Elveszett bizonylatok pótlása

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a gazdasági társaság olyan – esetleg több évet érintő – bizonylatai (vevői, szállítói számlák, pénztárkiadási bizonylatok stb.), amelyek nehezen pótolhatók, elvesznek, megrongálódnak? Jegyzőkönyvet kell felvenni? Az adóhatóságnak jelezni kell?
Részlet a válaszából: […] Az Szt. 169. §-ának (2) bekezdése szerint a könyvvitelielszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus és részletező nyilvántartásokatis) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 28.