Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott birtokba adás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Birtokbaadás vagy tulajdonbaadás

Kérdés: 2007-ben eladtuk egyik telephelyünket. A birtokbaadás 2007. február 28-án volt. A teljes összegről állítottuk ki a számlát. A tulajdonbaadás az utolsó részlet kifizetésekor, 2007. június 30-án lesz. Március hónapban - a szerződésnek megfelelően - egyes épületeket elbontottunk, talajméréseket és tereprendezéseket végeztünk. Mikor kerül kivezetésre nyilvántartásunkból az ingatlan? Meddig számolunk el értékcsökkenést? A pótmunkálatok költségként kerülnek elszámolásra?
Részlet a válaszból: […]mint megrendelésre végzett munkák ellenértékét - a vevő felé számlázni kell. Ha a számlázás nem történik meg, akkor a ténylegesen felmerült költségeket rendkívüli ráfordításként kell elszámolni, mint a vevőnek térítés nélkül nyújtott szolgáltatás költségeit (növeli az adózás előtti eredményt). Amennyiben az épületek elbontása, a talajmérések, a tereprendezés elvégzése a telephely-értékesítés feltétele volt, akkor ezen munkákat a birtokbaadás előtt kell elvégezni, és akkor a felmerült költségek fedezete a telephely-értékesítés árbevétele (tehát ezen költségek a vállalkozási tevékenység érdekében merültek fel). A telephely-értékesítés ellenértékét a birtokbaadás időpontjával kell[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3152
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Adásvétel birtokba adás nélkül

Kérdés: 2006-ban ingatlanértékesítés történik olyan ingatlan esetében, amelyet a vevő már korábban engedéllyel használt, területre lépési engedélyt kapott, ezért a birtokba adási eljárás lefolytatásától a felek eltekintenek. Mi legyen a számlán a teljesítés dátuma? A földhivatali bejegyzés 2006-ban lesz. Helyes-e a számlán a 20 százalékos áfa feltüntetése? Mi a helyzet akkor, ha a bérlő veszi meg az ingatlant?
Részlet a válaszból: […]megfizetni és a dolgot átvenni. Ha a birtokba adás az adásvétel megtörténte előtt már teljesült, akkor azt megismételni nyilvánvalóan nem kell. Az adásvételi szerződésbe viszont rögzíteni kell az eladás (a vétel, a teljesítés) napját, és ezt kell a számlán is a teljesítés dátumaként feltüntetni. Az Szt. 72. §-a alapján az árbevétel elszámolásának feltétele a szerződés szerinti teljesítés, amelyet a vevőnek kiállított, elküldött, a vevő által elfogadott, elismert számla dokumentál. És ez igaz a vevőnél is a beszerzés elszámolásakor. A földhivatal is az ingatlan tulajdonjogát az adásvételi szerződés szerinti teljesítési időponttal jegyzi be. Az Áfa-tv. 6. §-ának (1) bekezdése szerint: termékértékesítés a birtokba vehető dolog ellenérték fejében történő átengedése, mely az átvevőt tulajdonosként való rendelkezésre jogosítja. Nem követelmény itt a birtokba adás, mivel adásvételről van szó, és nem a (2) bekezdés a) pontja szerinti bérletről, illetve részletvételről. Az Áfa-tv. 16. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján az adófizetési kötelezettség termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál - általában - a teljesítés, a részteljesítés időpontjában keletkezik. Ha e törvény rendelkezéseiből más nem következik, a teljesítés időpontjának megállapítására a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebből is az következik, hogy az adásvételi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 2654
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,