Beszerzés előtt felmerült költségek

Kérdés: Egyedi igényeknek megfelelő gépet szerzünk be, amelyet külföldön gyártanak. A gyártás során külföldre történő utazások (repülőút) szükségesek a gép paramétereinek egyeztetése érdekében. Ezen tárgyalások, egyeztetések kiadásai (utazás, napidíj, gépkocsibérlet stb.) a gépet megrendelő kft.-nél költségek lesznek, vagy a majd elkészült és üzembe helyezett egyedi gép bekerülési értékében kell figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] ...Szt. 47. §-ának (1) bekezdése alapján az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 9.

Készpénzes beszerzések könyvelése

Kérdés: A készpénzes beszerzések pénztári megjelenítése feltétlenül kötelező-e azon a napon, amikor a vásárlás történt? A több munkaterületen dolgozók, tulajdonosok, ügyvezetők nem tudják napokig leadni a számlákat. A napokkal, esetleg hetekkel a vásárlást követően kiadásba tett készpénzes beszerzések áfájának levonásba helyezéséhez megfelelő-e így a bizonylat?
Részlet a válaszából: […] ...kiadják, azt a kiadással egyidejűleg könyvelni kell. A kérdésben leírt esetben azonban a pénz kiadásakor még nincs meg a készpénzes beszerzések számlája (az csak később áll majd rendelkezésre, akkor, amikor a készpénz átvevői az átvett pénz ellenében elvégzik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 31.

Közösségi beszerzések átértékelése

Kérdés: A Közösségen belüli beszerzéseket devizaeladási árfolyamon könyveljük. Év végén át kell értékelni a tételeket MNB középárfolyamra, és könyvelni kell, nyitás után pedig visszakönyvelni?
Részlet a válaszából: […] ...szerint - devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.Ezen előírásból az következik, hogy a Közösségen belülibeszerzések esetében beszerzett eszközöket (tárgyi eszközöket, készleteket) nemkell (nem szabad) a mérlegfordulónappal átértékelni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 3.

Német adóalanytól vásárolt alkatrész áfája

Kérdés: Korábbi belföldi beszállítóm helyett egy német adóalanytól vásárolok alkatrészeket. Hogyan kell elszámolnom a beszerzés áfáját?
Részlet a válaszából: […] ...Közösségen belülről történő termékbeszerzések után azÁfa-tv. 20/A §-ának (2) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség abeszerzésről kiállított bizonylat (számla, egyszerűsített számla vagy egyéb, abeszerzést hitelesen dokumentáló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 27.

Termékbeszerzés a Közösségen belül

Kérdés: Operatőri tevékenységhez a kft. nagy értékű eszközt vásárolt (nem személygépkocsit) EU-tagállamból. A fizetés euróval történik, forintszámláról. Hogyan történik a könyvelése, az áfa bevallása?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben szereplő beszerzés az Áfa-tv. 7/A §-ának (1)bekezdése szerint a Közösségen belülről történő beszerzésnek minősül. Ezentermékbeszerzésnél - az Áfa-tv. 14/B §-ának (1) bekezdése alapján - ateljesítés helye a termék feladásának vagy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 11.

Tárgyieszköz-beszerzés áfájának visszaigénylése

Kérdés: Az áfabevallás 27. sorában kiemelendő a tárgyieszköz-beszerzés alap- és áfaösszege. Ebben a sorban csak a már aktivált tárgyi eszközök alapját és áfáját lehet kiemelni, vagy a folyamatban lévő, a még nem aktivált beruházásét is? A problémánk alapvetően abból adódik, hogy a tehergépjármű beszerzése például a III. negyedévben történt, aktiválni viszont csak a IV. negyedévben lehet. Így az egyik időszakban még nem, a másik időszakban pedig már nem vagyunk jogosultak az áfa visszaigénylésére.
Részlet a válaszából: […] ...Áfa-tv. 48. §-a (4) bekezdésének bb) pontja az Szt. hatálya alá tartozó adóalanyok tárgyieszköz-beszerzéseivel kapcsolatos visszaigénylési szabályokat tartalmazza.Az említett jogszabályhely alapján nyilvántartásaikat az Szt. szerint vezető adóalanyok esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 4.

Tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (eva)

Kérdés: A 2004. évtől szeretnék áttérni az evára. Mi a teendő a 2002-ben beszerzett tárgyi eszközökkel? Amennyiben az evás időszak alatt történik a tárgyi eszközök kivonása, akkor azt termékértékesítésnek kell tekinteni, és az áfát is meg kell fizetni?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben (a törvényi feltételek teljesülése esetén) 2004-től tér át az evára, úgy a 2002-ben beszerzett tárgyi eszköz után nem keletkezik az eva választásával befizetendő áfája, mivel az Eva-tv. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontja csak a bejelentés évében, a jelen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. július 24.