Egyéni vállalkozó bizonylatkiállítási kötelezettsége

Kérdés: Az egyéni vállalkozó kiállíthat-e pénztárbevételi, ill. -kiadási bizonylatot? Egy könyvelő szerint az egyéni vállalkozó nem kötelezett pénztári nyilvántartás vezetésére úgy, mint a társas vállalkozások, ezért neki nem kell ilyen bizonylatot kiállítania. Egy üzletet bérbe adok egy egyéni vállalkozónak, amiről kiállítom a számlát, és ráírom, hogy a bérlő a bérleti díjból levonta az szja-előleget. Erről a levonásról nem kapok bizonylatot, ezért azt kértem, hogy adjon a bérlő egy pénztárbevételi bizonylatot, hogy azt ő "visszavette" tőlem. Az ő könyvelője szerint ez nem lehetséges, mert az egyéni vállalkozó nem kötelezett ilyesmire. A mi könyvelőnk viszont ragaszkodna valamilyen bizonylathoz, ami a levonást igazolja.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 10. §-a rendelkezik a nyilvántartási szabályokról, amely szerint nyilvántartást bizonylat alapján kell vezetni, azaz a nyilvántartásba adatot beírni, azt módosítani vagy törölni csak bizonylat alapján lehet. A törvény külön nem írja elő az egyéni vállalkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 12.

Cserélt áru bizonylatolása

Kérdés: A vásárláskor a boltban a vevő áfás számlát kért munkahelyi elszámolásra. Féléves garanciaidőn belül visszahozza a cipőt, jogos a reklamációja, visszaadjuk a pénzt. Hogyan kell ezt helyesen bizonylatolni, hogy ne legyen ugyanazon árura kétszeres elszámolás a munkahelyen? Jóváíró számlát állítunk ki a pénz visszaadásakor, amelynek eredeti példányát a vevővel aláírás ellenében átvetetjük? Kell-e ragaszkodnunk - ez esetben - a vásárláskor kiadott eredeti számlához?
Részlet a válaszából: […] Amikor a boltban a vevő - az adott esetben cipőt - vásárol,és azt a munkaadójával meg kívánja téríttetni, akkor nem csak áfás számlát kelladni, de ennek a számlának a munkaadó (cég) nevére kell szólnia. E nélkül aztköltségként elszámolni nem lehet, a számlát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 24.

Érték nélküli visszavétel bizonylatolása

Kérdés: Cégünk nyomatókba tonerek és festékpatronok utántöltésével is foglalkozik. Az üres, kifogyott festékpatronokat, tonereket vagy visszavásároljuk, vagy érték nélkül vesszük vissza a magánszemélyektől. Ez utóbbi esetben mi a teendő? Milyen bizonylat alapján történjen a könyvelés?
Részlet a válaszából: […] ...a magánszemélyek ragaszkodnak az üres festékpatronok,tonerek átvételének a bizonylatolásához, akkor célszerű az átvételről - erre acélra kialakított - belső bizonylatot kiállítani, amely tartalmazza azátadó/átvevő azonosításához szükséges adatokat, továbbá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 24.

Az internethasználat bizonylata

Kérdés: Cégünk az adómentes béren kívüli juttatás keretén belül (Szja-tv. 1. számú mellékletének 7.11. pontja alapján) az internethasználat havi előfizetési díját a munkavállaló nevére, illetve vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számla alapján téríti meg. Néhány munkavállalónk a "díjnet" elektronikusszámla-kibocsátó rendszerén keresztül jut hozzá a havi internetszámlájához, amelynek a kinyomtatott változatát adja le a munkáltatónak. Ezt az így kinyomtatott számlát a munkáltató elfogadhatja? Szükséges-e a munkavállalótól hiteles számlát kérni? Kell-e a befizetést igazoló bizonylatot kérni a megtérítéshez?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 7.11. pontja szerintegyéb indokkal adómentes a munkáltató által biztosított ingyenes vagykedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri,a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását).A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 7.

