Gyorshajtás miatti bírság elszámolása

Kérdés: A társaság tulajdonában álló személygépkocsival az alkalmazott több esetben gyorshajtást követett el. Hogyan kell elszámolni a kiszabott bírság összegét? Keletkezik-e a bírság miatt bármilyen adó-, illetve járulékteher?
Részlet a válaszából: […] ...válasznál abból kell kiindulni, hogy a bírságot a szabálytalanul közlekedő magánszemélynek meg kell-e térítenie, vagy nem kell megtérítenie.Ha a bírságot a szabálytalanul közlekedő magánszemély nem téríti meg, akkor a társaság tulajdonában lévő személygépkocsi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 12.

Adóalap-növelés bírság címen

Kérdés: Gyorshajtás miatt kiszabott belföldi, illetve külföldi helyszíni bírságról nincs határozat. Jól gondoljuk, hogy nem kell megnövelni e bírságokkal a társaságiadó-alapot?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdésének e) pontja szerint az adózás előtti eredmény növelésének feltétele - többek között -, hogy határozatban, jogerősen, bírság kiszabása történjen meg. A helyszíni bírság nevében is bírság, jogerős, de nem határozattal állapítják meg, így azzal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 16.

Bírság aktiválása

Kérdés: Beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást a kihirdetés után az egyik pályázó megtámadta és felülvizsgálták. Emiatt 500 E Ft bírságot kaptunk, amit ki kellett fizetni a közbeszerzési eljárást felülvizsgáló szervezetnek. Ezen túlmenően még a hatósági eljárási díjat is át kellett utalnunk három külföldi cégnek, egyenként 450 E Ft-ot. A fenti bírság és a hatósági eljárás díja beszámítható-e majd megvalósuló beruházás értékébe? Aktiválható-e?
Részlet a válaszából: […] ...egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege.A közbeszerzési eljárás helytelen, jogellenes lebonyolításamiatt fizetett 500 E Ft-os bírság nem kapcsolható közvetlenül a beruházáshoz,az eszközbeszerzéshez, nem tekinthető a közbeszerzési eljárásnormál-költségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 10.

Közigazgatási bírság elszámolása

Kérdés: Társaságunk tulajdonában lévő gépjárművek után közigazgatási bírságot fizetünk a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó szabályok megsértése miatt. Hogyan kell elszámolni? Személyi jellegű kifizetés, vagy bírság és a társaságiadó-alapot növelő tétel?
Részlet a válaszából: […] ...válasz attól függ, hogy kit bírságoltak meg. Ha atársaságot, mint a gépjármű tulajdonosát, akkor a fizetett bírságot az egyébráfordítások között kell elszámolni, és annak összegével a társasági adó alapjamegállapítása során az adózás előtti eredményt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 3.

Jogerős bírság növeli az adóalapot

Kérdés: A Tao-tv. 8. § (1) bekezdés e) pontja szerint növeli az adózás előtti eredményt "a jogerős határozatban megállapított bírság, továbbá az adózás rendjéről, továbbá a társadalombiztosításról szóló törvények szerinti jogkövetkezményekből adódó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege, kivéve ha önellenőrzéshez kapcsolódik". A "jogerős határozatban megállapított bírság" azt jelenti-e, hogy minden magyarországi államigazgatási szerv (pl. Munkaügyi Felügyelőség, ÁNTSZ) által kiadott, jogerős határozatban kiszabott bírsággal növelni kell az adóalapot?
Részlet a válaszából: […] ...minden jogerős államigazgatási határozatbanmegállapított bírságra vonatkozik a rendelkezés, továbbá - mivel a törvény nemszűkíti le - az államigazgatási határozat mellett más - pl. a bíróság - általhozott jogerős határozatban megállapított bírságra is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 16.