Tokenek cseréje esetén kapott tokenek elszámolása, áfája

Kérdés: A társaságunk közvetítő szerepet játszik abban, hogy a vevő (felhasználó) tokeneket tudjon rajtunk keresztül cserélni a decentralizált tőzsdén. A tranzakció úgy zajlik le, hogy a felületünkön keresztül egy okosszerződéssel végzett interakció során lebonyolításra került a tokenek cseréje. Az okosszerződés automatikusan jutalékot küld nekünk, szintén tokenben. Az okosszerződésben látható, hogy kik vettek részt a tranzakcióban, de csak elektronikus azonosítók (pl. IP-cím) alapján, de konkrét vevőnevet, -címet nem tudunk hozzákapcsolni, hiszen semelyik decentralizált tőzsdén nem állnak rendelkezésre ilyen adatok. A jutalékként kapott tokeneket a későbbiekben át tudjuk váltani kriptovalutára, majd/vagy fiat pénzre. A kérdésem az, hogy hogyan kell ezeket a tranzakciókat a könyveinkben szerepeltetni, illetve a kapott jutalékhoz kapcsolódik-e számlakiállítási kötelezettség? Véleményem szerint csak akkor szerepeltethetem a könyvelésben, amikor megtörténik a jutalékként kapott token átváltása kriptovalutára (egyéb követelésként, az átváltás napján érvénybe lévő kriptoárfolyamon), illetve fiat pénzre. A kérdés az, hogy ez egyéb bevétel, vagy a jutalék (mint szolgáltatás ellenértéke) értékesítés árbevétele? A számlázással kapcsolatban azt gondolom, hogy mivel kizárólag tokenben van meghatározva az ellenérték, és nem azonosítható természetes adatok alapján a vevő, számla kiállítására nem kerül sor. Az ügylet áfamentes?
Részlet a válaszából: […] ...többféle megközelítés is megtalálható, így vagyoni értékű jogként, pénzügyi eszközként, követelésként és készletként (saját bányászat esetén pl.) történő kimutatása is. Az értékelési eljárás pedig a besorolás alapján történik.Tulajdonságából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Bányajáradék elszámolása

Kérdés: A fizetendő bányajáradék összegét a költségek vagy a ráfordítások közé kell könyvelni? Az éves beszámolóhoz kapcsolódó önköltségszámítás során a bányajáradék beépül-e a termék közvetlen önköltségébe?
Részlet a válaszából: […] ...tételek nincsenek. Az eszköz bekerülési értékének része lehetne, ha a bányajáradékot az eszközhöz egyedileg hozzá lehetne kapcsolni.A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. §-a (3) bekezdése szerint a bányajáradék mértéke a kitermelt ásványi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 14.

Kriptovaluták adózása

Kérdés: Ügyfelünk kriptovaluta-bányászattal foglalkozik. A tevékenység nem tartozik az áfatörvény hatálya alá, így alapvetően áfafizetési kötelezettség, levonási jogosultság nincs. A vállalkozás bővíteni szeretné tevékenységét, és bányászgépek üzemeltetését is szeretné végezni (más bányászgépeit üzemeltetné megbízás alapján). Kérem a véleményüket arra vonatkozóan, hogy az említett "üzemeltetési tevékenység" az áfatörvény hatálya alá tartozó értékesítésnek fog-e minősülni? Abban az esetben, ha igen, akkor a levonható áfa meghatározásánál alkalmazható-e arányosítás a tételesen nem elkülöníthető költségek esetében? Az arányosításnál hogyan kell meghatározni az arányosítandó bevételt? A kibányászott, leváltott vagy pénzforgalmi számlán megjelenő bevételek valamelyike értelmezhető-e az áfatörvény szerinti termékértékesítésnek/szolgáltatásnyújtásnak?
Részlet a válaszából: […] ...elkülönítés lehetősége nem adott, nem végezhető el. [Áfa-tv. 123. § (1), (3) bekezdés.]Információink szerint a kriptovaluták bányászata, a különböző kriptovalutákkal (kriptoeszközökkel) végzett tevékenységek és az azokkal végzett tranzakciók,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Bányászati jog minősítése

Kérdés: A bányászati jogot vagyoni értékű jogként, vagy ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogként kell nyilvántartani a könyvelésben?
Részlet a válaszából: […] ...törvényi meghatározás hiányában a bányászati jog a bányászati tevékenység végzéséhez szükséges, alapvetően a magyar állam javára megszerzett bányászati jog hasznosításba adása (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 28/A. §-a alapján)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 24.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések III.

Kérdés: A Számviteli Levelek 412. számában a 8018. kérdésre adott válasz folytatása.
Részlet a válaszából: […] ...eltöltött időszakának az elismeréseként jogszabály által kötelezően fizetett juttatás (idetartozik a törzsgárdatagsági jutalom és a bányászati hűségjutalom is).A jubileumi jutalom értéke nem önálló tevékenységből származó bevételnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 10.

