Számviteli Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott biztosíték tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bérleti szerződés biztosítéka

Kérdés: Társaságunk épület bérbeadására bérleti szerződést kötött a bérlővel. A bérlő 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget biztosítékként átutalt társaságunk elkülönített bankszámlájára. A pénz beérkezésekor kell erről számlát kiállítani? Hogyan kell ezt a könyveinkben szerepeltetni?
Részlet a válaszból: […]kötelezettségvállalás megerősítéseként kerül sor, és ez a rendeltetés a szerződésből egyértelműen kitűnik. Ez esetben a foglaló könyvelésének bizonylata egyrészt a szerződés, másrészt az átutalást dokumentáló bankbizonylat (T 384 - K 4797). Ez esetben a pénzmozgásról nem kell számlát kiállítani, a pénzmozgást áfafizetési kötelezettség nem terheli.A biztosítékként átadott összeg (függetlenül annak nagyságától) foglalónak minősítéséhez az is szükséges, hogy a szerződésben egyértelműen rögzíteni kell, sor kerülhet-e a foglaló visszafizetésére, és ha igen, mikor (erről a Ptk. nem rendelkezik!), a szolgáltatást (a bérbeadást) mely hónapi bérleti díjába kell beszámítani, továbbá utalást a Ptk. 6:185. §-ának (3) bekezdésére, mely szerint a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszíti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Ebből az következik, ha a bérbevevő a feltételeket nem teljesíti, a szerződésnek megfelelően a foglaló összegével csökkenhet a bérlővel szembeni követelés (T 4797 - K 311), a bérbeadó megnyerheti: T 4797 - K 9699, a bérbeadó elveszítheti: T 4797[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 7936
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Utólagos biztosíték elszámolása

Kérdés: A megrendelő és a szolgáltató között havi elszámolással és teljesítésigazolással szoftver-korszerűsítési szolgáltatói szerződés jött létre. A szerződés szerinti árat a megrendelő 100%-ban kifizeti. Az utolsó számla benyújtásával egyidejűleg a szerződés szerint a szolgáltató biztosítékként meghatározott összeget utal át 14 hónapra a megrendelő számlájára. Hol tartsa nyilván az átutalt biztosítékot a szolgáltató? Áfás vagy nem áfás? Átutaláskor még nem lehet tudni, hogy azt egészében vagy részben felhasználják. Lehet, hogy visszakapja a szolgáltató, de az is lehet, hogy vele vagy mással a biztosíték terhére a megrendelő garanciális javítást végeztet. Ha a megrendelő a szolgáltatóval végezteti el a javításokat, akkor ezt a szolgáltatónak a megrendelő felé ki kell számláznia? Ha mással végezteti el a megrendelő a javításokat, és a szolgáltató biztosítékából fizet, akkor ezt hogyan kell a szolgáltatónál könyvelni? Árbevétel, áfa módosul?
Részlet a válaszból: […]akkor a megrendelő a biztosítékként átvett összeget változatlan összegben visszautalja a szolgáltatónak (T 4799 - K 384), a szolgáltató pedig megszünteti a megrendelővel szembeni - a biztosíték miatti - követelését (T 384 - K 368) a biztosíték visszautalásakor.A kérdésben leírtakból, a szolgáltató által átutalt biztosítékból egyértelműen az következik, hogy a szoftver-korszerűsítési szolgáltatáshoz kapcsolódóan felmerülő hibák, hiányosságok kijavítása alapvetően a szolgáltató feladata. Ha a javításokat a szolgáltató saját maga vagy az általa megbízott szervezet végzi el, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeket, számlázott összeget a szolgáltatónál a tevékenysége érdekében elszámolandó költségként kell könyvelni.Ha a szolgáltató a megrendelő által észlelt hibákat, hiányosságokat nem javítja ki, feltételezzük, hogy a szerződés felhatalmazza a megrendelőt arra, hogy a szükséges javítási munkákat - a biztosíték összegéig - végeztesse el, illetve végezze el a megrendelő saját maga. Ha a megrendelő végezteti el a szükséges javításokat, akkor a javítást végző szolgáltatónak a megrendelő felé kell számláznia, a megrendelő a számlázott összeget kifizeti a szolgáltató által átutalt biztosíték összegéből. A megrendelőnél a javítást végző szolgáltató számláját közvetített szolgáltatásnak kell tekinteni, és tovább kell számlázni azt a biztosítékot nyújtó szolgáltató felé.Ha a szükséges javításokat a megrendelő saját maga végzi el, akkor az elvégzett javításokról a szolgáltató felé számlát kell kibocsátania, amelynek áfa nélküli értékét árbevételként kell elszámolnia.A megrendelő a közvetített szolgáltatásként továbbszámlázott, illetve a saját tevékenységének számlázott összegével csökkenti a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 6445
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Bérleti szerződés biztosítéka

Kérdés: Társaságunk ingatlan bérbeadására bérleti szerződést kötött a bérlővel. A bérlő 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeget biztosítékként átutal társaságunk elkülönített bankszámlájára. A pénz beérkezésekor kell-e erről számlát kiállítani, illetve hogyan kell ezt a könyveinkben szerepeltetni?
Részlet a válaszból: […]lehet adni. A szerződés megkötésekor átadott pénzösszeget azonban csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik. Ez esetben a foglaló könyvelésének bizonylata egyrészt a szerződés, másrészt az átutalást dokumentáló bankbizonylat (T 384 - K 4799), számlát nem kell kiállítani, mert a foglalót nem terheli áfafizetési kötelezettség. A biztosítékként átadott összeg (függetlenül annak a nagyságától) foglalónak minősítéséhez az is szükséges, hogy a szerződésben egyértelműen rögzíteni kell, a foglalót mikor kell visszafizetni, mikor kell a szolgáltatás ellenértékébe beszámítani, továbbá hivatkozást a Ptk. 245. §-ára, mely szerint a teljesítés meghiúsulásáért felelős személy az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Amennyiben a szerződésből egyértelműen nem állapítható[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Számviteli Levelek adatbázisban: 3853
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: , , ,