Cégautóadó alóli mentesség

Kérdés: Autókereskedő kft. – amely személygépkocsi-kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozónak minősül – megvásárolja az új személygépkocsit az importőrtől, forgalomba helyezi, megfizeti a kötelező gépjárműadót, majd 60 nap után kivonja a forgalomból, és a Közösségen belül "nullkilométeresen" értékesíti. Ez alatt a 60 nap alatt az autó az autókereskedő telephelyén áll, ezt a 60 napot adminisztrációs előírások miatt kell megvárni, az autókereskedő kft. már a vásárlás pillanatában tudja, hogy exportra fogja eladni az autót állandó partnereinek. A forgalomba helyezés az importőri előírások betartása miatt kötelező. Meg kell-e fizetni a cégautóadót ezekre az autókra?
Részlet a válaszából: […] A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/A. §-ának (1) bekezdése a cégautóadó-fizetési kötelezettséget határozza meg, a 17/B. §-ának (1) bekezdése azt, hogy az adóalany a tulajdonos, a 17/C. §-ának (1) bekezdése pedig az adófizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Elveszett foglaló

Kérdés: A társaság az autókereskedő ajánlata alapján megrendelt egy személygépkocsit, amelyre foglalót fizetett. A megállapodásban szerepelt, hogy a teljes vételárat a személygépkocsi beérkezése előtt a társaság átutalja a kereskedő számlájára. A társaság ezt nem tudta teljesíteni, emiatt a foglalót nem kapja vissza. Hogyan kell elszámolni a foglalót számviteli és adózási szempontból? A dokumentáláshoz milyen bizonylatok kellenek?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 6:185. §-ának (1) bekezdése szerint a másik félnek fizetett pénzt akkor lehet foglalónak tekinteni, ha annak fizetésére a kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. A kérdés szerinti esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 31.

Autókereskedő helytelen számlázási gyakorlata

Kérdés: Autókereskedő kft. autót ad el, amelyet a vevőnek bank finanszíroz meg. Így a vevő a kereskedőnek az önrészt fizeti meg készpénzben, amelyről a kereskedő előlegszámlát állít ki. Majd a kereskedő a teljes összegről kér számlát a banktól, mert a vevő a továbbiakban már a banknak tartozik, ugyanis a bank a kereskedőnek átutalja a befizetett önrésszel csökkentett tartozást. A kereskedő így az előlegszámlát sztornírozza, hogy ne szerepeljen duplán. Helyes-e az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...vállalta át, az önrésszel csökkentett összegben hitelt nyújt a vevőnek.Ha a bank lízingeli az autót, akkor azt a lízingbe adás előtt az autókereskedőnek az eladási áron számláznia kell a bank felé. Az autókereskedőnek a számlázott összeget – áfa nélkül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 27.

Használt személygépkocsi vásárlása külföldről

Kérdés: Társaságunk áfaalany, használt gépkocsit vásárolt Németországból, nem továbbértékesítési célból. A regisztrációs adót megfizettük. Magyarországon az autót forgalomba helyezték. Az így beszerzett személyautóra az áfa bevallása, elszámolása hogyan történik? Mi lesz az áfa alapja? A beszerzés során felmerültek közvetítői, szállítási díjak stb.
Részlet a válaszából: […] ...külföldön nyilvántartásba vett autókereskedő értékesítette a használt ingóságot (személygépkocsit) saját nevében, úgy elképzelhető, hogy az ügyletet a viszont­eladókra vonatkozó speciális áfaszabályok szerint kezelte. Ekkor – ha tehát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 25.

Zárt végű pénzügyi lízing, szabálytalanul

Kérdés: Autókereskedő cégként a készletre beszerzett autókat zárt végű pénzügyi lízing keretében finanszírozzuk: az importőr számlázza felénk az autókat, a társaság a finanszírozó felé a zárt végű lízing igénybevételéhez, a lízingcég visszaszámlázza társaságunknak ugyanazon az áron. Amikor az autót a végső vevőnek eladjuk, a lízing végtörlesztése után kiszámlázzuk a tényleges ügyfélnek. Ha készletfinanszírozási konstrukció igénybevételéhez mindenképpen szükséges kiállítanunk a kimenő számlát, az áfás, számviteli szempontból árbevétel? Újra készletre vesszük, a végső vevőnek eladjuk, az is árbevétel? Ez így iparűzési adó szempontjából sem jó. Mi a probléma?
Részlet a válaszából: […] ...a pénzügyi lízingre vonatkozó ismereteket nem körültekintően alkalmazták.A kérdező eléggé pontatlanul fogalmazott: egyrészt az autókereskedő cég finanszíroz, másrészt számláz a finanszírozó cég felé. Az nem derül ki egyértelműen, hogy a lízingszerződést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 30.

