Irodaház bekerülési értékébe tartozhat-e a mélyhűtő kamra?

Kérdés: A cég irodaházat épít saját részére. Az épület bekerülési értékébe tartozhat-e az üzemi konyhához épített mélyhűtő kamra?
Részlet a válaszából: […] A válasznál abból indulunk ki, hogy - ismereteink szerint - a mélyhűtő kamrának van egy építmény része (amelyben a technológiát elhelyezték), és van egy mélyhűtést biztosító technológiai berendezés, esetleg berendezések. Számviteli szempontból mindenképpen külön-külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Önkormányzati beruházás továbbszámlázása

Kérdés: Önkormányzatunk szerződést köt egy kivitelezővel útfelújításra. Az útfelújítás során a más tulajdonában lévő helyrajzi számon is elvégzik az útbekötést. Az önkormányzat kifizeti a kivitelezés teljes költségét, majd a másik tulajdonosnak (különmegállapodás alapján) továbbszámlázza a kivitelező által kiszámolt, rá jutó beruházás költségét. Helyesen jár-e el az önkormányzat, ha az idegen tulajdonra jutó rész beruházási értékét beruházásként könyveli, és a továbbszámlázást ingatlan értékesítéseként vagy pedig közvetített szolgáltatásként kellene-e könyvelni, mind a kiadási (K335), mind a bevételi (B403) oldalon?
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat az idegen tulajdonban lévő területen kiépített új út beruházásának megrendelője. A számla az önkormányzat nevére szól, ezért a beruházást, közgazdasági jellege alapján, a költségvetési számvitelben a K62 rovaton kell elszámolni, a pénzügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 12.

Egyedi iroda kialakítása a bérlő által

Kérdés: Cégünk ipari csarnokot épít. Az egyik bérlőnk egyedi iroda kialakítását kérte. A bérleti szerződést úgy fogalmazták meg, hogy az irodakialakítás extra költségei a bérbevevőt terhelik. A bérbeadó, azaz a cégünk szerződött a kivitelezővel. A kivitelezési munkák arányos részét (ami a szerződésben megnevezésre került) pedig továbbszámlázta a bérbevevő (a megkeresésben: bérbeadó) részére. A bérbevevő felé számlázott összeg minek minősül a cégünknél? Beszélhetünk-e itt közvetített szolgáltatásról? Milyen módon kell a könyveinkben szerepeltetni?
Részlet a válaszából: […] A kérdező cég által a bérbevevő felé számlázott összeget az áfa felszámításával kell számlázni, az áfa nélküli számlázott összeget pedig árbevételként kell kimutatni.Az irodakialakítás extra költségeit a kérdező cég felé tételesen kell számláznia, és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 10.

Beruházáshoz biztosított anyag

Kérdés: Cégünk az épületberuházás elvégzésével egy kivitelező vállalatot bízott meg. Korábbi elképzelése szerint a kivitelezést a cég végezte volna el, ezért különböző anyagokat szerzett be, jelentős mennyiségben. Ezen anyagokat most a kivitelező rendelkezésére bocsátotta. Hogyan kell az anyagok bekerülési értékét az épületberuházás bekerülési értékében számításba venni?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a kérdés szerinti vásárolt anyag is része lesz a megvalósuló épületnek, a vásárolt anyag bekerülési értékét - beépítés után - a beruházás megvalósításával kapcsolatos tételek között el kell számolni. Kérdés az lehet, hogy a cégnél vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 13.

Devizás beruházási számla árfolyam-különbözete

Kérdés: Társaságunk 2022. évben tárgyieszköz-beszerzést hajtott végre. A beruházási szállítót saját devizaszámlán rendelkezésre álló devizával egyenlítette ki 2022. 10. 18-án. Az eszköz 2022. évi aktiválásakor (2022. 11. 07.) az alábbi kérdések merültek fel:
- A beruházási szállítói számlán mutatkozó árfolyam-különbözettel kell a beruházás bekerülési (aktiválási) értékét módosítani?
- Vagy az aktiválás napján kell megvizsgálni, hogy az aktiválás napján milyen árfolyam-különbözet keletkezik a beszerzéskori számlaérték és az aktiválás napján érvényes árfolyammal számított számlaérték között, és ezzel a különbözettel kellene a beruházás bekerülési értékét módosítani?
Részlet a válaszából: […] A kérdés arra utal, hogy aki megfogalmazta a kérdéseket, nem ismeri a számviteli szabályokat. Árfolyam-különbözetet elszámolni a beruházási szállító számlája kiegyenlítésekor, illetve a mérlegfordulónapi értékeléskor a kötelezettséghez kapcsolódóan lehet, illetve kell.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 9.