Visszaszállított termék bizonylatolása

Kérdés: Társaságunk a külföldi anyavállalattól szerzi be termékeit, amelyeket - ha nem értékesítette Magyarországon - visszaszállítja az anyavállalatnak. Ugyanezen termékek esetében a társaság a belföldi vevő részére is, lehetőséget biztosít a vevő általi visszaszállításra. A termék tulajdonjoga minden esetben átszáll a társaságra, illetve a vevőre. Van-e lehetőség számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával korrigálni a korábbi értékesítést, vagy a vevőnek kell visszaszámláznia? A társaságunk által nem értékesített termék anyavállalat által történő visszavételéhez a társaságnak kell-e számlát kiállítania, vagy befogadhatja az anyavállalat által kiállított jóváíró számlát? Minőségi, mennyiségi kifogás az értékesítéshez kapcsolódóan nem merült fel.
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 168. §-a alapján a számlával egy tekintet alá esőokirattal szemben a legfontosabb követelmény, hogy kétséget kizáróan az adottszámlára hivatkozva, annak adattartamát módosítsa. A kötelező adattartalomnélkülözhetetlen eleme többek között: - hivatkozás arra a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 15.

Árverésen vásárolt eszközök bizonylata

Kérdés: A felszámolási eljárás alá került egyik szövetkezet telepén az APEH Végrehajtási Osztálya által megtartott árverésen szövetkezetünk több, tárgyi eszköznek minősülő eszközt vásárolt. A vásárlás értékéről a végrehajtótól nyugtát, majd később hivatalos árverési jegyzőkönyvet kaptunk. Szeretnénk a tárgyi eszközöket állományba venni, de az adóstól számlát nem kaptunk. A Végrehajtási Osztály tájékoztatása alapján nem is kapunk. Helyes ez így? Az árverési jegyzőkönyv lehet a beszerzés és az állományba vétel bizonylata?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. 120. §-ának (1) bekezdése szerint: aki a dolgot hatósági határozat vagy árverés útján szerzi meg, tulajdonossá válik, tekintet nélkül arra, hogy korábban ki volt a tulajdonos. Ebből az előírásból az következik, hogy a kérdező szövetkezetnek az árverés útján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 28.

Cégautóadóhoz bizonylat

Kérdés: A cégautóadó megfizetése esetén milyen jogszabály írja elő a menetlevél vagy útvonal-nyilvántartás vezetésének kötelezettségét?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. alapján cégautóadó fizetése esetén nincs útnyilvántartás vezetési kötelezettség. A cégautóadó fizetéséhez határozza meg az Szja-tv. a magáncélú használat fogalmát 2004. évtől, amely szerint magáncélú használat, ha bármely körülmény vagy dokumentum (így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 19.

Munkába járás költségeinek bizonylatolása

Kérdés: Az Szt. 166. §-a alapján a munkába járás útiköltségének elszámolásához a dolgozónak milyen bizonylatokat kell leadnia? Elegendő-e a bérlet, illetve a jegy, vagy szükség van számlára is? Intézményünk a 78/1993. kormányrendelet szerint 80, illetve 86 százalék utazási költségtérítést fizet.
Részlet a válaszából: […] A munkába járás helyközi utazási bérletének, illetve menetjegyének a munkáltatót terhelő részét az intézmény kétféleképpen számolhatja el.Amennyiben az utazási bérletet, illetve a menetjegyet a munkavállaló a saját nevében vásárolja meg, a munkáltató pedig a bérlet,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 13.

A reprezentáció bizonylatai

Kérdés: A reprezentációs költségek elszámolásához a számlán kívül még milyen dokumentum szükséges?
Részlet a válaszából: […] A válaszhoz a reprezentáció Szja-tv. szerinti fogalmából kell kiindulni.Reprezentáció: a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. december 11.

Az előleg bizonylatolása

Kérdés: Hogyan szabályos a bizonylatok kiállítása, ha a termékértékesítést előlegfizetés előzi meg? A számlát helyettesítő okmányról kell-e negatív okmányt kiállítani? Mi legyen azon a teljesítési időpont?
Részlet a válaszából: […] Az Áfa-tv. 43. §-ának (3) bekezdése, valamint 17. §-ának (1) bekezdése alapján az előleget kapó adóalany az előlegfizetést követően számlát helyettesítő okmány kiállítására kötelezett, melyen teljesítési időpontként a pénzösszeg átvételének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. október 16.
1
2