Megbízással kapcsolatos költségek elszámolása

Kérdés: Autókereskedő cég hogyan jár el helyesen, illetve milyen bizonylatok kibocsátására kötelezett abban az esetben, ha a vevő meghatalmazza őt, hogy helyette végezze el az átíratást stb.? A vevő ennek a fedezetét pénzben átadja. A bizonylatok a vevő nevére szólnak. Miről kell a bevételi, illetve a kiadási pénztárbizonylatot kiállítani? Kinek a nevére? Mi a megoldás?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben leírt esetben szóban vagy írásban kötött megbízásról van szó. A megbízott autókereskedő a vevő nevében jár el, ezért a megbízója (a vevő) helyett fizetett illetéket, egyéb tételeket a bevételei, a költségei, ráfordításai között nem mutathatja ki....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 21.

Használatba adott eszköz nyilvántartása áruként

Kérdés: A 2013. évi változások között van egy paragrafus, amelyik rendelkezik a használatba vett eszközök elszámolásáról. Ha cégünk megvásárol egy keverőt, ami normál esetben tárgyi eszköz, de ezt nem saját célra veszi meg, hanem használatba adja a vevőnek X időre, majd ezen időszak letelte után eladja a vevőnek, vagy térítés nélkül átadja, akkor is ki lehet az áruk között mutatni?
Részlet a válaszából: […] ...vett. Ebből az következik, hogy a vállalkozó vette átmenetileg használatba úgy, hogy az bemutatási, kipróbálási célt szolgáljon (autókereskedők által használt bemutatóautók, tesztautók).A kérdező a jövőbeni vevőnek adja használatba az eszközt, nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 21.

Kiállított személygépkocsi eltulajdonítása

Kérdés: Az autókereskedő céghez a beszállítója egy nagy értékű, új személygépkocsit helyezett ki, mint "kiállítási többletautót". A számlázás ekkor még nem történt meg. A személygépkocsit – annak ellenére, hogy állandó őrzés alatt állt – ellopták. A lopást követően a beszállító az ellopott személygépkocsiról áfás számlát állított ki az autókereskedő részére. Helyesen járt el? (A kérdező több kérdést is feltett, azokra a válaszban utalunk, az ismétlések elkerülése érdekében.)
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó szabályaira. A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a kiállítási tárgyként átadott személygépkocsi nem került át az autókereskedőhöz. A két félnek írásban rögzítenie kellett, hogy mennyi ideig lesz kiállítási tárgy a személyautó, és mikor megy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 22.

Regisztrációs adó könyvelése

Kérdés: Hogyan kell könyvelni a regisztrációs adót?
Részlet a válaszából: […] ...tételeket, így a regisztrációs adót is, függetlenül attól, hogy azt a társaság közvetlenül fizette meg az adóhatóságnak, vagy az autókereskedő számlája tartalmazza azt. Könyvelése az első esetben: T 161 – K 463-11, a második esetben: T 161 – K...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Eladhatatlan személygépkocsi értékvesztése

Kérdés: Egyik ügyfelünk új gépjárművek forgalmazásával és szervizelésével foglalkozik. 2010. december 31-én készleten lévő személygépkocsik közül 2 db-ot 2008. 04. hónapban vásároltak. Ezek a járművek teljesen újak, nulla kilométeresek. Mégis értékvesztesnek lehet nyilvántartani, mert senki nem akarta megvásárolni 2010-ben, de eddig 2011-ben sem. Az ügyfelek az idén gyártott járművek iránt érdeklődnek, nem foglalkoznak a 2008. évben gyártottakkal. Elszámolhat-e az autókereskedő a 2008. évben vásárolt járművek után értékvesztést? Akkor is, ha időközben ezeknek a típusoknak a beszerzési ára az egyiknél nőtt, a másiknál csökkent?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a készleten lévő személygépkocsiesetében el kell számolni az értékvesztést.Az Szt. 56. §-ának (1) bekezdése alapján, ha a vásároltkészlet (áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősenés tartósan magasabb, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 21.
1
2
3