Kisvállalkozói kedvezmény

Kérdés: Kkv igénybe vehetné-e a kisvállalkozói kedvezményt a 2023. adóévben, és csökkentheti-e az adózás előtti eredményét, ha a több éven át húzódó beruházást 2022. évben befejezte, a kérdéshez kapcsolódó tárgyi eszközt (gépek, berendezések) 2022. adóévben kifizette, de az üzembe helyezése, aktiválása 2023. évben történik meg?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. § (1) bekezdés zs) pont szerint a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értékével lehet csökkenteni az adóalapot. Ez azt jelenti, hogy mindig abban az adóévben csökkenthető az adózás előtti eredmény, amikor a ráfordítások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 23.

Fejlesztési tartalékból beszerzett tárgyi eszköz értékesítése

Kérdés: Társaságunk 2021-ben fejlesztési tartalék felhasználásával tárgyi eszközt vásárolt, ami megfelelt a Tao-tv. követelményeinek. Most adódott egy lehetőség, a szóban forgó eszközöket értékesíteni szeretnénk. Lehetséges-e ez, van-e valamilyen korlát a fejlesztési tartalékból vásárolt eszköz esetében az értékesítésre vonatkozóan? Például el kell-e telnie valamennyi időnek, hogy eladhassa a társaság az eszközt a fejlesztési tartalék miatt?
Részlet a válaszából: […] A Tao-tv. 7. §-a (1) bekezdésének f) pontja a fejlesztési tartalék képzéséről, (15) bekezdése a fejlesztési tartalék feloldásáról, illetve fel nem használása esetéről rendelkezik.Az adózó a fejlesztési tartalékot a lekötése adóévét követő négy adóévben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 15.

A lekötési díj része-e a bekerülési értéknek?

Kérdés: Az alább leírt esetben alkalmazható-e az Szt. 47. § (3) bekezdésének e) pontja? Az áramszolgáltató számlájában szereplő lekötési díj, illetve a számlában szereplő egyéb díjak bekerülhetnek-e a tárgyi eszköz bekerülési értékébe? Az egyik eszköz megvalósulásához - elektromosjármű-töltőállomás - szerződést kötöttünk az áramszolgáltatóval kizárólag ezen eszköz ellátására vonatkozóan. Ám a beruházás külső okok miatt nem valósult meg a tervezett időpontban, ezért a lekötött árammennyiség után a szolgáltató lekötési díjat számláz, egészen addig, amíg a fogyasztás meg nem indul a töltőn keresztül.
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 47. §-a (4) [és nem (3)] bekezdésének e) pontja szerinti, a földgáz, villamos energia, ivóvíz beszerzése esetén ... a szolgáltató által ... a fogyasztónak történő értékesítésről kiállított számlában szereplő, külön jogszabály szerint kötelezően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Fejlesztési tartalék bérbeadásra épített lakásra

Kérdés: Építőipari generálkivitelező kft. kulcsrakész lakásokat értékesít 5% áfával, illetve lakásokat ad bérbe 27% áfával speciális áfakörös bejelentkezés alapján. A kft. a korábbi években fejlesztési tartalék címén lekötött tartalékba helyezett 30 millió forintot. Az elkészült lakást nem értékesíti, hanem bérbe adja. A bérbeadásra épített lakás - amennyiben azt aktiválja a használatbavételkor - aktiválandó értéke megvalósítható-e a lekötött tartalékból?
Részlet a válaszából: […] A rövid válasz az, hogy a lekötött tartalékból nem valósítható meg.A számviteli előírások figyelembevétele mellett a következők szerint kell eljárni:A költségek felmerülésének időszakában- a kulcsrakész állapotban értékesítésre kerülő lakások, illetve- a bérbeadás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Kapott kötbér, kapott térítés elszámolása

Kérdés: A beruházás befejezése, az aktiválás előtt az egyik beszállító a késedelmes teljesítés miatt kötbért fizetett. A másik szállító a nem szerződésszerű teljesítés miatt a más vállalkozóval elvégeztetett munkát térítette meg. Hogy kell elszámolni a kapott kötbért és a kapott térítést?
Részlet a válaszából: […] A beszállító késedelmes teljesítése miatt kapott kötbért az Szt. 77. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján az egyéb bevételek között kell elszámolni a pénzügyi rendezéskor, illetve amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti évhez (évekhez)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 26.
1
2
3
14