Sajátos személyi jellegű egyéb kifizetések

Kérdés: Az eredeti kérdést a Számviteli Levelek 409. számában a 7987. kérdés tartalmazza, emiatt itt azt nem ismételjük meg. Az eredeti kérdésre itt csak a jóléti és kulturális költségekre, az egyéb személyi jellegű kifizetésekre vonatkozik a válasz.
Részlet a válaszából: […] ...eltöltött időszakának az elismeréseként jogszabály alapján kötelezően fizetett juttatás (idetartozik a törzsgárdatagsági jutalom és a bányászati hűségjutalom is).A jubileumi jutalom értéke nem önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Közösen finanszírozott olajkút fúrása

Kérdés: Olajtermeléssel foglalkozó két társaság közösen kíván egy területet feltárni. Az egyikük jogosult a bányászati tevékenységre az adott területen, de az olajkút fúrását közösen (50-50 százalékban) finanszírozzák. Sikeres kutatás esetén a kitermelt olajat egymás között a fenti arányban megosztják, és külön értékesítik. Melyik társaság mutatja ki a kutat a könyveiben? A kutatás jogosultja, vagy szabadon eldönthetik? Az üzemeltetés során hogyan számolhatják el az üzemeltetés költségeit, a kitermelt olaj átadását? Mi a helyzet akkor, ha a kutatási engedély jogosultja nem kíván részt venni a kútfúrásban, de engedélyezi a másik társaságnak a kutatást, amelyet az 100 százalékban finanszíroz? Ez esetben hogyan történik a bányajáradék bevallása és megfizetése?
Részlet a válaszából: […] ...is csak az egyik társaság tudja a könyveiben kimutatni. Logikus alapon annak a társaságnak a könyveiben kell szerepelnie, amely társaság a bányászati tevékenységre jogosultságot szerzett (nevezzük ezt "A" társaságnak).Az előző bekezdésben leírtakból következően, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 12.

Bitcoin nyilvántartása

Kérdés: A bitcoint (illetve bármilyen kriptovalutát) melyik számlaosztályban kell nyilvántartani? Hogyan kell könyvelni a vásárlást, a bányászatot? Év végén át kell értékelni? Milyen módon? Például ha 100 bitcoint vásárolok 1000 euróért, akkor év végén az 1000 euró december 31-i árfolyamán tartom nyilván 100 bitcoint, vagy figyelembe kell vennem, hogy éppen mennyi a piaci értéke, és ahhoz is igazodni kell december 31-én?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból kell kiindulni, hogy a bitcoin nem jogszabály által meghatározott fizetőeszköz, értékpapír vagy birtokba vehető dolog. A bitcoin csak virtuálisan létezik, olyan anonim fizetést biztosító virtuális eszköz, amelyet a hálózaton keresztül használhatnak fel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 18.

Bányató területének telekadója

Kérdés: Társaságunk bányavállalkozónak minősül. A bányaművelés eredményeként a bányaüzem területének – a bányafelügyelet által jóváhagyott műszaki terv alapján – meghatározott részén a bányaművelés már befejeződött, míg más részein a külszíni bányászati tevékenység még folyik. Annak megerősítését kérjük, hogy a bányaüzem azon területe, amelyen a kitermelés megszűnt, nem tartozik 2017-től a helyi telekadó hatálya alá.
Részlet a válaszából: […] ...értendő. E szerint a bányató olyan, a bányaművelés befejezését követően fennmaradt állóvíz, amely külszíni és föld alatti bányászati tevékenység során az ásványi nyersanyagok feltárása és kitermelése következtében a felszín alatti vízkészletből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 13.

Kavics vagy bányászati jog értékesítése

Kérdés: A kft. kavics kitermelésére vonatkozó bányászati joggal bír egy magántulajdonban lévő terület felett, fizeti a bányajáradékot. A bányászati tevékenységet nem a kft. végzi. A földben lévő kavicsot kitermelés nélkül, szerződésben eladja a kitermelést végző vállalkozásnak. A kitermelt kavics mennyisége alapján számlázza a kft. a kitermelést végző felé a kavicsot a piaci érték töredékéért, mivel a kitermelés költségei nem a kft.-nél jelennek meg. A szóban forgó esetben kavics vagy kibányászatlan kavics értékesítése történik, azaz termékértékesítés vagy a bányászati jog értékesítése valósul meg?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott ellenértéket egy összegben kell számláznia. Ez esetben a kft. nem kavicsot értékesített, hanem a kitermelés jogát, a bányászati jogot.Az is lehet, hogy a kft. a földben lévő kavicsot ugyan kitermelés nélkül adja el, de a szerződésben nem az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 12.
1
2
3