Befektetett eszközök alsó értékhatára

Kérdés: Az Szt. 24. §-ának (1) bekezdése szerint befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. Tehát nem kötelező, csak szabad. Ez a gyakorlatban így is van, hiszen néhány irodaszer akár évtizedekig is használható, de értékének sekélysége miatt mégsem tekinti senki tárgyi eszköznek, hanem a beszerzéskor anyagköltségként számolja el. Az egyértelműség miatt célszerűnek tűnik, ha a vállalkozás számviteli politikájában összeghatárral rögzíti, hogy meddig anyag valami, és milyen értéktől tárgyi eszköz. A kérdés az, hogy mekkora lehet ez az összeg?
Részlet a válaszából: […] ...értékük alapján nem lehet egyrészt a készletek (anyagok), másrészt a tárgyi eszközök közé besorolni. A tárgyi eszközök a befektetett eszközök közé tartoznak. A tárgyi eszközök közé pedig azok az eszközök sorolandók be, amelyeknek az a rendeltetése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 13.
Kapcsolódó címke:

Tárgyi eszközök év végi értékelése

Kérdés: Az új Szt. szerint a befektetett eszközöket év végén piaci értéken kell értékelni. Honnan lehet tudni, melyik eszköznek mennyi a piaci értéke? Az egyedi nyilvántartásnak milyen adatokat kell tartalmaznia? Az Szt. és a Tao-tv. szerinti különböző leírási kulcsok miatti különböző nettó értékeket ugyanazon piaci értékre kell-e korrigálni?
Részlet a válaszából: […] ...naprakészen az egyedi nyilvántartásban is rögzíteni kell.Az új Szt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a törvényben meghatározott befektetett eszközök (ideértve a rendeltetésszerűen használatba vett tárgyi eszközöket is) piaci értéke jelentősen meghaladja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. január 3.