Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott beszerzés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Beszerzés előtt felmerült költségek

Kérdés: Egyedi igényeknek megfelelő gépet szerzünk be, amelyet külföldön gyártanak. A gyártás során külföldre történő utazások (repülőút) szükségesek a gép paramétereinek egyeztetése érdekében. Ezen tárgyalások, egyeztetések kiadásai (utazás, napidíj, gépkocsibérlet stb.) a gépet megrendelő kft.-nél költségek lesznek, vagy a majd elkészült és üzembe helyezett egyedi gép bekerülési értékében kell figyelembe venni?
Részlet a válaszból: […]megfelelő gép külföldön történő előállításához szükséges speciális ismeretek átadása, a különböző megoldások közötti választás, egyeztetés - ha más módon nem oldható meg - igényli a külföldre történt utazást. Így az egyedi géphez egyértelműen hozzákapcsolhatók a külföldre utazás költségei (repülőjegy), napidíj, a külföldön igénybe vett gépkocsibérlet, szállás költségei stb., amelyeket az egyedi gép bekerülési értékében kell számításba venni.Az előbbiek szerinti költségeket (a napidíj kivételével) - a megfelelő bizonylat alapján - közvetlenül az egyedi gép beruházási számláján kell elszámolni, azokat az 5. számlaosztályban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6150
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Készpénzes beszerzések könyvelése

Kérdés: A készpénzes beszerzések pénztári megjelenítése feltétlenül kötelező-e azon a napon, amikor a vásárlás történt? A több munkaterületen dolgozók, tulajdonosok, ügyvezetők nem tudják napokig leadni a számlákat. A napokkal, esetleg hetekkel a vásárlást követően kiadásba tett készpénzes beszerzések áfájának levonásba helyezéséhez megfelelő-e így a bizonylat?
Részlet a válaszból: […](utalványozása) alapján, milyen elszámolási határidővel (maximum 30 nap) lehet készpénzt kiadni.Az elszámolásra kiadott készpénzről a pénztáros, a pénzkezeléssel megbízott személy tételes analitikus nyilvántartást köteles vezetni. Ezen nyilvántartás tartalmazza a készpénzfelvevő nevét, a pénzfelvétel időpontját, a pénzfelvétel jogcímét, az elszámolásra ki­adott összeget, az elszámolás határidejét, az elszámolás időpontját, a felhasznált összeget, a visszafizetett összeget, a pénztári bevétel tételszámát.Az elszámolásra kiadott készpénz könyvelése: T 3613 - K 381, kiadási pénztárbizonylaton az átvevő elismeri a készpénz átvételét, és hivatkoznak az elszámolásra kiadott készpénz nyilvántartásának sorszámára.Az elszámolásra kiadott készpénzzel a készpénz átvevője az elszámolás határidejéig köteles elszámolni. Az elszámoláskor indokolt jegyzékbe foglalni a ténylegesen elköltött, elszámolásra átvett készpénz dokumentumait (jellemzően számláit), megállapítani a ténylegesen elköltött (esetleg túlköltött) összeget, a megmaradt készpénzt, a túlköltött készpénzt és a jegyzéket a bizonylatokkal a pénztárosnak, a pénzkezeléssel megbízottnak átadni.Könyvelés a felvett készpénzzel történő elszámoláskor:- a ténylegesen elköltött készpénz bizonylatai alapján a beszerzés, a szolgáltatás igénybevételének könyvelése az elszámolási (és nem a pénztár-!) számlával szemben: T 1-3, 51-53, 466, 86 - K 3613;- a visszafizetett összeg könyvelése: T 381 - K 3613;- a túlköltött összeg kifizetése: T 3613 - K 381.Mint látható, az elszámolásra átvett készpénz elszámolásának bizonylatai nem érintik a pénztárszámlát. Nem is kell, hogy érintsék, hiszen ezen készpénzes számlák kiegyenlítése nem a pénztárból történt közvetlenül,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5629
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Közösségi beszerzések átértékelése

Kérdés: A Közösségen belüli beszerzéseket devizaeladási árfolyamon könyveljük. Év végén át kell értékelni a tételeket MNB középárfolyamra, és könyvelni kell, nyitás után pedig visszakönyvelni?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségeket viszont át kell értékelni. Az átértékelés során a társaság által választott, és év közben is alkalmazott, a mérlegfordulónapra vonatkozó devizaárfolyamot (az adott esetben a devizaeladási árfolyamot) kell használni. Az átértékelésből adódó, összevontan árfolyamnyereséget mutató egyenleget a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között, az összevontan árfolyamveszteséget mutató egyenleget a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni, azt visszakönyvelni a következő év elején nem lehet. A kérdésből arra lehet következtetni, hogy a számviteli elszámolás során alkalmazandó devizaárfolyam és az Áfa-tv. szerint alkalmazandó devizaárfolyam közötti eltérést nem érzékelik. A Közösségen belüli beszerzéseket áfafizetési kötelezettség terheli. Ehhez az áfaalapot forintban az Áfa-tv. 80. §-a alapján kell meghatározni. A forintra történő átszámításhoz a devizaeladási árfolyam használandó, de alkalmazható az MNB hivatalosan közzétett devizaárfolyama is, ha erről az állami adóhatóságnak előzetesen bejelentést tettek. Így a számviteli elszámolásoknál alkalmazott, feltételezhetően belföldi hitel­intézet által jegyzett devizaeladási árfolyammal az áfa alapja is meghatározható, nincs szükség az MNB hivatalosan közzétett devizaárfolyamára. Meg kell azonban jegyezni, hogy az Áfa-tv., illetve az Szt. szerinti teljesítés időpontja lényegesen eltérhet egymástól,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 5430

