felüli értékcsökkenésként elszámolt összeg a Tao-tv. 8. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján növeli az adózás előtti eredményt, ugyanakkor a Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint a gép számított nyilvántartási értéke csökkenti az adózás előtti eredményt. Megjegyzés: amennyiben a kötelezettség csökkenése (a még fennálló tőketartozás) több lenne, mint a gép könyv szerinti értéke, akkor bruttó érték csökkentése után megállapított negatív nettó […]
 
Kapcsolódó címke:
 

Elküldjük a választ e-mailen*

*
*ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.