Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott beruházás bekerülési értéke tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beruházás költsége saját munkavállalónál

Kérdés: Az Szt. 47. §-a (4) bekezdésének d) pontja alapján a bekerülési (beszerzési) érték részét képezik a beruházástervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházáslebonyolítás díjai, közvetlen költségei. Aberuházás megvalósítása érdekében saját munkavállalói jogviszonyban álló műszaki ellenőröknek a bér és bérjárulékon felül milyen egyéb közvetlen költsége számolható el (pl. cafeteria, kiküldetési költség, telefon, üzemanyag stb.)? Egyúttal kérdés, hogy a kizárólag beruházással foglalkozó munkavállalók (ideértve az ingatlanfejlesztési projekten dolgozó igazgató, menedzserek, asszisztensek) bérköltsége aktiválható-e az adott ingatlanra?
Részlet a válaszból: […]elengedhetetlen feltétele a beruházó cég oldaláról a műszaki ellenőrzés. Így egy konkrét beruházás műszaki ellenőrzését végző munkavállalónak az ellenőrzéssel összefüggően eltöltött idejére jutó közvetlen munkabére, bérpótléka, bérkiegészítő fizetése, bérjáruléka hozzákapcsolható az adott beruházás bekerülési értékét meghatározó tételekhez. A műszaki ellenőrnek a konkrét beruházás műszaki ellenőrzésével összefüggő kiküldetésével kapcsolatos költségek (utazás, szállás, napidíj), sajátgépkocsi-használat költségtérítése, ha megfelelően, egyértelműen az adott beruházásra dokumentált, része lehet a bekerülési (beszerzési, előállítási) értéknek. A cafeteria, a telefonhasználat díja azonban nem tekinthető a közvetlen költségek közé tartozónak (a telefon legfeljebb akkor, ha a számla tételesen tartalmazza a hívásokat, és abból kigyűjtésre kerülnek a konkrét beruházáshoz kapcsolódó tételek).Az utolsó kérdéshez kapcsolódó álláspontunk a következő:Önmagában az a tény, hogy a munkavállalók kizárólag[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 8354
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Beruházás lebonyolításának költségei

Kérdés: Társaságunk kizárólag egy beruházási projekt lebonyolítására jött létre, annak szervezésével, lebonyolításával foglalkozik. Feladata a vagyonkezelésbe adott ingatlan őrzése a beruházás megkezdéséig, az EU-s támogatás megíratása, a beruházással kapcsolatos közbeszerzések kiírása stb. Az így felmerült költségek közül melyek aktiválhatók? Jól gondoljuk, hogy a fent említett őrzési költség nem számolható el?
Részlet a válaszból: […]lebonyolításban közreműködő ügyvezető, a projektasszisztens összes költségét, a kizárólagosan a beruházás lebonyolítására létrehozott társaság működésével kapcsolatosan fel­merülő költségeket is, amelyeket azonban nem tételesen, hanem mint lebonyolítási költség kell a beruházást megvalósító társaság felé számlázni, illetve a számlázásig azt befejezetlen termelésként kell kimutatni.Hangsúlyozni kell, hogy csak a lebonyolítás költségei tartoznak ide. A kérdés szerint feladata a vagyonkezelésbe adott ingatlan őrzése is a beruházás megkezdéséig. A beruházást megvalósító társaság vagyonkezelésébe adott ingatlanról van szó? És mi ez az ingatlan? Telek vagy épület? És az milyen kapcsolatban van a megvalósuló beruházással? Ezekre a kérdésben nincs utalás. Így az őrzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5887
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Műszaki ellenőrzés költségei

Kérdés: A kft.-nél a beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőr költsége aktiválható-e a beruházásra?
Részlet a válaszból: […]beruházás megvalósításának, a beruházás lebonyolításának nélkülözhetetlen eleme. Ezért a beruházás megvalósításának a műszaki ellenőrzését végző személy költségeit a beruházás érdekében felmerült tételként kell figyelembe venni: vállalkozási szerződés alapján végzett műszaki ellenőrzés esetén a számlázott összegben kell elszámolni, a kft. saját munkavállalója által végzett műszaki ellenőrzés esetén a műszaki ellenőrzést végző által ténylegesen, dokumentáltan a műszaki ellenőrzés időtartamára elszámolt bér- és bérjárulékok, valamint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5752

4. találat: Beruházás bekerülési értékébe tartozó költségek

Kérdés: A társaságnak néhány ingatlan értékesítésén túlmenően egyéb értékesítése a társaság megalakulása óta nem volt. 2007-ben saját tulajdonú telkén bevásárlóközpont-építésbe kezdett. A kivitelezésre vállalkozási szerződést kötött. A tervezési, szakértői, régészeti és egyéb kapcsolódó feladatok elvégzésének a díjait a beruházási számlán könyvelték. A társaságnál két ügyvezető van. Az egyik a tulajdonos, aki megbízási díjat kap, a másikat munkaszerződéssel foglalkoztatják. Ezenkívül van még egy fő kereskedelmi menedzser, egy fő projektmérnök, egy fő adminisztrátor. Az ő bérüket, illetve járandóságaikat el lehet-e a beruházás költségei között számolni? Másból a társaságnak most nincs bevétele, és már szervezik a következő bevásárlóközpont építését, közben kötik a leendő bérlőkkel a bérleti szerződést. Hozzárendelhető-e mindenki bére az adott beruházáshoz, vagy el kellene azt határolni?
Részlet a válaszból: […]munkabére és annak járulékai, továbbá a munkájukkal, tevékenységükkel kapcsolatos egyéb költségek elszámolására vonatkozóan már nem adható ilyen egyértelmű válasz. Az elszámolás alapvető feltételét az határozza meg, hogy mit rögzítettek a megbízási, illetve a munkaszerződésben, s az mennyiben függ össze a konkrét beruházás megvalósításával. A két ügyvezető tevékenységével kapcsolatosan felmerülő költségek csak akkor és olyan összegben számolhatók el egy adott beruházás ráfordításai között, amilyen arányban azzal összefüggnek, és azt a velük külön-külön megkötött szerződés tartalmazza. Az ügyvezetők tevékenysége és az adott beruházás megvalósítása közötti kapcsolatot, annak az össztevékenységhez viszonyított arányát, költségeit dokumentálni kell. A beruházáshoz szorosan kapcsolódó tevékenység például az előkészítéssel, a műszaki ellenőrzéssel összefüggő feladatok ellátása (ha azt nem a kérdés szerinti projektmérnök végzi!), de a jövőbeni bérlőkkel kapcsolatos reklámtevékenység, piackutatás, szerződéskötés stb. azonban már nem sorolható a beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe tartozó ráfordítások közé. A beruházás hasznos ráfordításai közé nem tartozó költségek viszont a felmerülés időszakának az eredményét terhelik, akkor is, ha a társaságnak nincs bevétele, azt nem lehet időbelileg elhatárolni. Így a társaság mindaddig veszteséges lesz, amíg a beruházás nem fejeződik be, amíg a bevásárlóközpont rendeltetésének megfelelően nem vehető használatba, amíg a jövőbeni bérlők bérleti díjai nem fedezik a társaságnál felmerülő költségeket. A kérdés alapján egyértelmű, hogy a kereskedelmi menedzser és az adminisztrátor bére, járulékai, a tevékenységükhöz kapcsolódó egyéb költségek nem tartoznak a bevásárlóközpont-beruházáshoz egyedileg hozzárendelhető tételek közé, azok a felmerülés időszakának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3735
Kapcsolódó tárgyszavak: ,