4. találat: Német adóalanytól vásárolt alkatrész áfája

Kérdés: Korábbi belföldi beszállítóm helyett egy német adóalanytól vásárolok alkatrészeket. Hogyan kell elszámolnom a beszerzés áfáját?
Részlet a válaszból: […]számlát vagy egyéb bizonylatot később kapja meg a vevő, mint a teljesítés napját magában foglaló adómegállapítási időszakról adandó bevallás benyújtásának határideje, akkor az áfafizetési kötelezettség a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik. Az Áfa-tv. 36. §-a (1) bekezdésének b) pontja értelmében a Közösségen belülről történő beszerzések esetén - főszabály szerint - a levonási jog keletkezése megegyezik az adófizetési kötelezettség időpontjával. Az adólevonási jog azonban az Áfa-tv. 35. §-a alapján csak a tárgyi feltétel (egyéb okiratok, bizonylatok, amelyek hitelt érdemlő módon tartalmazzák az adó összegének meghatározásához szükséges adatokat) birtokában gyakorolható. Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. október 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2381
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

5. találat: Termékbeszerzés a Közösségen belül

Kérdés: Operatőri tevékenységhez a kft. nagy értékű eszközt vásárolt (nem személygépkocsit) EU-tagállamból. A fizetés euróval történik, forintszámláról. Hogyan történik a könyvelése, az áfa bevallása?
Részlet a válaszból: […]Közösségen belülről történő termékbeszerzés után saját nevében megfizetett, amely terméket az adólevonásra jogosító tevékenységéhez szerzett be, és a termékbeszerzéshez nem kapcsolódik államháztartási támogatás. Közösségen belülről történő termékbeszerzésnél az adólevonási jog keletkezésének időpontja megegyezik az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával. A Közösségen belülről történő termékbeszerzés legfontosabb áfaszabályai ismertetése után a kérdésre adandó választ kezdjük a számviteli elszámolással. A külföldi fél számlája alapján a kft.-nek könyvelnie kell a szerződés szerinti teljesítés időpontjával (ez az időpont nem feltétlenül egyezik meg az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjával) a beruházás értékét, a számlában szereplő devizaértéknek a szerződés szerinti teljesítéskor érvényes, a kft. által választott devizaárfolyamon átszámított forintértékét (T 161 - K 455). A beruházás értékének könyveléséhez közvetlenül áfaelszámolás nem kapcsolódik (ld. később). Ha az elszámolási betétszámláról (a forintszámláról) történik a külföldi szállító számlájának kiegyenlítése, akkor a hitelintézet eladja a devizát, tehát a kiegyenlítést a kiegyenlítéskori devizaárfolyamon átszámított forintértékkel kell elszámolni (T 455 - K 384). A szállító számláján mutatkozó különbözet elszámolása, ha a beszerzett eszköz - rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg, a különbözettel a bekerülési értéket kell módosítani (T 161 - K 455 vagy T 455 - K 161), - rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, az eszközt aktiválták, a különbözetet árfolyamveszteségként, illetve árfolyamnyereségként kell elszámolni (T 8762 - K 455, illetve T 455 - K 9762). Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában meg kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1979
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Tárgyieszköz-beszerzés áfájának visszaigénylése

Kérdés: Az áfabevallás 27. sorában kiemelendő a tárgyieszköz-beszerzés alap- és áfaösszege. Ebben a sorban csak a már aktivált tárgyi eszközök alapját és áfáját lehet kiemelni, vagy a folyamatban lévő, a még nem aktivált beruházásét is? A problémánk alapvetően abból adódik, hogy a tehergépjármű beszerzése például a III. negyedévben történt, aktiválni viszont csak a IV. negyedévben lehet. Így az egyik időszakban még nem, a másik időszakban pedig már nem vagyunk jogosultak az áfa visszaigénylésére.
Részlet a válaszból: […]ha a beszerzés tárgyi eszközként elszámolható, a korábban vissza nem igényelt, előzetesen felszámított adó göngyölített összege legalább 200 000 forinttal meghaladja az ugyanezen időszakban fizetendő adó göngyölített összegét, az adóalany a beszerzés adóval növelt ellenértékét megfizette, és a beruházás bekerülési értékeként a beruházási számlán elszámolta. Az Áfa-tv. a visszaigénylést a fenti kritériumok maradéktalan teljesítéséhez köti, de nem teszi függővé azt az eszköz aktiválásától, a használatbavételi engedély kiadásától, a beruházás megtérülésétől stb., mint ahogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1377
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

7. találat: Tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (eva)

Kérdés: A 2004. évtől szeretnék áttérni az evára. Mi a teendő a 2002-ben beszerzett tárgyi eszközökkel? Amennyiben az evás időszak alatt történik a tárgyi eszközök kivonása, akkor azt termékértékesítésnek kell tekinteni, és az áfát is meg kell fizetni?
Részlet a válaszból: […]az Eva-tv. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja csak a bejelentés évében, a jelen esetben a 2003. évben beszerzett tárgyi eszközök vonatkozásában ír elő befizetési kötelezettséget. Az eszközöknek az evás időszakban történő kivonása miatt nem keletkezik áfafizetési kötelezettség, így azt nem is kell bevallani. Természetesen, ha a tárgyi eszközök kivonása értékesítés formájában
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. július 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 1332
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,